Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

-0.1 C° Pécel 2023. december 6. szerda
Kt Ules
2022 november 16.

Képviselő-testületi ülés - 2022. november 24.


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november 24. napján (csütörtök) 8.00 órai kezdettel rendes képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Kúria rendezvényház (2119 Pécel, Kossuth tér 5.)

Napirendi javaslat:

Nyilvános ülés keretében:

00 meghívó képviselő testület 2022 11 24 kt ülés.pdf 01. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2017. (XI.2.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 02. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 03. Javaslat a Pécel Város közigazgatási területén történő utólagos víziközmű csatlakozások rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról szóló 23/2016. (X.14.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 05. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásával kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 06. Javaslat az igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 07. Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési koncepciójának elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 08. Javaslat a rezsicsökkentés érdekében szükséges intézkedési terv elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 08. Módosító indítvány a Javaslat a rezsicsökkentés érdekében szükséges intézkedési terv elfogadására 09. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 09. Módosító indítvány a Javaslat előzetes kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 10. Javaslat a Pécel Kft. alapító okiratának módosítására - 3. melléklet 10. Javaslat a Pécel Kft. alapító okiratának módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 11. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 12. Javaslat a 2119 Pécel, Petőfi utca 1. szám alatti orvosi rendelővel kapcsolatos megállapodás elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 13. Javaslat az óvoda tervezése és kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásról, illetve az óvoda tervezésével, kivitelezésével összefüggő támogatás felhasználásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 14. Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2023. évi ellenőrzési tervének jóváhagyására - Előterjesztő: Oláh János jegyző - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 15. Javaslat Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. évi munkatervének elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 16. Javaslat Pécel Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 17. Javaslat a polgármester által a 2022. III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 18. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 18. Módosító indítvány a Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 19. Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2022. évi III. negyedéves helyzetéről - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Sürgősségi indítvány: Javaslat a helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Sürgősségi indítvány: Javaslat Pécel területén településrendezési eszközök eseti módosítása Stop Shop Pécel gazdasági terület fejlesztése témában, a 128/2022. (IV. 28.) Kt. döntés kiegészítése Sürgősségi indítvány: Javaslat a Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási tervének módosítására Sürgősségi indítvány: Javaslat a Pécel Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Zárt ülés keretében:

21. Javaslat közterület-használattal kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság

Horváth Tibor polgármester