Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

16.8 C° Pécel 2020. október 28. szerda

Igazgatási Iroda


Cím: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.  

Ügyfélfogadás:

Hétfő:   8.30 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 17.30 óráig
Szerda: 8.30 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.30 óráig

D. Nagyné Turjányi Adrienn irodavezető
Telefon: 06-28-662-025
E-mail:  d.nagyne@pecel.hu

 • az Igazgatási Iroda vezetése

 • esélyegyenlőségi feladatok

 • talált tárgyak

 • ügyfélszolgálati tevékenység, ügyfélirányítás 

Csibrik Enikő környezetvédelmi és mezőgazdasági ügyintéző
Telefon: 06-28-662-028
E-mail:  csibrik.eniko@pecel.hu

 • állattartással kapcsolatos igazgatási feladatok

 • mezőgazdasági és környezetvédelmi feladatok

 • hirdetmények kifüggesztése

dr. Fuith-Kocsis Barbara hatósági ügyintéző 
Telefon: 06-28-662-028
E-mail:  fuith-kocsis.barbara@pecel.hu

 • birtokvédelem

 • közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével kapcsolatos hatósági feladatok

 • egészségüggyel kapcsolatos igazgatási feladatok

 • közterülethasználati hozzájárulásokkal kapcsolatos ügyintézés

 • a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatok

dr. Herbály-Hámori Krisztina szociális ügyintéző
Telefon: 06-28-662-026
E-mail:  hamori.krisztina@pecel.hu

 • települési támogatások

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 • közétkeztetéssel összefüggő igazgatási feladatok

 • köztemetés

 • az önkormányzat irányításával, fenntartásával működő szociális és gyermekjóléti intézmény, valamint a bölcsőde vezetőjének kinevezésével, jogviszonya megszüntetésével, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlásával, valamint az intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatok

Paksa Katalin hatósági ügyintéző  
Telefon: 06-28-662-150
E-mail:  paksa.katalin@pecel.hu

 • ipar- és kereskedelmi igazgatási feladatok

 • lakcímnyilvántartás

 • lakcímrendezés

Talabér Györgyi hatósági ügyintéző 
Telefon: 06-28-662-029
E-mail:  talaber.gyorgyi@pecel.hu

 • közbiztonság (rendőrség, polgárőrség, közterület-felügyelők, mezőőrök)

 • katasztrófavédelem

 • hagyatéki ügyek

Tóthné Lehoczky Ágnes anyakönyvvezető 
Telefon: 06-28-662-027
E-mail:  lehoczky.agnes@pecel.hu

 • anyakönyvvezetői feladatok 

Közterület-felügyelők, mezőőrök:

A közterület-felügyelői munkakörök jelenleg betöltetlenek. 

Barczi István mezőőr
Telefon: 06-20-474-8414
E-mail: barczi.istvan@pecel.hu

 • mezőőri feladatok ellátása

Laukó György mezőőr
Telefon: 06-20-245-8808
E-mail: lauko.gyorgy@pecel.hu

 • mezőőri feladatok ellátása

Az igazgatási eljárások részletes leírása ide kattintva érhető el!

Az Igazgatási Iroda feladatai:

 • anyakönyvi igazgatás, 

 • állattartás, állatvédelem,

 • birtokvédelem,

 • egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok,

 • gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok,

 • hagyatéki ügyek,

 • a helyi esélyegyenlőségi programmal kapcsolatos feladatok,

 • ipari és kereskedelmi igazgatás,

 • Központi Címregiszter vezetése,

 • kifüggesztések,

 • közbiztonsággal kapcsolatos feladatok,

 • közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével kapcsolatos ügyek,

 • közterület-használati hozzájárulásokkal kapcsolatos ügyintézés

 • közterület-felügyelői feladatok ellátása,

 • lakcímrendezés,

 • mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátása,

 • népesség-nyilvántartás,

 • növény- és környezetvédelmi hatósági feladatok,

 • polgári védelem, katasztrófavédelem,

 • az önkormányzat által fenntartott szociális feladatokat ellátó önkormányzati intézmények működtetéséhez kapcsolódó döntések előkészítése, végrehajtása, 

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti önkormányzati és szociálpolitikai feladatok,

 • talált tárgyakkal kapcsolatos ügyek,

 • társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatok, 

 • ügyfélirányítás, ügyfélszolgálati tevékenység.

Nyomtatványok


Közterület-használat iránti kérelem

Birtokvédelmi kérelem

Tájékoztató a mező- és erdőgazdasági földek forgalmához kapcsolódó jegyzői feladatokról

Közzétételi kérelem adásvételi szerződéshez

Közzétételi kérelem haszonbérleti szerződéshez

Közzétételi kérelem tulajdonostársaknak haszonbérleti szerződéshez

1. pótlap - szerződésben részes haszonbérbeadók adatainak közlésére

2. "A" pótlap - földrészletek adatainak közlésére - adásvételi szerződéshez

2. "B" pótlap - földrészletek adatainak közlésére - haszonbérleti szerződéshez

Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

Bejelentés működési engedély visszaadásáról

Bejelentés adatváltozásról - teleppel kapcsolatban

Bejelentés kereskedelmi tevékenység megszűntetéséről

Bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásáról bejelentés

Kérelem telepengedélyhez

Lakcímrendezési eljárás kérelem 1. oldal

Lakcímrendezési eljárás kérelem 2. oldal

Működési engedély iránti kérelem

Nyilatkozat üzemeltető váltásról

Kérelem Hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezéséhez

Hagyatéki nyilatkozat

Engedélykérelem fakivágáshoz

Méhész bejelentő - kijelentő lap

Kérelem egészségügyi települési támogatás igénylésére

Kérelem köztemetés elrendeléséhez

Kérelem lakhatási települési támogatás igénylésére

Kérelem létfenntartási települési támogatás igénylésére

Kérelem rendkívüli települési támogatás igénylésére

Kérelem temetési települési támogatás igénylésére

Kérelem védendő fogyasztói körbe való tartozásról szóló igazolás kiadásához

Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához

Eb változás bejelentő adatlap kitöltési utmutató 2016

Eb összeíró adatlap

Eb változás bejelentő lap

Zajkibocsátási kérelem

Zajkibocsátás változásbejelentés

Kérelem öröklési bizonyítvány kiállításához