Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

21.1 C° Pécel 2020. augusztus 14. péntek
Pecel 01
Kt Ules
2020 június 17.

Képviselő-testületi ülés - 2020. június 25.


Pcel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. június 25. napján (csütörtök) 8.00 órai kezdettel rendes képviselő-testületi ülést tart.
Az ülés helyszíne: Kúria rendezvényház (2119 Pécel, Kossuth tér 5.)

Napirendi javaslat:

Nyilvános ülés keretében:

1. Javaslat közbiztonsággal kapcsolatos beszámolók elfogadására
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester


2. Javaslat Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bizottságainak tagjaival kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

Zárt ülés keretében:

3. Javaslat a Pécel Város Óvodái intézményvezetői beosztására kiírt pályázat elbírálására
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

4. Javaslat a Péceli Napsugár Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

5. Javaslat a Pécel Város Díszpolgára és a Pécelért Díj kitüntető címek adományozására
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

6. Javaslat a Pro Talentum Díj kitüntető cím adományozására
Előterjesztő: Kulturális Bizottság

Nyilvános ülés keretében:

7.  Javaslat a Pécel Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
Módosító indítvány

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

8. 
Javaslat a Presz Kft. beszámolójával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

9. 
Javaslat a DPMV Zrt. 2019. évi gazdálkodásáról szóló mérlegbeszámolójával és a 2020. évi üzleti tervével kapcsolatos beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

10. 
Javaslat az egészségügyi alapellátással kapcsolatos 2019. évi beszámolók elfogadására
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

11. 
Javaslat a Péceli Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Oláh János jegyző

12. 
Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára
Módosító inditvány
 , Mellékletek

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

13. 
Javaslat a Katasztrófavédelmi Oktatási Központtal kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

14. 
Javaslat közterület elnevezésére
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

15. 
Javaslat civil szervezetek támogatására pályázat kiírására
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

16. 
Javaslat Pécel Város Óvodái megbízott intézményvezetője illetményének megállapítására
Módosító inditvány

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

17. Javaslat a polgármester személygépkocsi használatával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Sarlós Imre alpolgármester

18. Javaslat a közmeghallgatás időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározására
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

19. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Módosító indítvány ,  Módosító indítvány 2

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

20. Polgármesteri tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt, az önkormányzatot érintő fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

21. Sürgősségi 1.

22. Sürgősségi 2.

 

Pécel, 2020. június 17.

Horváth Tibor polgármester 

Bizottsági kivonatok:

Kulturális Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

Módosítás: (2020. június 24. szerda, 19:51)