Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

28.4 C° Pécel 2024. július 15. hétfő
Kommunalis Ado
2023 február 28.

Tájékoztató helyi adókról


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a magánszemélyek kommunális adója és az építményadó mértékének változása miatt ezen adónemek vonatkozásában minden Adózónak határozattal állapítjuk meg a fizetendő adó éves mértékét. Fentiek miatt a fizetési határidő minden Adózónak egyedi lesz, mégpedig a határozat kézhezvételét követő 30. nap. A határozatok és a befizetéshez szükséges csekkek postára adása megtörtént, így azok posta általi kézbesítése várhatóan a március 1-jei héten megkezdődik, kizárólag azon adózók részére, akik nem elektronikus ügyintézésre kötelezettek, illetve akik nem választották azt.

A fenti adónemek mértékének emelésén túl az igényelhető kedvezmények és az azokra jogosító tényezők módosításáról is döntött a Képviselő-testület, így azok 2023. január 1. napjától az alábbiak szerint változnak:

  • a három vagy több kiskorú gyermeket nevelő adózók esetében az 50%-os kedvezmény igénylésének további feltétele, hogy az adózó háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a szociális vetítési alap (28.500 Ft) összegét,

  • az egyedülélő adózók jövedelem alapú, 50%-os mértékű adókedvezményére jogosító jövedelemhatára a szociális vetítési alap összegének 250%-ára (71.250 Ft) emelkedik, a 70. életévét betöltött egyedülélő adózó esetén annak 300%-a (85.500 Ft),

  • a közös háztartásban élők jövedelem alapú, 50%-os mértékű adókedvezményére jogosító egy főre jutó jövedelemhatár a szociális vetítési alap összegének 150%-a (42.750 Ft), a kettő vagy annál több kiskorú vagy közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek felett szülői felügyeletet vagy gyámságot egyedül gyakorló adóalany esetében a 300%-a (85.500 Ft),

  • a külterületi ingatlanokra érvényesíthető 40%-os mértékű adókedvezmény kizárólag a helyi építési szabályzat szerinti üdülő övezetben található ingatlanokra vehető majd igénybe.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Adózókat, hogy amennyiben a márciusban és szeptemberben esedékes adó egyösszegű megfizetése nehézséget jelent, úgy egy évben egy alkalommal, az esedékességet követően jogszabályban foglalt lehetőségük van automatikus részletfizetést igényelni. Ha azonban az adó megfizetése súlyosan veszélyeztetné a háztartásban élők megélhetését, úgy az Adózó méltányossági kérelemmel élhet, amelyhez csatolni szükséges a háztartásban élők jövedelmeit és kiadásait igazoló dokumentumokat a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap vonatkozásában. A kérelem elbírálása a jegyző, mint az I. fokú adóhatóság vezetőjének hatásköre.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a gépjárművek adóztatását 2021. évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el, így az aktuális évi gépjárműadót nem a lakcím szerint illetékes önkormányzathoz kell megfizetni. Az önkormányzati adóhatóság kizárólag a 2021. évet megelőző adótartozásokat szedheti be. Amennyiben gépjárműadójukat 2021-2023. évben mégis Pécel Város Önkormányzata számlájára fizették be, úgy szíveskedjenek azt mihamarabb visszaigényelni az erre szolgáló nyomtatványon.

Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy az E-önkormányzat portál – ügyfélkapus bejelentkezést követően – továbbra is lehetőséget ad adófolyószámlájuk egyenlegének lekérdezésére, valamennyi beadvány típus elektronikus formában történő benyújtására, bankkártyás befizetésre, valamint ügykövetésre.

Az adóhatóság nyomtatványai elérhetőek még a www.pecel.hu/hivatal/adougyek honlapon és személyesen az adócsoporton is. Helyi adókkal kapcsolatos kérdéseikkel kapcsolatban az adócsoport munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken, illetve személyesen a Petőfi utca 1. szám alatti irodában ügyfélfogadási időben (hétfő: 8:30-12:00 és 13:00-17:30, szerda: 8:30-12:00 és 13:00-15:30).

Telefon: 06-28-452-751, e-mail: ado@pecel.hu

Üdvözlettel:  Domján-Szenk Andrea adócsoport vezető