Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

10.5 C° Pécel 2021. szeptember 21. kedd

Előterjesztések


2021. július 21.

2021. június 24.

5. Javaslat az 5. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Tárgyalja: Szociális Bizottság 5. melléklet a Javaslat az 5. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára tárgyú előterjesztéshez. 6. Javaslat ingatlanértékesítéssel kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési Bizottság 7. Javaslat magántulajdonban lévő ingatlan önkormányzati tulajdonba való átvételére. Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési Bizottság 8. Javaslat a Péceli Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására. Előterjesztő: Oláh János jegyző Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 9. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Sürgősségi indítvány 1: Javaslat Pécel Város Önkormányzatának a VEKOP-6.2.2-15-2016-00005 azonosítószámú projektjével kapcsolatos döntések elfogadására Sürgősségi indítvány 2. Javaslat a Pécel Város Óvodáiba felvehető sajátos nevelési igényű gyermekek létszámának meghatározására Sürgősségi indítvány 3. Javaslat a Kossuth Lajos utca 16-2. (cím felülvizsgálat alatt) szám alatti önkormányzati lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára Sürgősségi indítvány 4. Javaslat költségvetést érintő döntés meghozatalára

2020. október 29.

Javaslat Pécel Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési koncepciójának elkészíttetésére Javaslat a Maglódi út 12. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára Javaslat a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről szóló 20/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelet módosítására Javaslat a Pécel Város közigazgatási területén található 0125/502 hrsz.-ú földrészlet elnevezésére Javaslat a Pécel, Ibolya utca 2. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat a Péceli Napsugár Bölcsőde megbízott intézményvezetője illetményével kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat a Péceli Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására Javaslat a helyi adókról szóló 22/2017. (XI.2.) önkormányzati rendelet módosítására Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására Javaslat az 5. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára Javaslat az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjak, valamint az étkeztetés és a házi segítségnyújtás térítési díjának megállapításáról szóló 13/2008. (V. 30.) számú rendelet módosítására Javaslat civil szervezetek által benyújtott egyedi támogatási kérelmek elbírálására Javaslat előzetes kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára Javaslat közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat új háziorvosi és új területi védőnői körzet létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatalára Sürgősségi indítvány: Javaslat a Pécel Város Óvodái működésével kapcsolatos döntés meghozatalára

2020. október 12.

2020. október 10.

2020. szeptember 24.

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához való csatlakozásra Javaslat a Kulturális Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására Javaslat a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház igazgatói feladatainak ellátására pályázat kiírására Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.4.) önkormányzati rendelet módosítására Javaslat a Pécel Városát érintő, 2020. június 14-ei rendkívüli időjárás okozta károk helyrehozatalát célzó vis maior támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára Javaslat a Pécel északi városrész XVII. kerülettel való közvetlen közúti csatlakozásának kezdeményezésével kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat a Péceli Napsugár Bölcsődével kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat a Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására Javaslat a Szociális Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására Javaslat a Városfejlesztési Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására Javaslat a költségvetést érintő döntések meghozatalára Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására Javaslat a polgármester által a 2020. I. és II. negyedévben átruházott hatáskörben, illetve a veszélyhelyzet idején hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadására Javaslat a praxisjoggal és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező orvosokkal kötendő feladat-ellátási szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára Javaslat az állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények működtetésével és vagyonkezelésbe való adásával kapcsolatos döntések meghozatalára Javaslat civil szervezetek által benyújtott egyedi támogatási kérelmek elbírálására Javaslat egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatalára Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2020. I. félévi helyzetéről Tájékoztató a Pécel Város Önkormányzata tulajdonában lévő és vagyonkezelésbe vagy használatba adott vagyontárgyak ellenőrzésének tapasztalatairól

2020. szeptember 4.

2020. augusztus 27.

2020. július 16.

2020. július 9.

2020. június 25.

001 eloterjesztes kozbiztonsaggal kapcsolatos beszamolok.pdf 002 eloterjesztes bizottsagok tagjaival kapcsolatos dontesek.pdf 007 eloterjesztes Pecel Kftvel kapcsolatos dontesek.pdf 007 modosito inditvany Pecel Kft.pdf 008 eloterjesztes Presz Kft beszamolojaval kapcsolatos dontes.pdf 009 eloterjesztes DPMV Zrt 2019 merlegbeszamolo 2020 uzleti terv.pdf 00 meghivo kepviselo testulet 2020 06 25.pdf 010 eloterjesztes egeszsegugyi alapellatas 2019 beszamolok.pdf 011 eloterjesztes Polgarmesteri hivatal 2019 evi munkajarol.pdf 012 eloterjesztes 4 melleklet.pdf 012 eloterjesztes koltsegvetest erinto dontesek.pdf 012 modosito inditvany koltsegvetest erinto dontesek.pdf 013 eloterjesztes Katasztrofavedelmi OK kal kapcsolatos dontes.pdf 014 eloterjesztes kozterulet elnevezese.pdf 015 eloterjesztes civil szervezetek tamogatasara palyazat kiirasa.pdf 016 eloterjesztes PVO mb vezeto illetmenye.pdf 016 modosito inditvany PVO mb vezeto illetmenye.pdf 017 eloterjesztes polgarmester gepkocsihasznalat.pdf 018 eloterjesztes kozmeghallgatas idopontjanak meghatarozasa.pdf 019 eloterjesztes lejart hatarideju hatarozatokkal kapcs dontes.pdf 019 modosito inditvany2 lejart hatarideju .pdf 019 modosito inditvany lejart hatarideju.pdf Kulturalis Bizottsag hatarozatai 2020 06 22.pdf Penzugyi Bizottsag hatarozatai 2020 06 22.pdf Szocialis Bizottsag hataroztai 2020 06 22.pdf Varosfejlesztesi Bizottsag hatarozatai 2020 06 22.pdf surgossegi inditvany Zsigmondi u felujitas palyazat.pdf surgossegi inditvany utterulet elnevezese a.pdf

2020. március 26.

2020. február 27.

00 meghivo kepviselo testulet 2020 02 27 ulesere.pdf 01 eloterjesztes 4 melleklet egeszsegugyi alapellatas.pdf 01 eloterjesztes egeszsegugyi alapellatassal kapcsolatos dontesek.pdf 02 eloterejsztes sajat bevetel adossagot keletkezteto.pdf 03 eloterjesztes 2020 evi koltsegvetesi rendelet megalkotasara.pdf 03 modosito inditvany koltsegvetes 2020.pdf 04 eloterjesztes bizottsagi tagokkal kapcsolatos dontesek.pdf 05 eloterjesztes a telepules rendjerol szolo 19 2016 rendelet modositasa.pdf 06 eloterjesztes hulladekgazdalkodasi kozfeladat ellatasaval kapcs dontesek.pdf 07 eloterjesztes kornyezetvedelmi alap felhasznalasa.pdf 08 eloterjesztes utteruletek foldreszletek elnevezese.pdf 09 eloterjesztes mezei orszolgalattal kapcsolatos dontesek.pdf 10 eloterjesztes 4 melleklet Pecel Kft.pdf 10 eloterjesztes Pecel kftvel kapcsolatos dontesek.pdf 11 eloterjesztes 9 melleklet Presz kft.pdf 11 eloterjesztes Presz kftvel kapcsolatos dontesek.pdf 12 eloterejsztes Peceli Napsugar Bolcsode intezmenyvezetoi palyazat.pdf 13 eloterjesztes Tiszta udvar rendes haz palyazat.pdf 14 eloterjesztes egyedi tamogatasi kerelmek elbiralasara.pdf 15 eloterjesztes Peceli Gorogkatolikus Szervezolelkeszseg kerelme.pdf 16 eloterjesztes lejart hatarideju hatarozatok vegrehajtasaval kapcsolatos dontesek.pdf 16 modosito inditvany lejart hatarideju.pdf kulturalis bizottsag hatarozatai 2020 02 24.pdf penzugyi bizottsag hatarozatai 2020 02 24.pdf surgossegi inditvany civil szervezet Spartacus tamogatasi kerelme.pdf surgossegi inditvany ovodaepitesre kijelelolt ingatlan.pdf szocialis bizottsag hatarozatai 2020 02 25.pdf varosfejlesztesi bizottsag hatarozatai 2020 02 24.pdf