Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

16.4 C° Pécel 2021. április 11. vasárnap

Műszaki és Beruházási Iroda


Az iroda helye:
2119 Pécel, Kossuth tér 1. II. emelet

AZ IRODA ÜGYINTÉZŐI

Bene Attila irodavezető
25. iroda
Telefon: 06-28-662-129
E-mail: bene.attila@pecel.hu

  •  kiemelten kezelendő ügyek ügytípustól függetlenül, DPMV Zrt. ügyei, Pécel Kft. ügyei

 

Kerlang József településüzemeltetési ügyintéző
30. iroda
Telefon: 06-28-662-124
E-mail: kerlang.jozsef@pecel.hu 

  • behajtási engedélyek, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, környezetvédelem, közvilágítás, közterületi fák gondozása és gallyazása, helyi és helyközi autóbusz közlekedés, kutak engedélyezése, e körben szakhatósági ügyek

 

Veszeli-Kállai Ibolya műszaki ügyintéző
30. iroda
Telefon: 06-28-662-124
E-mail: kallai.ibolya@pecel.hu

  • közterületek elnevezése, szobor és emlékjel állítási ügyek, telekalakítások, címképzés, címmel kapcsolatos hatósági bizonyítvány kiadása, e körben szakhatósági ügyek

 

Dobosné Lebanov Szilvia vagyongazdálkodási ügyintézőt helyettesíti Veszeli-Kállai Ibolya
30. iroda
Telefon: 06-28-662-124
E-mail: kallai.ibolya@pecel.hu

  • az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, közöttük a bérlakások vagyonkezelési, helyiséggazdálkodási, bérbeadási feladatai, önkormányzati ingatlanok értékbecsültetése és felméretése,

 

Lepesi Eszter műszaki ügyintéző
30. iroda
Telefon 06-28-662-124
E-mail: lepesi.eszter@pecel.hu 

  • burkolatbontási engedélyek, általános út, közmű és forgalomtechnikai ügyek, önkormányzati tulajdonú közművekkel kapcsolatos ügyek (rákötés engedélyezése), tulajdonosi hozzájárulások előkészítése, e körben szakhatósági ügyek

 

Mihályné Zana Nikolett településrendezési ügyintéző
30. iroda
Telefon: 06-28-662-130
E-mail: zana.nikolett@pecel.hu

  • településfejlesztési és településrendezési, valamint településképi és építésügyi önkormányzati és önkormányzati hatósági feladatok, tájékoztatás az egyes ingatlanokra vonatkozó településrendezési és településképi előírásokról, településképi ellenőrzés, településképi kötelezési eljárások, a rendeltetésmódosításoknak és az építménynek vagy az építményen belüli rendeltetési egységnek a megfelelőségét igazoló – az ingatlannyilvántartásban történő átvezetés céljából szükséges – hatósági bizonyítványok és a rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványok kiadása

 

Samók-Dobos Anikó pályázati ügyintéző
29. iroda
Telefon: 06-28-662-143
E-mail: dobos.aniko@pecel.hu

  • önkormányzati és vis maior pályázatok ügyviteli feladatai

 

Király Noémi főépítész
29. iroda – személyesen csak hétfői napokon fogad ügyfelet 9:00-17:30
Telefon: 06-28-662-13
E-mail: foepitesz@pecel.hu
E-mail: kiraly.noemi@pecel.hu

  • településfejlesztési és településrendezési eszközökkel kapcsolatos feladatok ellátása, településképi véleményezési, bejelentési és konzultációs ügyek

Műszaki és Beruházási iroda ügymenet modellje
KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ KERETÉBEN TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSBAN TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁSBAN FŐÉPÍTÉSZI VÉLEMÉNY KIADÁSA