Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

14.4 C° Pécel 2024. május 23. csütörtök
Valuta
2023 április 17.

Tájékoztató a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetésének lehetőségéről


A helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései alapján az Adózók 2023. január 1. napjától az esedékes helyi iparűzési adót, illetve adóelőlegeket már euróban és amerikai dollárban is megfizethetik az önkormányzati adóhatóságok számára.

Az új fizetési lehetőség elsősorban azon Adózóknak jelent könnyítést, akiknek bevétele részben vagy egészben az adott devizában érkezik be, azonban bármely – iparűzési adókötelezettséggel rendelkező – Adózó élhet a lehetőséggel. Fontos, hogy az utalás nem közvetlenül az önkormányzat számlájára történik, az a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által az Önkormányzat részére e célból nyitott számlára történő átutalással teljesítendő. A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint a Kincstár a devizaszámlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, ezért az ilyen jellegű utalást célszerű néhány nappal hamarabb indítani.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az Önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

Az átutaláshoz szükséges további adatok a következők:

Önkormányzat neve: Pécel Város Önkormányzata

Számla száma: 10023002-00354402-02120018

Számla IBAN száma: HU13 1002 3002 0035 4402 0212 0018

Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy más helyi adót (pl.: építményadót, magánszemély kommunális adóját, stb.) illetve pótlékot, bírságot kizárólag forintban lehet megfizetni.

Az adóhatóság az Adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt forintösszegen túl az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az elszámoláshoz alkalmazott árfolyamot is feltünteti, amelyet az Adózó bármikor ellenőrizhet az E-önkormányzat portálról (https://ohp- 20.asp.lgov.hu/nyitolap) elérhető tételes adószámla lekérdezésével.

A forintban történő utaláshoz használható helyi iparűzési adóbeszedési számla száma változatlan:

Pécel Város Önkormányzata Helyi iparűzési adóbeszedési számla

10400494-50505156-57531082