Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

29.9 C° Pécel 2024. június 18. kedd

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések


Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2020 április 17.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2020 április 23.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2020 május 11.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2020 május 22.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2020 június 2.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2020 június 4.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2020 június 10.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2020 november 19.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2020 november 25.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2020 december 14.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2020 december 18.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2021 január 14.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2021 január 20.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2021 január 21.

013 PMDE modosito inditvany Pecel 1539 2 hrsz.pdf Javaslat a 2021. évi óvodai beiratkozás időpontjainak meghatározására Javaslat a 2021. évi óvodai nyitvatartási idő megállapítására Javaslat a Pécel Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához szükséges közbenső döntések meghozatalára Javaslat a Pécel Város Önkormányzata és a Péceli Roma Önkormányzat között létrejött közigazgatási szerződés felülvizsgálatára, valamint a Péceli Roma Önkormányzat részére helyiség és infrastruktúra biztosítására Javaslat a Pécel, 1539/2 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára (később kerül kiküldésre) Javaslat a Pécel, Kossuth tér 5. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat a Péceli Napsugár Bölcsődével kapcsolatos döntések meghozatalára Javaslat a Péceli Települési Értéktár Bizottság 2020. II. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadására Javaslat a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséből származó bevételek felhasználására Javaslat a polgármester 2021. évi szabadságának megállapításával kapcsolatos döntések meghozatalára Javaslat az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére (később kerül kiküldésre) Javaslat elidegenítési címjegyzékkel kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat intézményvezetői és védőnői illetményváltozással kapcsolatos döntések meghozatalára Javaslat telepítési tanulmánytervekkel kapcsolatos döntések meghozatalára Melléklet Tervezési szerződés

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2021 február 11.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2021 február 18.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2021 február 25.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2021 március 10.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2021 március 19.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2021 március 24.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2021 március 30.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2021 április 15.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2021 április 22.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2021 április 29.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2021 május 20.

01. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.4.) önkormányzati rendelet módosítására 02. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására 03. Javaslat a 2021. évi költségvetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára 04. Javaslat a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséből származó 2019. évben befolyt bevételek 2020. évben történő felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására 05. Javaslat a Pécel Város Környezetvédelmi Alapjába a 2019. évben befolyt összegek felhasználásáról szóló beszámoló 06. Javaslat a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással kapcsolatos beszámoló elfogadására 07. Javaslat a Pécel Város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára 09. Javaslat a Maglódi út 12. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára10. Javaslat a Pécel Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára 10. Javaslat a Pécel Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára 11. Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására 12. Javaslat a 2020. évi egészségügyi alapellátással kapcsolatos tevékenységről szóló beszámolók elfogadására 13. Javaslat az 5. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára 14. Javaslat Pécel Város Óvodái 2021/2022. nevelési évre vonatkozó csoportszámának és álláshelyei számának, valamint a felvehető gyermeklétszámának meghatározására 15. Javaslat Pécel Város Óvodái alapító okiratának módosítására 16. Javaslat Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi munkatervének módosítására

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2021 június 3.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2021 június 9.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések - 2021 június 11.