Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

28.9 C° Pécel 2024. július 15. hétfő

Műszaki és Beruházási Iroda


Az iroda helye:
2119 Pécel, Kossuth tér 1. II. emelet

Hétfő: 8.30 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 17.30 óráig
Szerda: 8.30 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.30 óráig

Mihaliczkóné Szolnoki Zsóka műszaki és beruházási irodavezető
31. iroda
Telefon: 06-28-662-080
E-mail: szolnoki.zsoka@pecel.hu 

 • az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, közöttük a bérlakások vagyonkezelési, helyiséggazdálkodási, bérbeadási feladatai,

 • önkormányzati ingatlanok értékbecsültetése és felméretése,

 • önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos káresemények,

 • Pécel Kft. ügyei,

 • hivatali épületekkel, kapcsolatos gondnoki feladatok,

 • orvosi rendelőkkel kapcsolatos gondnoki feladatok,

 • kiemelt ügyek kezelése.

Veszeli-Kállai Ibolya településrendezési ügyintéző
29. iroda
Telefon: 06-28-662-124
E-mail: kallai.ibolya@pecel.hu

 • kisajátítási eljárások,

 • közterületek elnevezése, címképzés,

 • szobor és emlékjel állítási ügyek,

 • kutak engedélyezése,

 • családi és fogyasztói kedvezménnyel (gáz) kapcsolatos hatósági bizonyítványok.

Vagyongazdálkodási ügyintéző
betöltetlen

Szabóné Deák Katalin műszaki ügyintéző I. 
30. iroda
Telefon 06-28-662-130
E-mail: deak.katalin@pecel.hu

 • DPMV Zrt. ügyei,

 • tulajdonosi, közútkezelői, szakhatósági, munkakezdési hozzájárulások,

 • gépjármű tárolás,

 • káresemények,

 • közterületi fakivágási és növénykezelési feladatok

 • közterületi játszóterek,

 • önkormányzati és hivatali épületek közüzemi ügyei,

 • intézményüzemeltetés.

Szedő Gyula pályázati ügyintéző
31. iroda
Telefon: 06-28-662-143
E-mail: szedo.gyula@pecel.hu  

 • önkormányzati és vis maior pályázatok

 • beszerzési eljárások lebonyolítása

 • szerződéskötési folyamatok

Műszaki ügyintéző II. betöltetlen
30. iroda
Telefon: 06-28-662-136
E-mail: koreny.peter@pecel.hu

 • hulladékgazdálkodás,

 • agglomerációs és helyi közlekedés,

 • közvilágítás,

 • zápor- és víztározók, vízelvezető és szikkasztó árkok karbantartása,

 • társulások (FAÖT, DTKH),

 • telekalakítások, településfejlesztési és településrendezési, településképi és építésügyi önkormányzati és önkormányzati hatósági feladatok,

 • tájékoztatás az egyes ingatlanokra vonatkozó településrendezési és településképi előírásokról, településképi ellenőrzés, településképi kötelezési eljárások,

 • a rendeltetésmódosításoknak és az építménynek vagy az építményen belüli rendeltetési egységnek a megfelelőségét igazoló – az ingatlan- nyilvántartásban történő átvezetés céljából szükséges – hatósági bizonyítványok és a rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványok kiadása.

Főépítész: Bene Attila István
30. iroda
Telefon: 06 30 540 3306
E-mail: foepitesz@pecel.hu
Ügyfélfogadás:
előre egyeztetett időpontban páros héten hétfőn 18-20 óra között, páratlan héten pénteken 15-17 óra között

Berki Szilvia takarító I.

A Péceli Polgármesteri Hivatal II. épülete (2119 Pécel, Petőfi u. 1.) belső tereinek (előtér, beltér, lépcső) és a bejárati ajtó előtti lépcső tisztán és rendben tartása. Felülettisztítás, takarítási munkák végzése kézzel és/vagy géppel. A Péceli Polgármesteri Hivatal I. épülete takarítási feladatainak szükség szerinti helyettesítése. 

Auxi Szabolcsné takarító II.

A Péceli Polgármesteri Hivatal I. épülete (2119 Pécel, Kossuth tér 1.) belső tereinek (előtér, beltér, lépcső) és a bejárati ajtó előtti lépcső tisztán és rendben tartása. Felülettisztítás, takarítási munkák végzése kézzel és/vagy géppel. A Péceli Polgármesteri Hivatal II. épülete takarítási feladatainak szükség szerinti helyettesítése.