Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

1 C° Pécel 2023. január 28. szombat

Műszaki és Beruházási Iroda


Az iroda helye:
2119 Pécel, Kossuth tér 1. II. emelet

AZ IRODA ÜGYINTÉZŐI

Mihályné Zana Nikolett mb. irodavezető
30. iroda
Telefon: 06-28-662-130
E-mail: zana.nikolett@pecel.hu

  • kiemelten kezelendő ügyek ügytípustól függetlenül, kutak engedélyezése, címképzés, címmel kapcsolatos hatósági bizonyítvány kiadása, e körben szakhatósági ügyek

Veszeli-Kállai Ibolya településrendezési ügyintéző
30. iroda
Telefon: 06-28-662-124
E-mail: kallai.ibolya@pecel.hu

  • DPMV Zrt. ügyei, Pécel Kft. ügyei, kisajátítási eljárások, közterületek elnevezése, szobor és emlékjel állítási ügyek, telekalakítások, településfejlesztési és településrendezési, valamint településképi és építésügyi önkormányzati és önkormányzati hatósági feladatok, tájékoztatás az egyes ingatlanokra vonatkozó településrendezési és településképi előírásokról, településképi ellenőrzés, településképi kötelezési eljárások, a rendeltetésmódosításoknak és az építménynek vagy az építményen belüli rendeltetési egységnek a megfelelőségét igazoló – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából szükséges – hatósági bizonyítványok és a rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványok kiadása

Szolnoki Zsóka műszaki ügyintéző II.
31. iroda
Telefon: 06-28-662-080
E-mail:   szolnoki.zsoka@pecel.hu

  • az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, közöttük a bérlakások vagyonkezelési, helyiséggazdálkodási, bérbeadási feladatai, önkormányzati ingatlanok értékbecsültetése és felméretése,

 

Lepesi Eszter műszaki ügyintéző I.
30. iroda
Telefon 06-28-662-134
E-mail: lepesi.eszter@pecel.hu 

  • burkolatbontási engedélyek, általános út, közmű és forgalomtechnikai ügyek, önkormányzati tulajdonú közművekkel kapcsolatos ügyek (rákötés engedélyezése), tulajdonosi hozzájárulások előkészítése, e körben szakhatósági ügyek

  • kutak engedélyezése, településfejlesztési és településrendezési, valamint településképi és építésügyi önkormányzati és önkormányzati hatósági feladatok, tájékoztatás az egyes ingatlanokra vonatkozó településrendezési és településképi előírásokról, településképi ellenőrzés, településképi kötelezési eljárások, a rendeltetésmódosításoknak és az építménynek vagy az építményen belüli rendeltetési egységnek a megfelelőségét igazoló – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából szükséges – hatósági bizonyítványok és a rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványok kiadása

 

Szedő Gyula pályázati ügyintéző
29. iroda
Telefon: 06-28-662-143
E-mail: szedo.gyula@pecel.hu  

  • önkormányzati és vis maior pályázatok ügyviteli feladatai

 

Mészáros László településüzemeltetési ügyintéző
31. iroda
Telefon: 06-28-662-136
E-mail:  meszaros.laszlo@pecel.hu

  • intézményüzemeltetés, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, közvilágítás, közterületi fák gondozása és gallyazása, helyi és helyközi autóbusz közlekedés, e körben szakhatósági ügyek

Farkas István főépítész
30. iroda – személyesen csak előzetes egyeztetés alapján fogad ügyfelet
Telefon: 06-28-662-130
E-mail: foepitesz@pecel.hu