Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

29.2 C° Pécel 2024. július 15. hétfő
Szocialis Alap

Szociális és gyermekvédelmi ellátás


Péceli Napsugár Bölcsőde

Napsugar Bolcsode

Intézményvezető: Rammer Patricia

Telefon: 06-20-801-2561
E-mail: vezeto@napsugarbolcsode.hu

Telefon: 06-20-801-2747
E-mail: info@napsugarbolcsode.hu

Web: www.napsugarbolcsode.hu

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Szolgáltatási terület: Pécel város közigazgatási területe

Cím: 2119 Pécel, Isaszegi út 3.
Telefonszám: +36 28 662 036
Mobilszám: +36 20 801 2399
E-mail: info@csaladsegitopecel.hu

Intézményvezető: Sárvári Éva
Mobilszám: +36 20 474 8328

Nyitvatartási idő:

Hétfő: 08.00 – 18.00
Kedd: 08.00 – 16.30
Szerda: 08.00 – 16.30
Csütörtök: 08.00 – 16.30
Péntek : 08.00 – 12.00

Ellátottak köre:

  • család- és gyermekjóléti szolgáltatás: a Pécelen bejelentett lakcímmel, illetve bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező gyermek- és felnőtt korú személyek, valamint a településen átmenetileg tartózkodó gyermekek és felnőttek, akiket a segítségnyújtás elmulasztása veszélyeztetne.

A szolgálat klientúrájához tartoznak a válsághelyzetű várandós anyák.

  • étkeztetés: Étkeztetésben kell részesíteni azt a Pécelen bejelentett lakcímmel, illetve bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező igénylőt, aki önmagáról, illetve a vele egy háztartásban élőről nem tud gondoskodni, kora, egészségi állapota vagy hajléktalansága miatt.

  • házi segítségnyújtás: házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról az péceli személyekről, akik önmaguk ellátására önerőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak.

Gyermekvédő vonal hívószáma (00.00 – 24.00): +36 80 212 021

Készenléti szolgálat száma (munkaidőn túl hívható): +36 20 260 0709

A Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti és működési szabályzata

A Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okirata

Krízishelyzetben, valamint hatósági intézkedést igénylő ügyekben eljáró intézmény:
a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

Cím: 2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.
Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Ganz Á. u. 7.
Telefonszám: +36 28 513 605; +36 28 513 606
E-mail: forras.gyk@gmail.com

Intézményvezető: Forrainé Murányi Judit

Nyitvatartási idő:

Hétfő: 08.00 – 18.00
Kedd: 08.00 – 16.00
Szerda: 08.00 – 18.00
Csütörtök: 08.00 – 16.00
Péntek: 08.00 – 12.00
Pénteki napokon nincs ügyfélfogadás.

Részletes információk a: https://forrassegito.hu/kapcsolat/

Hatósági ügyekben eljár:
Pest Vármegyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Gyámügyi Osztály

Cím: 2100 Gödöllő, Kotlán S. u. 3.
Telefonszám: +36 28 532 394
E-mail: godollo.gyamugy@pest.gov.hu

Weboldal: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/godolloi-jarasi-hivatal

Egyenlő bánásmód

Dr. Szatmári Éva Pest megyei referens

Telefon: 06-30-960-2657 
e-mail: eva.drszatmari@gmail.com