Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

16.2 C° Pécel 2021. április 11. vasárnap

Adó- és Pénzügyi Iroda


Ügyfélfogadás:

Személyes ügyfélfogadás helyszíne: 2119 Pécel, Petőfi utca 1.

Hétfő: 8.30 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 17.30 óráig
Szerda: 8.30 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.30 óráig


Szabó Attila  irodavezető 
Telefon: 06-28-662-013
e-mail: szabo.attila@pecel.hu

Pénzügyi Csoport

Hegedűs Péter csoportvezető
Telefon: 06-28-662-010
E-mail: hegedus.peter@pecel.hu

 • bankszámlák kontírozása és könyvelése

 • zárási feladatok végrehajtása

 • adatszolgáltatások teljesítése

 • az irodavezető helyettesítése

Deák Sarolta pénzügyi ügyintéző III.
Telefon: 06-28-662-031
E-mail: deak.sarolta@pecel.hu

 • pénztáros

 • intézményi könyvelés

Véberné Mándó Rita könyvelő
Telefon: 06-28-662-011
E-mail:  mando.rita@pecel.hu

 • bevallások elkészítése

 • intézményi könyvelés

 • utalás

Zilahi Éva pénzügyi ügyintéző
Telefon: 06-28-662-024
E-mail: zilahi.eva@pecel.hu

 • gyermekétkeztetés

 • számlázás

Erdős Adrienn pénzügyi ügyintéző IV
Telefon: 06-28-662-014
E-mail: erdos.adrienn@pecel.hu  

 • kimenő számlázás  

Molnárné Pataki Dóra pénzügyi ügyintéző
Telefon: 06-28-662-019
E-mail: pataki.dora@pecel.hu

 • szállítói számlák rögzítése

 • kötelezettség vállalások rögzítése

Adócsoport

Domján-Szenk Andrea csoportvezető
Telefonszám: 06-28-662-016
Email: domjan-szenk.andrea@pecel.hu

 • gépjárműadó

 • túlfizetések átvezetése, visszautalása, könyvelés

 • magánszemélyek kommunális adója adózók neve szerint L-Zs-ig

 • végrehajtás

Kazinczy Bálint
Telefonszám: 06-28-662-152
Email: kazinczy.balint@pecel.hu

 • adó- és értékbizonyítvány  

 • helyi iparűzési adó - egyéni vállalkozók

 • talajterhelési díj

Pölczman Hajnalka 
Telefonszám: 06-28-662-022
Email: polczman.hajnalka@pecel.hu

 • helyi iparűzési adó - társas vállalkozások

 • adók módjára behajtandó köztartás

 • párlatadó

 • méltányosság

Tarcsa Angéla
Telefonszám: 06-28-662-009
E-mail: tarcsa.angela@pecel.hu

 • magánszemélyek kommunális adója adózók neve szerint A-K-ig

 • építményadó

 • telekadó

Györe Éva
ügykezelő, az I. fokú adóhatóság iratkezelési feladatainak ellátása
E-mail: gyore.eva@pecel.hu

Az adóigazgatási eljárások részletes leírása ide kattintva érhető el!

Az iroda feladatai:

 • költségvetéssel, költségvetési gazdálkodással, beszámoló elkészítésével kapcsolatos feladatok,

 • könyvelési feladatok az önkormányzat és intézményei vonatkozásában,

 • a szerződések pénzügyi ellenjegyzése,

 • szerződések nyilvántartása,

 • a hivatali, önkormányzati, intézményi és nemzetiségi önkormányzati házipénztár működtetése,

 • tárgyieszköz-nyilvántartás,

 • a Magyar Államkincstár részére kötelező adatszolgáltatások határidőre teljesítése, igény szerinti adatszolgáltatás a Munkaügyi Központ felé,

 • gazdasági program végrehajtásában közreműködés,

 • beruházások műszaki és pénzügyi előkészítése,

 • az önkormányzat ingatlanvagyonának hasznosításával, értékesítésével kapcsolatos előkészítő, javaslattevő és végrehajtási feladatok,

 • az önkormányzat vagyonkataszterének vezetése, naprakészen tartása,

 • a hivatal épületének, valamint az önkormányzat által irányított, működtetett intézmények felújításának, karbantartásának koordinálása,

 • közreműködés beszerzési és közbeszerzési eljárásokban,

 • a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulattal kapcsolatos feladatok,

 • helyi útügyi, vízügyi feladatok,

 • közmű és vonalas létesítmények szakhatósági feladatai,

 • kommunális ügyek,

 • a települési szilárd és folyékony hulladék szállításával kapcsolatos feladatok, veszélyeshulladék-gyűjtés megszervezése, koordinálása,

 • környezetvédelmi feladatok,

 • településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok,

 • műszaki tervtár kezelése,

 • közterületek elnevezése, házszámozás,

 • adóügyi, adóigazgatással kapcsolatos feladatok,

 • gépjárműadó,

 • telekadó,

 • magánszemélyek kommunális adója,

 • adókönyvelés,

 • végrehajtás,

 • iparűzési adó,

 • talajterhelési díj,

 • építményadó,

 • bírságok.

Az adófizetési módokról szóló részletes tájékoztató

Tisztelt Adózók!

pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett Adózók adófizetési kötelezettségüknek az alábbi fizetési módok valamelyikével tehetnek eleget:

 1. átutalással (a közleményből egyértelműen azonosítható legyen az Adózó)

 2. bankkártyás befizetéssel személyesen az Adócsoporton, ügyfélfogadási időben (elfogadott bankkártyák: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro)

 3. Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül az E-Önkormányzat Portálon (bankkártyával elektronikusan, a webshopokról történő rendelésekhez hasonló módon, az https://ohp.asp.lgov.hu/ oldalon, ügyfélkapus / cégkapus bejelentkezést követően, az ,,Adók, díjak, illetékek befizetése" menüpont kiválasztását követően)

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett Adózók adófizetési kötelezettségüknek az alábbi fizetési módok valamelyikével tehetnek eleget:

 1. átutalással (a közleményből egyértelműen azonosítható legyen az Adózó)

 2. bankkártyás befizetéssel személyesen az Adócsoporton, ügyfélfogadási időben (elfogadott bankkártyák: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro)

 3. Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül az E-Önkormányzat Portálon (bankkártyával elektronikusan, a webshopokról történő rendelésekhez hasonló módon, az https://ohp.asp.lgov.hu/ oldalon, ügyfélkapus / cégkapus bejelentkezést követően, az ,,Adók, díjak, illetékek befizetése" menüpont kiválasztását követően)

 4. készpénzátutalási megbízással (sárga csekkel, amely a befizetéshez szükséges minden adatot nyomtatott formában tartalmaz)

A péceli adóhatóság számlaszámai:

Magánszemélyek kommunális adója: 10400494-50505156-57531068

Helyi iparűzési adó: 10400494-50505156-57531082

Építményadó: 10400494-50505156-57531051

Késedelmi pótlék: 10400494-50505156-57531109

Bírság és végrehajtási költség: 10400494-50505156-57531099

Talajterhelési díj: 10400494-50505156-57531116

Idegen bevételek: 10400494-50505156-57531123

Államigazgatási eljárás illeték: 10400494-50505156-57531075

Telekadó: 10400494-50505156-57531336

Gépjárműadó: 10400494-50505156-57531147 - KIZÁRÓLAG A 2020. 12. 31-IG FIZETENDŐ ADÓ VONATKOZÁSÁBAN! 2021-TŐL A NAV SZÁMLÁJÁRA UTALANDÓ!

Oláh János jegyző    

A helyi adóhatóság nyomtatványai

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett (társas vállalkozások és egyéni vállalkozók) és az elektronikus ügyintézést választó természetes személyek számára az elektronikus űrlapok elérhetősége:

https://ohp.asp.lgov.hu

Az űrlapok kitöltéséhez Cégkapu vagy Ügyfélkapu bejelentkezés szükséges. Cégkapu esetén a jobb felső sarokban az Általános Szerződési Feltételek kipipálása után véglegesíthető a regisztráció és utána tölthetőek ki az űrlapok online.

Az oldalon elektronikus adóegyenleg-lekérdezés is üzemel.

Nyomtatványok: