Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

14 C° Pécel 2023. április 2. vasárnap
Kt Ules
2022 október 19.

Képviselő-testületi ülés - 2022. október 27.


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete2022. október 27. napján (csütörtök) 8.00 órai kezdettel rendes képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Kúria rendezvényház (2119 Pécel, Kossuth tér 5.)

Napirendi javaslat:

Nyilvános ülés keretében:

00 meghívó képviselő testület 2022 10 27.pdf 01. Javaslat Pécel Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 02. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2017. (XI.2.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 02. Módosító indítvány a "Javaslat a helyi adókról szóló 22/2017. (XI.2.) önkormányzati rendelet módosítására" tárgyú előterjesztéshez 03. Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 11/2007. (VI. 8.) számú rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 04. Javaslat a vásárokról és a piacokról szóló 24/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 05. Javaslat a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság 06 Előterjesztés 4. melléklete - családsegítő intézmény vezető pályázat 06. Javaslat a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat elbírálására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 07. Javaslat a Péceli Napsugár Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 08. Javaslat a 6. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 09. Előterjesztés 2. melléklete 09. Javaslat a Pécel Kft.-vel kötendő fenntartói-támogatói megállapodás elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság,Városfejlesztési Bizottság 10. Javaslat törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 10. Módosító indítvány a "Javaslat törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozatalára" tárgyú előterjesztéshez 11. Javaslat temetői díjakkal kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 12. Javaslat a VEKOP-6.2.2-15-2016-00005 számú, Szociális rehabilitáció a péceli Újtelepen című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság,Városfejlesztési Bizottság 13. Javaslat a Pécel, külterület 0376/5 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 14. Javaslat költségvetést érintő döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 14. Módosító indítvány a "Javaslat költségvetést érintő döntés meghozatalára" tárgyú előterjesztéshez 15. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Sürgősségi indítvány: Javaslat a Pécel, Kossuth tér 5. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Zárt ülés keretében:

17. Javaslat Az Év Szociális Dolgozója Díj kitüntető cím adományozására - Előterjesztő: Szociális Bizottság

Horváth Tibor polgármester