Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

Kt Ules
2021 november 17.

Képviselő-testületi ülés - 2021. november 25.


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. november 25. napján (csütörtök) 8.00 órai kezdettel rendes képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Kúria rendezvényház (2119 Pécel, Kossuth tér 5.)

Napirendi javaslat:

Nyilvános ülés keretében:

01. Javaslat a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről szóló 20/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 02. Javaslat a háztartási használt sütőolaj gyűjtésére és szállítására vonatkozó döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 03. Javaslat a péceli piaccal kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 03. Módosító indítvány a Javaslat a péceli piaccal kapcsolatos döntések meghozatalára előterjesztéssel kapcsolatban 04. Javaslat a köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 05. Javaslat a Pécel Kft.-vel megkötendő új fenntartói-támogatói megállapodás elfogadására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 06. Javaslat a Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási tervének jóváhagyására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 07. Javaslat a Péceli Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesületével kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 08. Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2022. évi ellenőrzési tervének jóváhagyására – Előterjesztő: Oláh János jegyző – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 09. Javaslat a Péceli Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 10. Javaslat magántulajdonban lévő ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 11. Javaslat pályázatok megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 12. Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 12. Módosító indítvány a Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára kapcsolatban 13. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata tulajdonában lévő Üdülő utca 8. szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 14. Javaslat a Pesti út 9. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 15. Javaslat a polgármester által a 2021. III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 16. Javaslat Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének elfogadására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 17. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 18. Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2021. III. negyedévi helyzetéről – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Sürgősségi indítvány: Javaslat autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos közszolgáltatási szerződés megkötésére Sürgősségi indítvány: Javaslat előzetes kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára Sürgősségi indítvány: Javaslat költségvetési átcsoportosítással kapcsolatos döntések meghozatalára

Zárt ülés keretében:

20. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése ügyében hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság

21. Javaslat közterület-használattal kapcsolatos döntés meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság

Horváth Tibor polgármester