Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

17.5 C° Pécel 2020. október 28. szerda

Műszaki és Beruházási Iroda


Az iroda helye:
2119 Pécel, Kossuth tér 1. II. emelet

AZ IRODA ÜGYINTÉZŐI

Bene Attila irodavezető
25. iroda
Telefon: 06-28-662-129
E-mail: bene.attila@pecel.hu

  •  kiemelten kezelendő ügyek ügytípustól függetlenül, DPMV Zrt. ügyei, Pécel Kft. ügyei

 

Kerlang József településüzemeltetési ügyintéző
30. iroda
Telefon: 06-28-662-124
E-mail: kerlang.jozsef@pecel.hu 

  • behajtási engedélyek, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, környezetvédelem, közvilágítás, közterületi fák gondozása és gallyazása, helyi és helyközi autóbusz közlekedés, kutak engedélyezése, e körben szakhatósági ügyek

 

Veszeli-Kállai Ibolya műszaki ügyintéző
30. iroda
Telefon: 06-28-662-124
E-mail: kallai.ibolya@pecel.hu

  • közterületek elnevezése, szobor és emlékjel állítási ügyek, telekalakítások, címképzés, címmel kapcsolatos hatósági bizonyítvány kiadása, e körben szakhatósági ügyek

 

vagyongazdálkodási ügyintéző (pillanatnyilag betöltetlen álláshely, helyettesítéssel)
30. iroda
Telefon: 06-28-662-124
E-mail: kallai.ibolya@pecel.hu

  • az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, közöttük a bérlakások vagyonkezelési, helyiséggazdálkodási, bérbeadási feladatai, önkormányzati ingatlanok értékbecsültetése és felméretése,

 

Lepesi Eszter műszaki ügyintéző
30. iroda
Telefon 06-28-662-124
E-mail: lepesi.eszter@pecel.hu 

  • burkolatbontási engedélyek, általános út, közmű és forgalomtechnikai ügyek, önkormányzati tulajdonú közművekkel kapcsolatos ügyek (rákötés engedélyezése), tulajdonosi hozzájárulások előkészítése, e körben szakhatósági ügyek

 

településrendezési ügyintéző (pillanatnyilag betöltetlen álláshely, helyettesítéssel)
30. iroda
Telefon: 06-28-662-124
E-mail: bene.attila@pecel.hu

  • településfejlesztési és településrendezési, valamint településképi és építésügyi önkormányzati és önkormányzati hatósági feladatok, tájékoztatás az egyes ingatlanokra vonatkozó településrendezési és településképi előírásokról, településképi ellenőrzés, településképi kötelezési eljárások, a rendeltetésmódosításoknak és az építménynek vagy az építményen belüli rendeltetési egységnek a megfelelőségét igazoló – az ingatlannyilvántartásban történő átvezetés céljából szükséges – hatósági bizonyítványok és a rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványok kiadása

 

Bene Krisztina pályázati ügyintéző
32. iroda
Telefon: 06-28-662-017
E-mail: bene.krisztina@pecel.hu

  • önkormányzati pályázatok ügyviteli feladatai

 

Samók-Dobos Anikó pályázati ügyintéző
29. iroda
Telefon: 06-28-662-143
E-mail: dobos.aniko@pecel.hu

  • önkormányzati és vis maior pályázatok ügyviteli feladatai

 

Főépítész (pillanatnyilag betöltetlen álláshely, helyettesítéssel)
Bene Attila megbízott főépítész
25. iroda
Telefon: 06-28-662-129
E-mail: foepitesz@pecel.hu

  • településfejlesztési és településrendezési eszközökkel kapcsolatos feladatok ellátása, településképi véleményezési, bejelentési és konzultációs ügyek

Műszaki Csoport ügymenet modellje