Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

28.1 C° Pécel 2024. július 15. hétfő

Előterjesztések


2024. június 27.

00 Meghívó Képviselő-testület 2024 06 27.pdf 01. Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság 02. Javaslat beruházásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 03. Javaslat településrendezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 04. Javaslat ingó vagyontárgyak tulajdonjogának ajándékozás útján történő megszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 05. Javaslat Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évi munkatervének módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 06. Javaslat a Péceli Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjével kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 07. Javaslat közforgalmú gyógyszertárral kapcsolatos pályázat ismételt kiírásának kezdeményezésére - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 08. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Módosító indítvány Beruházásokkal kapcs döntések.pdf Módosító indítvány Gesztenyés Tagóvodával kapcs döntés.pdf Módosító indítvány Képviselő-testület SZMSZ módosítás.pdf Módosító indítvány beruházásokkal kapcs döntések.pdf Sürgősségi indítvány A Gesztenyés Tagóvodával kapcs döntés.pdf Sürgősségi indítvány A Pécel, 3673 hrsz ingatlannal kapcs.pdf

2024. május 30.

00 Meghívó Képviselő-testület rendes ülés 2024 05 30.pdf 01. Javaslat Pécel Város Önkormányzata vagyonáról és az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 17/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 02. Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 03. Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének jóváhagyására - Előterjesztő: Oláh János jegyző - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 04. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 05. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 06. Javaslat a Pécel Város Környezetvédelmi Alapjában lévő összeg 2023. évben történő felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság,Városfejlesztési Bizottság 07. Javaslat a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséből származó bevételek 2023. évben való felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 08. Javaslat az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének felülvizsgálatára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 09. Javaslat a Pécel Kft. alapító okiratának módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 10. Javaslat a Pécel Kft. szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 11. Javaslat a Pécel Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 12 Javaslat településrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatalára.pdf 13. Javaslat a hiányzó közterületi névtáblák kihelyezésére vonatkozó ütemterv elfogadására, illetve az azzal összefüggő pénzügyi fedezet biztosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 14. Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 15. Javaslat a civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 16. Javaslat a Péceli Spartacus Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 17. Javaslat ingó vagyontárgyak tulajdonjogának ajándékozás útján történő megszerzésére - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 18. Javaslat az igazgatási szünet elrendeléséről szóló döntés módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 19. Javaslat Pécel Város Óvodái 2024/2025. nevelési évre vonatkozó csoportszámának és álláshelyei számának, valamint a felvehető gyermeklétszámának meghatározására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 20. Javaslat köztéri szobor állításával kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Sarlós Imre alpolgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 21. Javaslat a Humán Sztráda Nonprofit Kft. 2023. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 22. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Kiegészítés Környezetvédelmi Alap beszámoló.pdf Kiegészítés Pécel Kft. alapító okirat mód.pdf Módosító indítvány - Költségvetést érintő döntés.pdf Módosító indítvány - Településrendezéssel kapcs döntések.pdf Módosító indítvány - civil szervezetek támogatása.pdf Módosító indítvány 2023. évi zárszámadás.pdf Sürgősségi indítvány - A Pénzügyi támogatás.pdf Sürgősségi indítvány - Gyömrő és Környéke Társuláshoz csatl.pdf

Képviselő-testületi ülés 2024. április 25.

00 Meghívó Képviselő-testület 2024 04 25.pdf 01. Javaslat a közüzemi ivóvízellátás és közüzemi szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevételéről, valamint az ezzel összefüggő egyes díjakról és fizetési kötelezettségekről szóló 13/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 02. Javaslat a tanyagondnoki szolgálat bevezetéséhez szükséges döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester, Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság 03. Javaslat a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál végzett kormányhivatali ellenőrzéssel kapcsolatos döntés meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester, Tárgyalja: Szociális Bizottság 04. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester, Tárgyalja: Szociális Bizottság 05. Javaslat az 1. és a 6. számú háziorvosi körzet betöltésére kiírt pályázat elbírálására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester, Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 06. Javaslat az egészségügyi alapellátással kapcsolatos tevékenységekről szóló 2023. évi beszámolók elfogadására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Szociális Bizottság 07. Javaslat a helyi sportról szóló 10/2009. (IV. 23.) számú rendelet felülvizsgálatára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Kulturális Bizottság 08. Javaslat a Péceli Települési Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatának módosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Kulturális Bizottság 09. Javaslat a Péceli Túrakerékpáros Egylet támogatására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 10. Javaslat pályázat beadását érintő döntés meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 11. Javaslat a polgármester 2024. I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 12. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Módosító indítvány - A Túrakerékpáros Egylet támogatás.pdf Sürgősségi indítvány - Fáy András Alapítvány támogatás.pdf Sürgősségi indítvány - Pécel Kft. felügyelőbizottság ügyrend.pdf Sürgősségi indítvány - Településrendezéssel kapcsolatos döntés.pdf

Rendkívüli képviselő-testületi ülés - 2024. március 28.

Képviselő-testületi ülés 2024. március 28.

00 Meghívó képviselő-testület 2024 03 28.pdf 02. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 03. Javaslat a település rendjéről szóló 19/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelet módosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 04. Javaslat a Pécel Város Környezetvédelmi Alapjának létrehozásáról szóló 13/2010. (III. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 05. Javaslat a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 13/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 06. Javaslat településrendezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 07. Javaslat a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosítása érdekében készített gördülő fejlesztési terv elfogadására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 09 Javaslat a Pécel, külterület 03765 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos döntés.pdf 10. Javaslat a Pécel Kft. 2024. évi üzleti tervével és a Pécel Kft. mérlegbeszámolóinak könyvvizsgálatával kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 10 előterjesztés 5 melleklet Pécel Kft 2024 üzleti terv.pdf 11. Javaslat a Pécel Kft. ügyvezetőjének javadalmazásával kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 11 előterjesztés 5 mell Pécel Kft ügyvezető javadalmazás 47feb.pdf 11 előterjesztés 5 mell Pécel Kft ügyvezető javadalmazás 48feb.pdf 12. Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 13. Javaslat a képviselő-testületi ülések közvetítésével kapcsolatos döntés meghozatalára – Előterjesztő: Tóthné Szentandrássy Csilla helyi önkormányzati képviselő – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 14. Javaslat temetkezéssel kapcsolatos támogatással összefüggő döntés meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 15. Javaslat pénzügyi támogatással kapcsolatos kérelem elbírálására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság 16. Javaslat civil szervezetek támogatására pályázat kiírására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 17. Javaslat az étkeztetésért, a gyermekétkeztetésért, a gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 11/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 18. Javaslat Pécel Város Óvodái igazgatója illetményének megállapítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 19. Javaslat a Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium átszervezésére vonatkozó javaslat véleményezésére – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Kulturális Bizottság 20. Javaslat a Kulturális Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására – Előterjesztő: Kulturális Bizottság 21. Javaslat a Pénzügyi Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására – Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság 22. Javaslat a Szociális Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására – Előterjesztő: Szociális Bizottság 23. Javaslat a Városfejlesztési Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására – Előterjesztő: Városfejlesztési Bizottság 24. Javaslat a Péceli Polgármesteri Hivatal 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására – Előterjesztő: Oláh János jegyző – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 25. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Módosító indítvány - Polgármesteri Hivatal 2023. évi beszámoló.pdf Módosító indítvány - Pécel, 0376 5 hrsz.pdf Sürgősségi indítvány - Javaslat a Pécel Kft. működésével kapcs.pdf Sürgősségi indítvány - Javsalat alapítványi forrás átvételére.pdf

Képviselő-testületi ülés - 2024. február 28.

00 Meghívó képviselő-testület 2024 02 28.pdf 01. Javaslat a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság 02. Javaslat a közművelődésről szóló 9/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság 03. Javaslat a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 04. Javaslat a ,,Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím adományozására vonatkozó pályázat kiírására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 05. Javaslat telepítési tanulmányterv elfogadására és Pécel, Csatári városrészt érintő TSZT, HÉSZ módosítása kezdeményezésére a Pécel, 3673 helyrajzi számú ingatlan, valamint a tömbön belüli környezetébe tartozó 3670-3680 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 06. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2024. évi felhasználására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 08. Javaslat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 09. Javaslat a Péceli Hírekkel és egyéb kommunikációs feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Sarlós Imre alpolgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 10. Javaslat a közmeghallgatás időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 11. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Módosító indítávány - Javaslat a Pécel Kft.-vel kapcs döntés.pdf Sürgősségi indítvány - Javaslat a Pécel Kft.-vel kapcs döntés.pdf

Rendkívüli képviselő-testületi ülés - 2024. február 15.

2024. január 25.

00 Meghívó képviselő-testület 2024 01 25.pdf 01. Javaslat a földrajzi nevek megállapításának és az ingatlanok házszámozásának rendjéről szóló 11/2010. (IV. 1.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet magalkotására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 02. Javaslat a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 13/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 03. Javaslat a ,,Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 3/2016. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 04. Javaslat a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 05. Javaslat egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 06. Javaslat a Pécel Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 07. Javaslat a Pécel Kft. 2024. évi feladat-ellátási tervének jóváhagyására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 08. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi elidegenítési címjegyzékének elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 09. Javaslat gépjármű használatba adásával kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 10. Javaslat a polgármester 2024. évi szabadságának megállapításával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 11. Javaslat az igazgatási szünet elrendeléséről szóló döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 12. Javaslat a polgármester 2023. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 13. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Módosító indítvány 11 2010 IV 1 onk rend hatalyon kivul helyezese.pdf Módosító indítvány A Pecel Kft mukodesevel kapcs dontesek.pdf Sürgősségi indítvány - A Termőföld elidegenítésével kapcs.pdf Sürgősségi indítvány - Költségvetést érintő döntések.pdf Sürgősségi indítvány Péceli Hírekkel kapcsolatos döntések.pdf Sürgősségi indítvány Településrendezési szerződés módosítása.pdf

Rendkívüli képviselő-testületi ülés - 2023. december 12.

2023. november 30.

00 Meghívó képviselő-testület 20231130.pdf 01. Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 02. Javaslat a talajterhelési díjról szóló 23/2017. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 03. Javaslat a Pécel Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 04. Javaslat a Pécel Kft. ügyvezetőjével kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 05. Javaslat a piaci helyhasználati díjak felülvizsgálatára vonatkozó döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 06. Javaslat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjainak felülvizsgálatára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 07. Javaslat elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 08. Javaslat a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosítása érdekében készített gördülő fejlesztési terv elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 09. Javaslat a VEKOP-6.2.2-15-2016-00005 számú, Szociális rehabilitáció a péceli Újtelepen című pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 10. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata fenntartásában működő egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság 11. Javaslat a Péceli Spartacus Sportegyesület támogatására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 12. Javaslat közforgalmú gyógyszertárral kapcsolatos pályázat kiírásának kezdeményezésére - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 13. Javaslat egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság 14. Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2024. évi ellenőrzési tervének jóváhagyására - Előterjesztő: Oláh János jegyző - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 15. Javaslat Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évi munkatervének elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 16. Javaslat a polgármester által 2023. III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 17. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 18. Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2023. III. negyedévi helyzetéről - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság modositó inditvány - Spartacus SE tamogatasa.pdf modosíto inditvány - gordulo fejlesztesi terv elfogadasa.pdf módosító indítvány - Pecel Kft-vel kapcsolatos dontes.pdf módosító indítvány - Pécel Kft. ügyvezetőjével kapcs.pdf sürgősségi indítvány - koltsegvetest érinto dontes.pdf sűrgösségi indítvány - A Pécel Kft működésével kapcs.pdf

Rendkívüli képviselő-testületi ülés - 2023. november 9.

2023. október 26.

00 Meghívó képviselő testület 2023 10 26.pdf 01. Javaslat a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 02. Javaslat a Pécel Város helyi építési szabályzatáról szóló 12/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 03. Javaslat a Pécel Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 04. Javaslat a Pécel Kft. ügyvezetőjével kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 05. Javaslat a Pécel 344/2 és 0124/3 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes tulajdonba vételével kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 06. Javaslat a Pécel Város területén lévő egyes közutak átadásával és átvételével kapcsolatos elvi döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 07. Javaslat a Pécel, Üdülő utca 8/A szám alatti ingatlan elidegenítésére - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 08. Javaslat Pécel Város integrált települési vízgazdálkodási tervének elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 09. Javaslat a VEKOP-6.2.2-15-2016-00005 számú, Szociális rehabilitáció a péceli Újtelepen című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 10. Javaslat a Pécel Város közigazgatási területén található egyes közterületek elnevezésére - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 11. Javaslat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 12. Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 13. Javaslat energia beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 14. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 15. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság sürgősségi indítvány településrendezési eszköz mód.pdf

Rendkívüli képviselő-testületi ülés - 2023. október 10.

2023. szeptember 28.

00 Meghívó kepviselo testulet 2023 09 28.pdf 01. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 02. Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 03. Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól szóló 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 04. Javaslat a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 05. Javaslat törvényességi felhívással kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 06. Javaslat a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosítása érdekében készítendő gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 06 Módosító indítvány Gördülő Fejlesztési terv.pdf 07. Javaslat parkolók tervezéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 08. Javaslat a helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 09. Javaslat Pécel Város felülvizsgált vízkár-elhárítási tervének jóváhagyására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 10. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 11. Javaslat ingatlan elnevezésével kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 13. Javaslat rendezvény megtartásával kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 14 Javaslat az óvodai férőhelyek bővítésével kapcsolatban.pdf 14 Javaslat az óvodai férőhelyek bővítésével kapcsolatban melléklet.pdf 15. Javaslat a Péceli Napsugár Bölcsődével kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 16. Javaslat egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 17. Javaslat a Petőfi Sándor Férfikórus Alapítvány támogatására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 18. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához való csatlakozással kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Szociális Bizottság 19. Javaslat a közmeghallgatás időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 20. Javaslat a polgármester által a 2023. II. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 21. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 22. Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2023. I. félévi helyzetéről - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 23. Tájékoztató a Pécel Város Önkormányzata tulajdonában lévő és vagyonkezelésbe vagy használatba adott vagyontárgyak ellenőrzésének tapasztalatairól - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság

Rendkívüli képviselő-testületi ülés - 2023. szeptember 7.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés - 2023. augusztus 28.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés - 2023. augusztus 18.

2023. június 29.

00 meghívó képviselő testület-2023 06 29.pdf 01. Javaslat a település rendjéről szóló 19/2016. (X.10.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 02. Javaslat településrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 03. Javaslat a Pécel Város közigazgatási területén megvalósítandó parkolóépítéssel kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 03 módosító indítvány parkolóépítéssel kapcsolatos.pdf 04. Javaslat a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 05. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésére - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 05. Módosító indítványt a Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésére napirendi javaslathoz 06. Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára - Előterjesztő: Oláh János jegyző - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 06 módosító indítvány költségvetést érintő döntések.pdf 07. Javaslat soron kívüli ellenőrzés elvégeztetésére - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 08 előterjesztés közétkeztetéssel kapcsolatos döntések.pdf 08 módosító indítvány közétkeztetéssel kapcsolatos.pdf 09. Javaslat óvodai férőhelyek bővítésével kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 10. Javaslat háziorvosi pályázatok elbírálásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 11. Javaslat védőnői feladatellátással kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 12. Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2023-2028. időszakra szóló helyi esélyegyenlőségi programjának elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 13. Javaslat a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 14. Javaslat a Péceli Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Oláh János jegyző - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 15. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság sürgősségi indítvány 2023 évi elidegenítési címjegyzék mó.pdf

Rendkívüli képviselő-testületi ülés - 2023. május 31.

2023. május 25.

00 meghívó képviselő testület 2023 05 25.pdf 01. Javaslat közbiztonsággal kapcsolatos beszámolók elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 03. Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 04. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 05. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 06. Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2022. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentésének a jóváhagyására - Előterjesztő: Oláh János jegyző - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 07. Javaslat a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséből származó bevételek 2022. évben való felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 08. Javaslat a Pécel Város Környezetvédelmi Alapjában lévő összeg 2022. évben történő felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 09. Javaslat a DPMV Zrt. 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóval kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 13. Javaslat helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 14. Javaslat az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének felülvizsgálatára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 15 előterjesztés pénzügyi fedezet biztosítása p.pdf 16. Javaslat temetkezéssel kapcsolatos támogatással összefüggő döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 17. Javaslat Pécel Város Önkormányzata tulajdonában lévő egyes ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 18. Javaslat az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 19. Javaslat új egészségügyi alapellátási körzet létrehozására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 21. Javaslat Pécel Város Óvodái 2023/2024. nevelési évre vonatkozó csoportszámának és álláshelyei számának, valamint a felvehető gyermeklétszámának meghatározására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 22. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata fenntartásában működő egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 22. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY a „Javaslat a Pécel Város Önkormányzata fenntartásában működő egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztéshez 23. Javaslat a Péceli Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 24. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 25. Javaslat a Humán Sztráda Nonprofit Kft. 2022. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 26. Javaslat a Kulturális Bizottság 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Kulturális Bizottság 27. Javaslat a Pénzügyi Bizottság 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság 28. Javaslat a Szociális Bizottság 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Szociális Bizottság 29. Javaslat a Városfejlesztési Bizottság 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Városfejlesztési Bizottság 30. Javaslat az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III. 31.) OGY határozattal kapcsolatos állásfoglalásra - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 31. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

2023. április 27.

00 meghívó képviselő testület 2023 04 27.pdf 01. Javaslat az étkeztetésért, a gyermekétkeztetésért, a gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló rendelet megalkotására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság 02. Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság 03. Javaslat az egészségügyi alapellátással kapcsolatos 2022. évi beszámolók elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 04. Javaslat a 6. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 05. Javaslat a Péceli Napsugár Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 06. Javaslat a Pécel Kft. 2023. évi feladat-ellátási tervének jóváhagyására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 07. Javaslat a helyi autóbusz közlekedéssel és a gyalogos átkelők tervezésével kapcsolatos pénzügyi fedezet biztosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 08. Javaslat adatvédelmi tisztviselő megbízásához és a városi gyermeknap megrendezéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 09. Javaslat a polgármester által a 2023. I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 10. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 10. Módosító indítvány a Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára című előterjesztéshez 10. Módosító indítvány a Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára című előterjesztéshez Javaslat a BMVIS/55-1/2022 iktatószámú vis maior támogatással és fénymásoló bérlésével kapcsolatos pénzügyi fedezet biztosítására Javaslat civil szervezet támogatásával kapcsolatos döntés meghozatalára Sürgősségi indítvány A 19 1 hrsz ingatlannal kapcsolatos.pdf

2023. március 30.

00 meghívó képviselő testület 2023 03 30.pdf 01. Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 11/2007.(VI. 8.) számú rendelet módosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 02. Javaslat a Péceli Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 03. Javaslat civil szervezetek támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 03 módosító indítvány civil szervezetek támogatása.pdf 05. Javaslat a Baralla Kft.-vel megkötött településrendezési szerződés módosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 06. Kiegészítő melléklet a Javaslat a Pécel Város közigazgatási területén található külterületi földrészletek elnevezésére előterjesztéshez 06. Javaslat a Pécel Város közigazgatási területén található külterületi földrészletek elnevezésére – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 07. Javaslat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 08. Javaslat helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 09. Javaslat pénzügyi fedezet biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 10. Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság 11. Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2023-2026. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervének jóváhagyására – Előterjesztő: Oláh János jegyző – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 12. Javaslat egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 13. Javaslat a Péceli Napsugár Bölcsőde megbízott intézményvezetője illetményének módosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Szociális Bizottság 14. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

2023. február 23.

00 meghívó képviselő testület ülése 2023 02 23.pdf 01. Javaslat Pécel Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó tervének elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 02. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 02. Módosító indítvány a Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásárához 03. Javaslat az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjak, valamint az étkeztetés és a házi segítségnyújtás térítési díjának megállapításáról szóló 13/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság 04. Javaslat a Presz Kft. „v. a.” végelszámolásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 05. Javaslat Pécel Város Környezetvédelmi Alapjának 2023. évi felhasználására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 06. Javaslat a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséből származó bevételek 2023. évi felhasználására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 07. Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2023. évi elidegenítési címjegyzékének elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 09. Javaslat ingatlanrész tulajdonjogának megszerzésére irányuló döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 10. Javaslat a településrendezési eszköz módosítása tárgyú 278/2021. (XI. 4.) Kt. határozat módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 11. Javaslat pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos kérelmek elbírálására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság 12. Javaslat a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím adományozására vonatkozó pályázat kiírására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 13. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Módosító indítvány a Javaslat a Presz Kft. „v. a.” végelszámolásával kapcsolatos döntések meghozataláraához Sürgősségi indítvány: Javaslat Petőfi Sándor emléktábla elhelyezésére

Rendkívüli képviselő-testületi ülés - 2023. február 14.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés - 2023. március 31.

2023. január 26.

01. Javaslat a szociális vetítési alappal összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Szociális Bizottság 02. Javaslat a település rendjéről szóló 19/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelet módosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 03. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyon elidegenítésére és hasznosítására vonatkozó szabályokról szóló 18/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 05. Javaslat településrendezési szerződés módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 06. Javaslat közterület elnevezésével kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 08. Javaslat a 6. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Szociális Bizottság 09. Javaslat a polgármester 2023. évi szabadságának megállapításával kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 10. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények vezetőinek illetménye, illetve munkabére megállapítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 11. Javaslat a polgármester által a 2022. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 12. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Rendkívüli képviselő-testületi ülés - 2022. december 15.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés - 2022. november 25.

2022. november 24.

00 meghívó képviselő testület 2022 11 24 kt ülés.pdf 01. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2017. (XI.2.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 02. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 03. Javaslat a Pécel Város közigazgatási területén történő utólagos víziközmű csatlakozások rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról szóló 23/2016. (X.14.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 05. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásával kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 06. Javaslat az igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 07. Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési koncepciójának elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 08. Javaslat a rezsicsökkentés érdekében szükséges intézkedési terv elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 08. Módosító indítvány a Javaslat a rezsicsökkentés érdekében szükséges intézkedési terv elfogadására 09. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 09. Módosító indítvány a Javaslat előzetes kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 10. Javaslat a Pécel Kft. alapító okiratának módosítására - 3. melléklet 10. Javaslat a Pécel Kft. alapító okiratának módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 11. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 12. Javaslat a 2119 Pécel, Petőfi utca 1. szám alatti orvosi rendelővel kapcsolatos megállapodás elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 13. Javaslat az óvoda tervezése és kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásról, illetve az óvoda tervezésével, kivitelezésével összefüggő támogatás felhasználásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 14. Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2023. évi ellenőrzési tervének jóváhagyására - Előterjesztő: Oláh János jegyző - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 15. Javaslat Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. évi munkatervének elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 16. Javaslat Pécel Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 17. Javaslat a polgármester által a 2022. III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 18. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 18. Módosító indítvány a Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 19. Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2022. évi III. negyedéves helyzetéről - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Sürgősségi indítvány: Javaslat a helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Sürgősségi indítvány: Javaslat Pécel területén településrendezési eszközök eseti módosítása Stop Shop Pécel gazdasági terület fejlesztése témában, a 128/2022. (IV. 28.) Kt. döntés kiegészítése Sürgősségi indítvány: Javaslat a Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási tervének módosítására Sürgősségi indítvány: Javaslat a Pécel Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Rendkívüli képviselő-testületi ülés - 2022. november 16.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés - 2022. november 8.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés - 2022. október 27.

2022. október 27.

00 meghívó képviselő testület 2022 10 27.pdf 01. Javaslat Pécel Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 02. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2017. (XI.2.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 02. Módosító indítvány a "Javaslat a helyi adókról szóló 22/2017. (XI.2.) önkormányzati rendelet módosítására" tárgyú előterjesztéshez 03. Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 11/2007. (VI. 8.) számú rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 04. Javaslat a vásárokról és a piacokról szóló 24/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 05. Javaslat a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság 06 Előterjesztés 4. melléklete - családsegítő intézmény vezető pályázat 06. Javaslat a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat elbírálására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 07. Javaslat a Péceli Napsugár Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 08. Javaslat a 6. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 09. Előterjesztés 2. melléklete 09. Javaslat a Pécel Kft.-vel kötendő fenntartói-támogatói megállapodás elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság,Városfejlesztési Bizottság 10. Javaslat törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 10. Módosító indítvány a "Javaslat törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozatalára" tárgyú előterjesztéshez 11. Javaslat temetői díjakkal kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 12. Javaslat a VEKOP-6.2.2-15-2016-00005 számú, Szociális rehabilitáció a péceli Újtelepen című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság,Városfejlesztési Bizottság 13. Javaslat a Pécel, külterület 0376/5 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 14. Javaslat költségvetést érintő döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 14. Módosító indítvány a "Javaslat költségvetést érintő döntés meghozatalára" tárgyú előterjesztéshez 15. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Sürgősségi indítvány: Javaslat a Pécel, Kossuth tér 5. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

2022. szeptember 29.

00 meghívó képviselő testület 2022 09 29.pdf 01. Javaslat a település rendjéről szóló 19/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 013 előterjesztés lejárt határidejű határozatok végrehajt.pdf 02. Javaslat a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 3/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 03. Javaslat a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Házzal kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 04. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 05. Javaslat költségvetést érintő döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 05. Módosító indítvány a Javaslat költségvetést érintő döntés meghozatalára előterjesztéshez 06. Javaslat Pécel Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek eseti módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 07. Beszámoló az óvoda tervezése és kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásól, illetve az óvoda tervezésével, kivitelezésével összefüggő támogatás összegének felhasználásáról - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 08. Javaslat civil szervezetek által benyújtott egyedi támogatási kérelmek elbírálására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 09. Javaslat a 6. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 10. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához való csatlakozással kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság 11. Javaslat a közmeghallgatás időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 12. Javaslat a polgármester által a 2022. II. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 14. Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2022. I. félévi helyzetéről - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság sürgősségi indítvány 0370 190 hrsz ingatlan megszerzése a.pdf

2022. augusztus 24.

2022. július 14.

2022. június 30.

01. Javaslat Pécel Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 01. Módosító indítvány a Javaslat Pécel Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatalára előterjesztéshez 02. Javaslat a Pécel Kft.-vel megkötött fenntartói-támogatói megállapodás módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 02. Módosító indítvány a Javaslat a Pécel Kft.-vel megkötött fenntartói-támogatói megállapodás módosítására előterjesztéshez 03. Javaslat a Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási tervének módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 03. Javaslat a Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási tervének módosítására - melléklet 03.Módosító indítvány a Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási tervének módosítására -előterjesztéshez 04. Javaslat a Pécel Kft. felügyelőbizottságának 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóval összefüggő döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 05. Javaslat a Pécel Város Környezetvédelmi Alapjában lévő összeg 2021. évben történő felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 06. Javaslat a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséből származó 2020. évi bevételek 2021. évben való felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 07. Javaslat a Városfejlesztési Bizottság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Városfejlesztési Bizottság 08. Javaslat a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 09. Javaslat a helyi autóbusz közlekedést érintő döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 10. Javaslat a Pécel, 02/148 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásával összefüggő döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 11. Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 12. Javaslat a 6. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 13. Javaslat a Péceli Napsugár Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 14. Javaslat a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 15. Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság 16. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Pénzügyi bizottság 2022 06 27 határozatok.pdf Szociális bizottság 2022 06 27 határozatok.pdf Városfejlesztési bizottság 2022 06 27 határozatok.pdf meghívó képviselő testület 2022 06 30.pdf

2022. június 3.

2022. május 26.

00 meghívó 2022 05 26 képviselő testületi ülésre.pdf 01. Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének jóváhagyására - Előterjesztő: Oláh János jegyző - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 02. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 03. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 04. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséből származó bevételek felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 05. Javaslat a Pécel Város Környezetvédelmi Alapjában lévő összeg 2021. évben történő felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 06. Javaslat a Pécel Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 07. Javaslat a Pécel Kft. felügyelőbizottságának 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóval összefüggő döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 08. Javaslat a Pécel Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 09. Javaslat a Pécel Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 09. Módosító indítvány a Javaslat a Pécel Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára előterjesztéshez 10. Javaslat a DPMV Zrt. 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója és 2022. évi üzleti terve elfogadásáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 11. Javaslat a Kulturális Bizottság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Kulturális Bizottság 12. Javaslat a Pénzügyi Bizottság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság 13. Javaslat a Szociális Bizottság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Szociális Bizottság 14. Javaslat a Péceli Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Oláh János jegyző - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 15. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 16. Javaslat a Humán Sztráda Nonprofit Kft. 2021. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 17. Javaslat a civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 18. Javaslat civil szervezetek által benyújtott egyedi támogatási kérelmek elbírálására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 19. Javaslat a 6. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 20. Javaslat Pécel Város Óvodái 2022/2023. nevelési évre vonatkozó csoportszámának és álláshelyei számának, valamint a felvehető gyermeklétszámának meghatározására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 21. Javaslat a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásra - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 22. Javaslat az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének felülvizsgálatára Javaslat az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének felülvizsgálatára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 23. Javaslat egyes ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 24. Javaslat hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 25. Javaslat pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 26. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Sürgősségi indítvány - Javaslat a Pécel Város közigazgatási területén található egyes területek elnevezésére Sürgősségi indítvány - Javaslat mobil távközlési szolgáltatáshoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítására kulturális bizottság határozatai 2022 05 23.pdf pénzügyi bizottság határozatai 2022 05 23.pdf szociális bizottság határozatai 2022 05 23.pdf városfejlesztési bizottság határozatai 2022 05 23.pdf

2022. április 29.

2022. április 28.

00 meghivo kepviselo testulet 2022 04 28 rendes ulesere.pdf 01. Javaslat közbiztonsággal kapcsolatos beszámolók elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 02. Javaslat az egészségügyi alapellátással kapcsolatos 2021. évi beszámolók elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 02. Javaslat az egészségügyi alapellátással kapcsolatos 2021. évi beszámolók elfogadására - melléklet 03. Javaslat a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 04. Javaslat Pécel Város településrendezési eszközei módosításának előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 05 Módosító indítvány a "Javaslat a Péceli Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására 05. Javaslat a Péceli Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 06 Sürgősségi indítvány: Javaslat a 6. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátására pályázat kiírására 06. Javaslat a polgármester által a 2022. I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 07. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Sürgősségi indítvány: Javaslat a Pécel Város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítással kapcsolatos közszolgáltatási szerződés megkötésére Sürgősségi indítvány: Javaslat költségvetést érintő döntés meghozatalára

2022. április 13.

2022. március 31.

01. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 02. Javaslat egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság Városfejlesztési Bizottság 03. Javaslat az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjak, valamint az étkeztetés és a házi segítségnyújtás térítési díjának megállapításáról szóló 13/2008. (V. 30.) számú rendelet felülvizsgálatára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 04. Javaslat költségvetést érintő döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 05. Javaslat a Pécel Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési Bizottság 06. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 07. Javaslat a Péceli Települési Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatának módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság 08. Javaslat a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal támogatási szerződés megkötésére - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 09. Javaslat civil szervezetek támogatására pályázat kiírására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság Pénzügyi Bizottság 10. Javaslat a Péceli Polgármesteri Hivatal, valamint a Pécel Város Önkormányzata fenntartásában működő gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek között megkötött, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozó megállapodások felülvizsgálatára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 11. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Módosító indítvány a Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára előterjesztéshez Sürgősségi indítvány: Javaslat TOP_Plusz pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

2022. március 25.

2022. február 24.

01. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló új rendelet megalkotására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 02 eloterjesztes 2 felnott haziorvosi korzet feladatellatasi szerodes modositas.pdf 03. Javaslat a Péceli Napsugár Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 04. Javaslat a Pénzügyi Bizottság új tagjának megválasztására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 05. Javaslat a Pécel Kft. alapító okiratának módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 06. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 07. Javaslat Páskomvölgye településrész és környezete csapadékvíz elvezetési rendszere szabályozásával kapcsolatos előkészítő döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 08. Javaslat a folyamatban lévő pályázatok és beruházások megvalósításáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 09. Javaslat a Tarcsai utca útburkolatának felújítására vonatkozó pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 09. Módosító indítvány a Javaslat a Tarcsai utca útburkolatának felújítására vonatkozó pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára előterjesztéshez 10. Javaslat a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással kapcsolatos 2021. évi beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 11. Javaslat Pécel Város Környezetvédelmi Alapjának 2022. évi felhasználására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 12. Javaslat a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím adományozására vonatkozó pályázat kiírására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 13. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Sürgősségi indítvány: Javaslat az ingatlanértékesítéssel kapcsolatos döntések meghozatala tárgyában hozott 22/2022. (I. 27.) Kt. határozat módosítására

2020. október 29.

Javaslat Pécel Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési koncepciójának elkészíttetésére Javaslat a Maglódi út 12. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára Javaslat a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről szóló 20/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelet módosítására Javaslat a Pécel Város közigazgatási területén található 0125/502 hrsz.-ú földrészlet elnevezésére Javaslat a Pécel, Ibolya utca 2. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat a Péceli Napsugár Bölcsőde megbízott intézményvezetője illetményével kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat a Péceli Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására Javaslat a helyi adókról szóló 22/2017. (XI.2.) önkormányzati rendelet módosítására Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására Javaslat az 5. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára Javaslat az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjak, valamint az étkeztetés és a házi segítségnyújtás térítési díjának megállapításáról szóló 13/2008. (V. 30.) számú rendelet módosítására Javaslat civil szervezetek által benyújtott egyedi támogatási kérelmek elbírálására Javaslat előzetes kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára Javaslat közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat új háziorvosi és új területi védőnői körzet létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatalára Sürgősségi indítvány: Javaslat a Pécel Város Óvodái működésével kapcsolatos döntés meghozatalára

2022. február 15.

2022. január 27.

01. Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 02. Javaslat a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 03. Javaslat az igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 04. Javaslat a Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási tervének jóváhagyására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 04.Módosító indítvány a Javaslat a Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási tervének jóváhagyására előterjesztéshez 05.Javaslat a Pécel Kft. felügyelőbizottságával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 05.Módosító indítvány a Javaslat a Pécel Kft. felügyelőbizottságával kapcsolatos döntések meghozatalára előterjesztéshez 05 eloterjesztes Pecel Kft FEB 3melleklet.pdf 06. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező egyes ingatlanok vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos előkészítő döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 07. Javaslat ingatlanértékesítéssel kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 07.Módosító indítvány a Javaslat ingatlanértékesítéssel kapcsolatos döntések meghozatalára előterjesztéshez 08. Javaslat a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséből származó 2021. évi bevételek felhasználásáról - Előterjesztő: Oláh János jegyző - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 09.Javaslat a Pécel 19/7 helyrajzi számú ingatlanon fa kivágására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 10.Javaslat a Pécel Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 11.Javaslat belterületbe vonással kapcsolatos kérelem elbírálására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 12. Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan állami tulajdonba való átadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 13.Javaslat egyes nem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok részeire vonatkozó kisajátítási eljárás kezdeményezéséről - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 15.Javaslat a polgármester 2022. évi szabadságának megállapításával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 16.Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására - Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 17.Javaslat a főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 18. Javaslat az intézményvezetők illetményének megállapítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 19. Javaslat védőnőkkel kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 19. Módosító indítvány a Javaslat védőnőkkel kapcsolatos döntések meghozatalára előterjesztéshez 20. Javaslat a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 21. Javaslat a polgármester által a 2021. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 22. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 22. Módosító indítvány a Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára előterjesztéshez Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos döntés meghozatalára

2022. január 13.

2021. december 14.

01. Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 02. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 03. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2017. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 04. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 04. Módosító indítvány a Javaslat a Pécel Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára - tárgyú előterjesztéshez - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 05. Javaslat a Pécel Város helyi építési szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban beérkezett véleményekkel összefüggő döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 05. Módosító indítvány a Javaslat a Pécel Város helyi építési szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban beérkezett véleményekkel összefüggő döntések meghozatalára - tárgyú előterjesztéshez- Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 06. Javaslat temetkezéssel kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 07. Javaslat a Pécel Kft.-vel megkötendő új fenntartói-támogatói megállapodás elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 07. Módosító indítvány a Javaslat a Pécel Kft.-vel megkötendő új fenntartói-támogatói megállapodás elfogadására - tárgyú előterjesztéshez - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 08. Javaslat a Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási tervének jóváhagyására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 08. Módosító indítvány a Javaslat a Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási tervének jóváhagyására - tárgyú előterjesztéshez - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 09. Javaslat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 10. Javaslat a Pécel Város közigazgatási területén található útterület és külterületi földrészletek elnevezésére - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 11. Javaslat autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos közszolgáltatási szerződés módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 12. Javaslat a PM_EUALAPELLATAS_2017/64 azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 14. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 14. Módosító indítvány a Javaslat előzetes kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára- tárgyú előterjesztéshez - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Kulturalis bizottsagi hatarozatok.pdf

2021. július 21.

2021. november 25.

01. Javaslat a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről szóló 20/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 02. Javaslat a háztartási használt sütőolaj gyűjtésére és szállítására vonatkozó döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 03. Javaslat a péceli piaccal kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 03. Módosító indítvány a Javaslat a péceli piaccal kapcsolatos döntések meghozatalára előterjesztéssel kapcsolatban 04. Javaslat a köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 05. Javaslat a Pécel Kft.-vel megkötendő új fenntartói-támogatói megállapodás elfogadására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 06. Javaslat a Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási tervének jóváhagyására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 07. Javaslat a Péceli Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesületével kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 08. Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2022. évi ellenőrzési tervének jóváhagyására – Előterjesztő: Oláh János jegyző – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 09. Javaslat a Péceli Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 10. Javaslat magántulajdonban lévő ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 11. Javaslat pályázatok megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 12. Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 12. Módosító indítvány a Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára kapcsolatban 13. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata tulajdonában lévő Üdülő utca 8. szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 14. Javaslat a Pesti út 9. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 15. Javaslat a polgármester által a 2021. III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 16. Javaslat Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének elfogadására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 17. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 18. Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2021. III. negyedévi helyzetéről – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Sürgősségi indítvány: Javaslat autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos közszolgáltatási szerződés megkötésére Sürgősségi indítvány: Javaslat előzetes kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára Sürgősségi indítvány: Javaslat költségvetési átcsoportosítással kapcsolatos döntések meghozatalára

2021. november 18.

2021. november 4.

2021. október 28.

01. Javaslat önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 02. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyon elidegenítésére és hasznosítására vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 03. Javaslat a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről szóló 20/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelet módosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 04. Javaslat a Pécel Város helyi építési szabályzatáról szóló 33/2014. (X.10.) önkormányzati rendelet módosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 06. Javaslat a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosítása érdekében készített gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos döntés meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési Bizottság 07. Javaslat elektronikus ingatlanárverés lehetőségével kapcsolatos döntés meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 08. Javaslat a Pécel Kft.-vel megkötendő új fenntartói-támogatói megállapodás elfogadására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 08. Melléklet - Javaslat a Pécel Kft.-vel megkötendő új fenntartói-támogatói megállapodás elfogadására 09 Melléklet - Javaslat a péceli piac üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára 09. Javaslat a péceli piac üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 10. Javaslat belterületbe vonással kapcsolatos kérelem elbírálására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 11. Javaslat a „Rákos-patak Pest megyei szakaszának revitalizációja” című projekttel kapcsolatos döntés meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 12. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 12. Módosító indítvány - Javaslat előzetes kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 13. Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 13. Módosító indítvány - . Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára 14. Javaslat pályázatok, beruházások megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 15. Beszámoló Pécel Város Önkormányzata folyamatban lévő pályázatainak készültségéről – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 16. Javaslat óvodai feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére – Előterjesztő: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 17. Javaslat óvodapedagógusi pótlékkal kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 18. Javaslat egészségügyi alapellátás körében kötött szerződések módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Szociális Bizottság 19. Javaslat a Péceli Települési Értéktár Bizottsággal kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Kulturális Bizottság 20. Javaslat a Kulturális Bizottság 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására – Előterjesztő: Kulturális Bizottság 21. Javaslat a Pénzügyi Bizottság 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására – Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság 22. Javaslat a Szociális Bizottság 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására – Előterjesztő: Szociális Bizottság 23. Javaslat a Városfejlesztési Bizottság 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására – Előterjesztő: Városfejlesztési Bizottság 24. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 25. Tájékoztató a Pécel Város Önkormányzata tulajdonában lévő és vagyonkezelésbe vagy használatba adott vagyontárgyak ellenőrzésének tapasztalatairól – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Sürgősségi Indítvány - Javaslat a Pécel, Kossuth tér 5. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

2021. szeptember 30.

00 meghivo kepviselo testulet 2021 09 30.pdf 01. Javaslat a Presz Kft. „v. a.” végelszámolásával kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 02. Javaslat praxisjoggal és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező orvosokkal feladat-ellátási szerződések megkötésére - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 03. Javaslat a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Kulturális Bizottság 04. Javaslat a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 05. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 06. Javaslat Pécel Város település szerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának módosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 07. Javaslat vis maior támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 09. Javaslat Pécel Város közigazgatási területén található egyes útterületek (közút, magánút) és külterületi földrészletek elnevezésére – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 10. Javaslat autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos közszolgáltatási szerződés módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 11. Javaslat törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 12. Javaslat a közmeghallgatás időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 13. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához való csatlakozásra - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság 14. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 14. Módosító indítvány a "Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára" tárgyú előterjesztéshez 15. Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2021. I. félévi helyzetéről - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

2021. szeptember 16.

2021. augusztus 30.

2021. június 24.

5. Javaslat az 5. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Tárgyalja: Szociális Bizottság 5. melléklet a Javaslat az 5. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára tárgyú előterjesztéshez. 6. Javaslat ingatlanértékesítéssel kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési Bizottság 7. Javaslat magántulajdonban lévő ingatlan önkormányzati tulajdonba való átvételére. Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési Bizottság 8. Javaslat a Péceli Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására. Előterjesztő: Oláh János jegyző Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 9. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Sürgősségi indítvány 1: Javaslat Pécel Város Önkormányzatának a VEKOP-6.2.2-15-2016-00005 azonosítószámú projektjével kapcsolatos döntések elfogadására Sürgősségi indítvány 2. Javaslat a Pécel Város Óvodáiba felvehető sajátos nevelési igényű gyermekek létszámának meghatározására Sürgősségi indítvány 3. Javaslat a Kossuth Lajos utca 16-2. (cím felülvizsgálat alatt) szám alatti önkormányzati lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára Sürgősségi indítvány 4. Javaslat költségvetést érintő döntés meghozatalára

2020. október 12.

2020. október 8.

2020. szeptember 24.

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához való csatlakozásra Javaslat a Kulturális Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására Javaslat a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház igazgatói feladatainak ellátására pályázat kiírására Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.4.) önkormányzati rendelet módosítására Javaslat a Pécel Városát érintő, 2020. június 14-ei rendkívüli időjárás okozta károk helyrehozatalát célzó vis maior támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára Javaslat a Pécel északi városrész XVII. kerülettel való közvetlen közúti csatlakozásának kezdeményezésével kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat a Péceli Napsugár Bölcsődével kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat a Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására Javaslat a Szociális Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására Javaslat a Városfejlesztési Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására Javaslat a költségvetést érintő döntések meghozatalára Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására Javaslat a polgármester által a 2020. I. és II. negyedévben átruházott hatáskörben, illetve a veszélyhelyzet idején hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadására Javaslat a praxisjoggal és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező orvosokkal kötendő feladat-ellátási szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára Javaslat az állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények működtetésével és vagyonkezelésbe való adásával kapcsolatos döntések meghozatalára Javaslat civil szervezetek által benyújtott egyedi támogatási kérelmek elbírálására Javaslat egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatalára Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2020. I. félévi helyzetéről Tájékoztató a Pécel Város Önkormányzata tulajdonában lévő és vagyonkezelésbe vagy használatba adott vagyontárgyak ellenőrzésének tapasztalatairól

2020. szeptember 4.

2020. augusztus 27.

2020. július 16.

2020. július 9.

2020. június 25.

001 eloterjesztes kozbiztonsaggal kapcsolatos beszamolok.pdf 002 eloterjesztes bizottsagok tagjaival kapcsolatos dontesek.pdf 007 eloterjesztes Pecel Kftvel kapcsolatos dontesek.pdf 007 modosito inditvany Pecel Kft.pdf 008 eloterjesztes Presz Kft beszamolojaval kapcsolatos dontes.pdf 009 eloterjesztes DPMV Zrt 2019 merlegbeszamolo 2020 uzleti terv.pdf 00 meghivo kepviselo testulet 2020 06 25.pdf 010 eloterjesztes egeszsegugyi alapellatas 2019 beszamolok.pdf 011 eloterjesztes Polgarmesteri hivatal 2019 evi munkajarol.pdf 012 eloterjesztes 4 melleklet.pdf 012 eloterjesztes koltsegvetest erinto dontesek.pdf 012 modosito inditvany koltsegvetest erinto dontesek.pdf 013 eloterjesztes Katasztrofavedelmi OK kal kapcsolatos dontes.pdf 014 eloterjesztes kozterulet elnevezese.pdf 015 eloterjesztes civil szervezetek tamogatasara palyazat kiirasa.pdf 016 eloterjesztes PVO mb vezeto illetmenye.pdf 016 modosito inditvany PVO mb vezeto illetmenye.pdf 017 eloterjesztes polgarmester gepkocsihasznalat.pdf 018 eloterjesztes kozmeghallgatas idopontjanak meghatarozasa.pdf 019 eloterjesztes lejart hatarideju hatarozatokkal kapcs dontes.pdf 019 modosito inditvany2 lejart hatarideju .pdf 019 modosito inditvany lejart hatarideju.pdf Kulturalis Bizottsag hatarozatai 2020 06 22.pdf Penzugyi Bizottsag hatarozatai 2020 06 22.pdf Szocialis Bizottsag hataroztai 2020 06 22.pdf Varosfejlesztesi Bizottsag hatarozatai 2020 06 22.pdf surgossegi inditvany Zsigmondi u felujitas palyazat.pdf surgossegi inditvany utterulet elnevezese a.pdf

2020. március 26.

2020. február 27.

00 meghivo kepviselo testulet 2020 02 27 ulesere.pdf 01 eloterjesztes 4 melleklet egeszsegugyi alapellatas.pdf 01 eloterjesztes egeszsegugyi alapellatassal kapcsolatos dontesek.pdf 02 eloterejsztes sajat bevetel adossagot keletkezteto.pdf 03 eloterjesztes 2020 evi koltsegvetesi rendelet megalkotasara.pdf 03 modosito inditvany koltsegvetes 2020.pdf 04 eloterjesztes bizottsagi tagokkal kapcsolatos dontesek.pdf 05 eloterjesztes a telepules rendjerol szolo 19 2016 rendelet modositasa.pdf 06 eloterjesztes hulladekgazdalkodasi kozfeladat ellatasaval kapcs dontesek.pdf 07 eloterjesztes kornyezetvedelmi alap felhasznalasa.pdf 08 eloterjesztes utteruletek foldreszletek elnevezese.pdf 09 eloterjesztes mezei orszolgalattal kapcsolatos dontesek.pdf 10 eloterjesztes 4 melleklet Pecel Kft.pdf 10 eloterjesztes Pecel kftvel kapcsolatos dontesek.pdf 11 eloterjesztes 9 melleklet Presz kft.pdf 11 eloterjesztes Presz kftvel kapcsolatos dontesek.pdf 12 eloterejsztes Peceli Napsugar Bolcsode intezmenyvezetoi palyazat.pdf 13 eloterjesztes Tiszta udvar rendes haz palyazat.pdf 14 eloterjesztes egyedi tamogatasi kerelmek elbiralasara.pdf 15 eloterjesztes Peceli Gorogkatolikus Szervezolelkeszseg kerelme.pdf 16 eloterjesztes lejart hatarideju hatarozatok vegrehajtasaval kapcsolatos dontesek.pdf 16 modosito inditvany lejart hatarideju.pdf kulturalis bizottsag hatarozatai 2020 02 24.pdf penzugyi bizottsag hatarozatai 2020 02 24.pdf surgossegi inditvany civil szervezet Spartacus tamogatasi kerelme.pdf surgossegi inditvany ovodaepitesre kijelelolt ingatlan.pdf szocialis bizottsag hatarozatai 2020 02 25.pdf varosfejlesztesi bizottsag hatarozatai 2020 02 24.pdf