Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

19.2 C° Pécel 2022. május 28. szombat

Önkormányzati Iroda


Cím: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Jeney Erzsébet önkormányzati irodavezető
Telefon: 06-28-662-131 
E-mail: jeney.erzsebet@pecel.hu

 • az Önkormányzati Iroda vezetése

 • a Péceli Roma Önkormányzat munkájának szakmai, jogi segítése

 • képviselő-testületi és bizottsági ülések szervezése

 • választással, népszavazással kapcsolatos feladatok koordinálása

 • hivatali szabályzatok (pénzügyi, gazdálkodási, adatvédelmi kivételével) belső utasítások elkészítése

Bene Krisztina személyügyi referens
Telefon: 06-28-662-017
E-mail: bene.krisztina@pecel.hu

 • személyzeti és munkaügyi ügyintézés a Hivatal köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói,  az önkormányzat választott tisztségviselői valamint az önkormányzati irányítású intézmények vezetői, az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók tekintetében tekintetében

 • személyzeti tárgyú pályázatok készítése, a beérkezett pályázatok döntésre való előkészítése

 • képzési főreferensi feladatok ellátása

 • TÉR rendszer karbantartása

D. Nagyné Turjányi Adrienn egészségügyi referens
Telefon: 06-28-662-025
E-mail: d.nagyne@pecel.hu

 • Pécel egészségügyi alapellátási feladatainak szervezése (háziorvosi és fogorvosi ellátás, védőnői ellátás, ügyeleti ellátás)

 • háziorvosi, fogorvosi praxisok átadás-átvétele,

 • lakossági tájékoztatás az egészségügyi alapellátást érintő kérdésekben

 • Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatos feladatok

Kalmárné Molnár Katalin iratkezelési ügyintéző
Telefon: 06-28-662-136
E-mail: molnar.katalin@pecel.hu

 • ügyiratkezeléssel (iktatással, irattározással) kapcsolatos feladatok

Kristóf Péterné gépkocsivezető

 • a hivatali gépkocsi üzemeltetése, iratok szállítása

 • ügyintézők helyszíni szemlére szállítása

 • reprezentációs készletek beszerzése

Mikes Dóra szervezési ügyintéző
Telefon: 06-28-662-125
E-mail: mikes.dora@pecel.hu

 • a Képviselő-testület, a bizottságok működésével kapcsolatos szervezési feladatok

 • a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos szervezési feladatok

 • a Képviselő-testület, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzat üléseiről jegyzőkönyv készítése

dr. Németh Ágnes Linda önkormányzati referens
Telefon: 06-28-662-156
E-mail: dr.nemeth.agnes@pecel.hu

 • kitüntető címek adományozásával kapcsolatos feladatok

 • a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos feladatok

 • az önkormányzat által alapított alapítványokkal kapcsolatos feladatok

 • az önkormányzat közneveléssel, közművelődéssel, könyvtári ellátással és sporttal kapcsolatos döntéseinek előkészítése, végrehajtása

Takarítónők:
Ruzsbánszkiné Bodovics Ágnes 
Oláh Erika

Az Önkormányzati Iroda feladatai:

- a Képviselő-testület, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos szervezési feladatok,

- a Képviselő-testület, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzat üléseiről jegyzőkönyv készítése,

- nemzetiségi önkormányzattal kapcsolattartás, munkájának segítése,

- választásokkal, népszavazással kapcsolatos feladatok koordinálása,

- a Képviselő-testület rendeleteinek nyilvántartása, azok egységes szerkezetbe való szedése, a kihirdetéssel kapcsolatos kifüggesztések, a honlapon és a hivatali meghajtón való szerepeltetése, Nemzeti Jogszabálytárba feltöltése,

- az önkormányzati rendeletekkel, jegyzőkönyvekkel, testületi határozatokkal kapcsolatban az önkormányzat honlapjára adatok szolgáltatása,

- kitüntető címek adományozásával kapcsolatos feladatok,

- testvérvárosi kapcsolat kialakításával, működtetésével kapcsolatos feladatok,

- szépkorúak köszöntésének megszervezése,

- a civil szervezetekkel való kapcsolattartás,

- a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos feladatok,

- a helyi értéktár bizottsággal való kapcsolattartás,

- közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok,

- az önkormányzat közneveléssel, közművelődéssel, könyvtári ellátással és sporttal kapcsolatos döntéseinek előkészítése, végrehajtása,

- az önkormányzat által fenntartott és működtetett köznevelési, valamint közművelődési intézmények vezetőinek kinevezésével, jogviszonya megszüntetésével, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlásával kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása,

- egyházakkal való kapcsolattartás,

- Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer kezelése,

- a hivatali szabályzatok (pénzügyi, gazdálkodási, adatvédelmi kivételével), belső utasítások elkészítése, a hivatali szabályzatok, belső utasítások nyilvántartása, éves felülvizsgálatuk koordinálása, illetve felülvizsgálata,

- személyzeti és munkaügyi ügyintézés az önkormányzat választott tisztségviselői, a Hivatal köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói, valamint az önkormányzati irányítású intézmények vezetői, az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók tekintetében,

- személyzeti tárgyú pályázatok készítése, a beérkezett pályázatok döntésre való előkészítése,

- foglalkozás-egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok szervezése, koordinálása,

- a Hivatal gondnoksági feladatainak ellátása,

- a hivatali gépkocsi üzemeltetése, iratok szállítása, ügyintézők helyszíni szemlére szállítása, reprezentációs készletek beszerzése,

- tűz- és munkavédelmi feladatok koordinálása,

- köztemetővel kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok.