Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

Kt Ules
2022 május 18.

Képviselő-testületi ülés - 2022. május 26.


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. május 26. napján (csütörtök) 8.00 órai kezdettel rendes képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Kúria rendezvényház (2119 Pécel, Kossuth tér 5.)

Napirendi javaslat:

Nyilvános ülés keretében:

00 meghívó 2022 05 26 képviselő testületi ülésre.pdf 01. Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének jóváhagyására - Előterjesztő: Oláh János jegyző - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 02. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 03. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 04. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséből származó bevételek felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 05. Javaslat a Pécel Város Környezetvédelmi Alapjában lévő összeg 2021. évben történő felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 06. Javaslat a Pécel Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 07. Javaslat a Pécel Kft. felügyelőbizottságának 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóval összefüggő döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 08. Javaslat a Pécel Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 09. Javaslat a Pécel Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 09. Módosító indítvány a Javaslat a Pécel Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára előterjesztéshez 10. Javaslat a DPMV Zrt. 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója és 2022. évi üzleti terve elfogadásáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 11. Javaslat a Kulturális Bizottság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Kulturális Bizottság 12. Javaslat a Pénzügyi Bizottság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság 13. Javaslat a Szociális Bizottság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Szociális Bizottság 14. Javaslat a Péceli Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Oláh János jegyző - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 15. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 16. Javaslat a Humán Sztráda Nonprofit Kft. 2021. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 17. Javaslat a civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 18. Javaslat civil szervezetek által benyújtott egyedi támogatási kérelmek elbírálására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 19. Javaslat a 6. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 20. Javaslat Pécel Város Óvodái 2022/2023. nevelési évre vonatkozó csoportszámának és álláshelyei számának, valamint a felvehető gyermeklétszámának meghatározására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 21. Javaslat a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásra - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 22. Javaslat az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének felülvizsgálatára Javaslat az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének felülvizsgálatára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 23. Javaslat egyes ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 24. Javaslat hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 25. Javaslat pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 26. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Sürgősségi indítvány - Javaslat a Pécel Város közigazgatási területén található egyes területek elnevezésére Sürgősségi indítvány - Javaslat mobil távközlési szolgáltatáshoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítására kulturális bizottság határozatai 2022 05 23.pdf pénzügyi bizottság határozatai 2022 05 23.pdf szociális bizottság határozatai 2022 05 23.pdf városfejlesztési bizottság határozatai 2022 05 23.pdf

Horváth Tibor polgármester