Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

15.6 C° Pécel 2022. október 3. hétfő

Műszaki és Beruházási Iroda


Az iroda helye:
2119 Pécel, Kossuth tér 1. II. emelet

AZ IRODA ÜGYINTÉZŐI

Veszeli-Kállai Ibolya irodavezető
30. iroda
Telefon: 06-28-662-124
E-mail: kallai.ibolya@pecel.hu

  •  kiemelten kezelendő ügyek ügytípustól függetlenül, DPMV Zrt. ügyei, Pécel Kft. ügyei, kisajátítási eljárások

  • közterületek elnevezése, szobor és emlékjel állítási ügyek, telekalakítások, címképzés, címmel kapcsolatos hatósági bizonyítvány kiadása, e körben szakhatósági ügyek

Szolnoki Zsóka műszaki ügyintéző III.
31. iroda
Telefon: 06-28-662-080
E-mail:   szolnoki.zsoka@pecel.hu

  • az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, közöttük a bérlakások vagyonkezelési, helyiséggazdálkodási, bérbeadási feladatai, önkormányzati ingatlanok értékbecsültetése és felméretése,

 

Lepesi Eszter műszaki ügyintéző
30. iroda
Telefon 06-28-662-134
E-mail: lepesi.eszter@pecel.hu 

  • burkolatbontási engedélyek, általános út, közmű és forgalomtechnikai ügyek, önkormányzati tulajdonú közművekkel kapcsolatos ügyek (rákötés engedélyezése), tulajdonosi hozzájárulások előkészítése, e körben szakhatósági ügyek

 

Mihályné Zana Nikolett településrendezési ügyintéző
30. iroda
Telefon: 06-28-662-130
E-mail: zana.nikolett@pecel.hu

  • kutak engedélyezése, településfejlesztési és településrendezési, valamint településképi és építésügyi önkormányzati és önkormányzati hatósági feladatok, tájékoztatás az egyes ingatlanokra vonatkozó településrendezési és településképi előírásokról, településképi ellenőrzés, településképi kötelezési eljárások, a rendeltetésmódosításoknak és az építménynek vagy az építményen belüli rendeltetési egységnek a megfelelőségét igazoló – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából szükséges – hatósági bizonyítványok és a rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványok kiadása

 

Szedő Gyula pályázati ügyintéző
29. iroda
Telefon: 06-28-662-143
E-mail: szedo.gyula@pecel.hu  

  • önkormányzati és vis maior pályázatok ügyviteli feladatai

 

Mészáros László településüzemeltetési ügyintéző
31. iroda
Telefon: 06-28-662-136
E-mail:  meszaros.laszlo@pecel.hu

  • intézményüzemeltetés, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, közvilágítás, közterületi fák gondozása és gallyazása, helyi és helyközi autóbusz közlekedés, e körben szakhatósági ügyek

Farkas István főépítész
30. iroda – személyesen csak előzetes egyeztetés alapján fogad ügyfelet
Telefon: 06-28-662-130
E-mail: foepitesz@pecel.hu