Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

0.3 C° Pécel 2021. december 5. vasárnap
Kt Ules
2021 október 20.

Képviselő-testületi ülés - 2021. október 28.


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. október 28. napján (csütörtök) 8.00 órai kezdettel rendes képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Kúria rendezvényház (2119 Pécel, Kossuth tér 5.)

Napirendi javaslat:

Nyilvános ülés keretében:

01. Javaslat önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 02. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyon elidegenítésére és hasznosítására vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 03. Javaslat a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről szóló 20/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelet módosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 04. Javaslat a Pécel Város helyi építési szabályzatáról szóló 33/2014. (X.10.) önkormányzati rendelet módosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 06. Javaslat a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosítása érdekében készített gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos döntés meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési Bizottság 07. Javaslat elektronikus ingatlanárverés lehetőségével kapcsolatos döntés meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 08. Javaslat a Pécel Kft.-vel megkötendő új fenntartói-támogatói megállapodás elfogadására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 08. Melléklet - Javaslat a Pécel Kft.-vel megkötendő új fenntartói-támogatói megállapodás elfogadására 09 Melléklet - Javaslat a péceli piac üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára 09. Javaslat a péceli piac üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 10. Javaslat belterületbe vonással kapcsolatos kérelem elbírálására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 11. Javaslat a „Rákos-patak Pest megyei szakaszának revitalizációja” című projekttel kapcsolatos döntés meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 12. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 12. Módosító indítvány - Javaslat előzetes kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 13. Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 13. Módosító indítvány - . Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára 14. Javaslat pályázatok, beruházások megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 15. Beszámoló Pécel Város Önkormányzata folyamatban lévő pályázatainak készültségéről – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 16. Javaslat óvodai feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére – Előterjesztő: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 17. Javaslat óvodapedagógusi pótlékkal kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 18. Javaslat egészségügyi alapellátás körében kötött szerződések módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Szociális Bizottság 19. Javaslat a Péceli Települési Értéktár Bizottsággal kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Kulturális Bizottság 20. Javaslat a Kulturális Bizottság 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására – Előterjesztő: Kulturális Bizottság 21. Javaslat a Pénzügyi Bizottság 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására – Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság 22. Javaslat a Szociális Bizottság 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására – Előterjesztő: Szociális Bizottság 23. Javaslat a Városfejlesztési Bizottság 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására – Előterjesztő: Városfejlesztési Bizottság 24. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 25. Tájékoztató a Pécel Város Önkormányzata tulajdonában lévő és vagyonkezelésbe vagy használatba adott vagyontárgyak ellenőrzésének tapasztalatairól – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Sürgősségi Indítvány - Javaslat a Pécel, Kossuth tér 5. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Zárt ülés keretében:

27. Javaslat Az Év Szociális Dolgozója Díj kitüntető cím adományozására – Előterjesztő: Szociális Bizottság

Horváth Tibor polgármester