Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

15 C° Pécel 2024. május 23. csütörtök

Önkormányzati Iroda


Cím: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

D. Nagyné Turjányi Adrienn 
önkormányzati irodavezető
Telefon: 06-28-662-025
E-mail: d.nagyne@pecel.hu

 • az Önkormányzati Iroda vezetése

 • Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatos feladatok

 • nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos feladatok

 • a Hivatalon belül a statisztikai adatszolgáltatások koordinálása

Kalmárné Molnár Katalin iratkezelési ügyintéző
Telefon: 06-28-662-136
E-mail: molnar.katalin@pecel.hu

 • ügyiratkezeléssel (iktatással, irattározással) kapcsolatos feladatok

Kristóf Péterné gépkocsivezető

 • a hivatali gépkocsi üzemeltetése, iratok szállítása

 • reprezentációs készletek beszerzése

Mikes Dóra szervezési ügyintéző
Telefon: 06-28-662-125
E-mail: mikes.dora@pecel.hu

 • a Képviselő-testület és a bizottságok működésével kapcsolatos szervezési feladatok

 • a Képviselő-testület és a bizottságok üléseiről jegyzőkönyv készítése

dr. Németh Ágnes Linda önkormányzati referens
Telefon: 06-28-662-156
E-mail: dr.nemeth.agnes@pecel.hu

 • kitüntető címek adományozásával kapcsolatos feladatok

 • a civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok

 • a médiával kapcsolatos feladatok

 • szakmai és jogi segítségnyújtás a tisztségviselők, a képviselők, bizottsági tagok számára

 • választással, népszavazással kapcsolatos feladatok koordinálása

 • a hivatali szabályzatok (pénzügyi, gazdálkodási, adatvédelmi kivételével), belső utasítások elkészítése, felülvizsgálata

Németh Norbertné személyügyi referens
Telefon: 06-28-662-017
E-mail: bene.krisztina@pecel.hu

 • személyzeti és munkaügyi ügyintézés a Hivatal köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói, az önkormányzat választott tisztségviselői, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői, az önkormányzatnál egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók és az önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók tekintetében

Tóth Dóra egészségügyi és intézményi referens
Telefon: 06-28-662-138
E-mail: toth.dora@pecel.hu

 • közneveléssel, közművelődéssel, bölcsődei ellátással, könyvtári ellátással, a család- és gyermekjóléti szolgálattal, sporttal, valamint az egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok

Az Önkormányzati Iroda feladatai:

1. a Képviselő-testület, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos szervezési feladatok;

2. a Képviselő-testület, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzat üléseiről jegyzőkönyv készítése;

3. a Képviselő-testület és bizottságai döntéseinek közzététele; a Pest Vármegyei Kormányhivatal részére jegyzőkönyvek felterjesztése;

4. nemzetiségi önkormányzattal kapcsolattartás, munkájának segítése;

5. a nemzetiségi önkormányzat ülésein a jegyző megbízása alapján jogi kontroll gyakorlása (jogszabálysértő működés, döntés jelzése);

6. választásokkal, népszavazással kapcsolatos feladatok koordinálása;

7. a képviselők, nem képviselő bizottsági tagok, nemzetiségi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatok ellátása;

8. a Képviselő-testület rendeleteinek nyilvántartása, azok egységes szerkezetbe való szedése, a kihirdetéssel kapcsolatos kifüggesztések, a honlapon és a hivatali meghajtón való szerepeltetése, Nemzeti Jogszabálytárba feltöltése;

9. az önkormányzati rendeletekkel, jegyzőkönyvekkel, testületi határozatokkal kapcsolatban az önkormányzat honlapjára adatok szolgáltatása;

10. a polgármester, az alpolgármester, a jegyző és az aljegyző levelezésének bonyolítása, irataiknak rendezése, a hozzájuk érkező telefonhívások kezelése;

11. a polgármester, az alpolgármester, a jegyző ügyfélfogadásának koordinálása, vendégek fogadása;

12. képviselői kérdések, bejelentések kezelése;

13. a szervezeti egységet érintő közérdekű bejelentések, panaszok fogadása, kivizsgálása;

14. kitüntető címek adományozásával kapcsolatos feladatok;

15. médiával, a Péceli Hírekkel kapcsolatos ügyek;

16. testvérvárosi kapcsolat kialakításával, működtetésével kapcsolatos feladatok;

17. szépkorúak köszöntésének megszervezése;

18. a civil szervezetekkel való kapcsolattartás;

19. a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos feladatok;

20. a helyi értéktár bizottsággal való kapcsolattartás;

21. az önkormányzat által alapított alapítványokkal kapcsolatos feladatok;

22. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok;

23. közfoglalkoztatottakra vonatkozó támogatás havonkénti igénylésével kapcsolatos elszámolás elkészítése;

24. az önkormányzat közneveléssel, közművelődéssel, könyvtári ellátással és sporttal kapcsolatos döntéseinek előkészítése, végrehajtása;

25. valamennyi az önkormányzat fenntartásában működő intézmény vezetőjének kinevezésével, jogviszonya megszüntetésével, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlásával kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása;

26. egyházakkal való kapcsolattartás;

27. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer kezelése;

28. a helyi esélyegyenlőségi programmal kapcsolatos feladatok;

29. az önkormányzat egészségügyi ellátással, bölcsődei ellátással, család- és gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos döntéseinek előkészítése, végrehajtása;

30. személyzeti és munkaügyi ügyintézés az önkormányzat választott tisztségviselői, a Hivatal köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői, az önkormányzat által egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak, munkavállalók tekintetében;

31. személyzeti tárgyú pályázatok készítése, a beérkezett pályázatok döntésre való előkészítése;

32. a köztisztviselők, az intézményvezetők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatok ellátása;

33. képzési főreferensi feladatok ellátása;

34. foglalkozás-egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok szervezése, koordinálása;

35. TÉR rendszer karbantartása;

36. a hivatali szabályzatok (pénzügyi, gazdálkodási, adatvédelmi kivételével), belső utasítások elkészítése, a hivatali szabályzatok, belső utasítások nyilvántartása, éves felülvizsgálatuk koordinálása, illetve felülvizsgálata;

37. igény szerinti adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár, a Pest Vármegyei Kormányhivatal részére;

38. a Hivatalon belül a statisztikai adatszolgáltatások koordinálása;

39. a bélyegzőhasználati nyilvántartás vezetése;

40. a hivatali gépkocsi üzemeltetése, iratok szállítása, ügyintézők helyszíni szemlére szállítása, reprezentációs készletek beszerzése.