Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

19.2 C° Pécel 2022. május 28. szombat

Műszaki és Beruházási Iroda


Az iroda helye:
2119 Pécel, Kossuth tér 1. II. emelet

AZ IRODA ÜGYINTÉZŐI

.......... irodavezető
25. iroda
Telefon: 06-28-662-129
E-mail: .......

  •  kiemelten kezelendő ügyek ügytípustól függetlenül, DPMV Zrt. ügyei, Pécel Kft. ügyei

 

Jakab Edina településüzemeltetési ügyintéző
31. iroda
Telefon: 06-28-662-136
E-mail:   jakab.edina@pecel.hu

  • hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, közvilágítás, közterületi fák gondozása és gallyazása, helyi és helyközi autóbusz közlekedés, e körben szakhatósági ügyek

 

Veszeli-Kállai Ibolya műszaki ügyintéző
30. iroda
Telefon: 06-28-662-124
E-mail: kallai.ibolya@pecel.hu

  • közterületek elnevezése, szobor és emlékjel állítási ügyek, telekalakítások, címképzés, címmel kapcsolatos hatósági bizonyítvány kiadása, e körben szakhatósági ügyek

 

Szolnoki Erzsébet Zsóka műszaki ügyintéző III.
31. iroda
Telefon: 06-28-662-080
E-mail:   szolnoki.zsoka@pecel.hu

  • az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, közöttük a bérlakások vagyonkezelési, helyiséggazdálkodási, bérbeadási feladatai, önkormányzati ingatlanok értékbecsültetése és felméretése,

 

Lepesi Eszter műszaki ügyintéző
30. iroda
Telefon 06-28-662-134
E-mail: lepesi.eszter@pecel.hu 

  • behajtási engedélyek, burkolatbontási engedélyek, általános út, közmű és forgalomtechnikai ügyek, önkormányzati tulajdonú közművekkel kapcsolatos ügyek (rákötés engedélyezése), tulajdonosi hozzájárulások előkészítése, e körben szakhatósági ügyek, behajtási engedélyek,

 

Mihályné Zana Nikolett településrendezési ügyintéző
30. iroda
Telefon: 06-28-662-130
E-mail: zana.nikolett@pecel.hu

  • kutak engedélyezése, településfejlesztési és településrendezési, valamint településképi és építésügyi önkormányzati és önkormányzati hatósági feladatok, tájékoztatás az egyes ingatlanokra vonatkozó településrendezési és településképi előírásokról, településképi ellenőrzés, településképi kötelezési eljárások, a rendeltetésmódosításoknak és az építménynek vagy az építményen belüli rendeltetési egységnek a megfelelőségét igazoló – az ingatlannyilvántartásban történő átvezetés céljából szükséges – hatósági bizonyítványok és a rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványok kiadása, továbbá telekalakítások ügyintézése

 

............... pályázati ügyintéző
29. iroda
Telefon: 06-28-662-143
E-mail: dobos.aniko@pecel.hu

  • önkormányzati és vis maior pályázatok ügyviteli feladatai

 

Tóth Miklós főépítész
29. iroda – személyesen csak előzetes egyeztetés alapján fogad ügyfelet
Telefon: 06-28-662-130
E-mail: foepitesz@pecel.hu