Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

14.5 C° Pécel 2024. május 23. csütörtök

Komplex csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése Pécelen II. ütem


Szechenyi Terv Plusz Logo 1

Tájékoztatás

Pécel Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00034 számú, Komplex csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése Pécelen II. ütem című pályázattal a 2022-es esztendőben támogatást nyert.

A pályázat célja a városban található Levendulás településrész (Újfalu) II. ütemének csapadékvíz-elvezetés rendezése.

Az élhető, vonzó lakhely kialakításának egyik fontos tényezője a település központjának, köztereinek, belterületi útjainak jó állapota és a vízrendezés kulturált, és 21. századi megoldása. Ehhez közvetlenül hozzájárul jelen projekt megvalósítása. A közműellátási hiányok főként a csapadékvíz elvezetés kiépítettségénél jelentkeznek. A település legkevésbé megoldott közműve a csapadékvíz elvezetés, amelynek kiépítettsége csak a főbb utcákban megoldott. Egyes utcákban, utcaszakaszokon kétoldali, általánosan jellemzően egyoldali nyílt árkot alakítottak ki, de több utcában semmilyen elvezetési mód nem épült meg, ezekben az utcákban jellemző nagyobb záporok után vízállásos területek, illetve csapadékvíz kimosások kialakulásának veszélye.

A településen a nyílt árkok karbantartása korábban nem volt rendszeres és általános, mint ahogy a településen áthaladó Rákos-patak és Lélek-patak medre, valamint mellék-ágaik is revitalizációra szorulnak.

A város vezetésének már korábban is tervei között szerepelt a II ütemre vonatkozó csapadékelvezető rendszer korszerűsítése, de anyagi források hiánya ezt nem tette lehetővé, holott még vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező terv is rendelkezésre állt. Utóbbi azonban az érvényességi idejét tekintve lejárt és az I ütemmel – forrás hiányában – nem került módosításra.

Projektünk önkormányzati tulajdonú és kezelésű csapadékvíz közművek révén valósul meg. A tervezett beruházás jól átgondolt komplex, egész településrészt érintő és megfontolt vízrendezési fejlesztés egyik fontos lépését jelenti. A beruházás megvalósítását követően Pécel Levendulás városrészben elhelyezkedő magán- és köztulajdonú ingatlanai hosszú távon védetté válnak az egyre gyakrabban előforduló vízkárok, haváriák ellenében.

A fejlesztésünket érintő helyszínek:

  • Levendula utca

  • Napsugár utca

  • Mandulás utca

  • Galagonya utca

  • Kökény utca

  • Szeder utca

  • és egy természetes vízmosás, záportározó, a hrsz. 089/60 ingatlan

A felújításra kerülő településrészen élő lakosok jelentős részét közvetlenül vagy közvetve érinti a csapadékvíz elvezetés problémája. A nagyobb esők idején számos utcában okoz problémákat a vízelvezető árkok túlcsordulása, kiöntése utak elöntése, hordalék felhalmozása. A lakosság részéről folyamatosan jelentkező igény az önkormányzat felé az ingatlanjaik megvédése az elöntésektől, az esővízelvezetés megoldása. Fő célunk a lakossági vízkárok, és környezeti károk jövőbeni elkerülése, a lakosság biztonságérzetének növelése. A projekt keretében olyan műszaki tartalom megvalósítását tervezzük, amely hosszútávon biztosítja a hirtelen lezúduló csapadékvíz elvezetés feltételeit, nem eredményezi túlméretezett kapacitás létrejöttét.