Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

14.5 C° Pécel 2024. május 23. csütörtök
Iparuzesi Ado
2022 szeptember 16.

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adókról és a gépjárműadóról


Tisztelt Péceli Lakosok! Tisztelt Adózók!

Jelen kiadványunkkal szeretnénk Önöket tájékoztatni a Pécel Város Önkormányzata illetékességi területén alkalmazott helyi és egyéb adókról, valamint az azokkal kapcsolatos teendőkről.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

 Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Egyenként minősül adótárgynak az egy adott helyrajzi számon bejegyzett ingatlanon található több épület, épületrész. Épületrész(ek)nek minősül(nek) az épületen belül kialakított különálló lakás(ok), rendeltetési egység(ek).

Az adó alanya:

  • az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa, illetve aki az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult (tipikusan a haszonélvező),

  • az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Az adó mértéke adótárgyanként vagy lakásbérleti jogonként 2022. évben 17.000 Ft/év. A kommunális adófizetési kötelezettség teljesítésére két egyenlő részletben van lehetőség részletben, melynek határideje március 15. és szeptember 15.

Az adókötelezettség megállapításához az adóalanynak adatbejelentést kell tennie az adókötelezettség keletkezését vagy változását követő 15 napon belül (eladás, vétel, öröklés, egyéb változásnál a tárgyévet követő év január 15-ig). Ezt követően az adót az adóhatóság kivetéssel megállapítja és mindaddig a határozatban foglalt összeget kell megfizetni, amíg az önkormányzati adóhatóság más határozatot ki nem bocsát. Az adatbejelentési nyomtatvány Pécel Város Önkormányzata honlapján (www.pecel.hu) elérhető.

ÉPÍTMÉNYADÓ

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa, illetve aki az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult (tipikusan a haszonélvező). Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. Az adó mértéke 2022. évben 900 Ft/m²/év.

Mentes az építményadó alól:

  • a kizárólag magánszemély tulajdonát képező lakás, üdülő, mert ezek vonatkozásában a magánszemélynek magánszemélyek kommunális adóját kell fizetnie

  • garázs, padlás, pince

  • a lakáshoz vagy üdülőhöz nem tartozó épület (tárolók, ólak stb.)

Fontos, hogy ezek a mentességek a vállalkozókat nem illetik meg az üzleti célt szolgáló épület, épületrész (építmény) után.

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetve fennmaradási engedély kiadását, illetve az ezek tényét megállapító építéshatósági eljárás befejezésének időpontját, adásvétel, csere vagy más jogügylet esetén a tárgyévet követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatba vételt követő év első napján keletkezik. Az építmény használatának szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti.

Az adózónak félévenként két egyenlő részletben (március 15-ig, illetve szeptember 15-ig) kell az adót megfizetnie.

Az adókötelezettség megállapításához az adóalanynak adatbejelentést kell tennie az adókötelezettség keletkezését vagy változását követő 15 napon belül (eladás, vétel, öröklés, egyéb változásnál a tárgyévet követő év január 15-ig). Ezt követően az adót az adóhatóság kivetéssel megállapítja és mindaddig a határozatban foglalt összeget kell megfizetni, amíg az önkormányzati adóhatóság más határozatot ki nem bocsát. Az adatbejelentési nyomtatvány Pécel Város Önkormányzata honlapján (www.pecel.hu) elérhető.

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Az adókötelezettség Pécel Város Önkormányzatának illetékességi területén végzett iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg (ideértve a 180 napot meghaladó építőipari tevékenységet is).

  • az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

Iparűzési tevékenység esetén adóelőleg fizetésének határideje tárgyév március 15-ig és szeptember 15-ig. Éves bevallás és adókülönbözet rendezésének határideje a tárgyévet követő év május 31. napja.

A vállalkozások és vállalkozók elektronikus ügyintézésre kötelezettek, ezért ügyeiket az elektronikus azonosításra alkalmas portálok használatával kizárólag elektronikus formában intézhetik (iparűzési adóbevallások tekintetében az ÁNYK, egyéb helyi adóügyekben E-önkormányzat portál, további ügyekben e-papír szolgáltatás).

GÉPJÁRMŰADÓ

2021. január 1. napjától a gépjárműadó ügyekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jár el, ezért gépjárműadójukkal kapcsolatos ügyeiket a NAV holnapján, illetve a 1819-es telefonszámon intézhetik. Kérjük ezért, hogy a 2022. évi gépjárműadó összegét ne Pécel Város Önkormányzata részére utalják el, mert nincs rá jogszabályi felhatalmazásunk, hogy azt hivatalból továbbutaljuk.

TALAJTERHELÉSI DÍJ

A talajterhelési díjjal kapcsolatos fizetési kötelezettséget a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény szabályozza. A talajterhelők szűk körét érinti, azokat a kibocsátókat, akiknek megvan a lehetőségük arra, hogy a csatornahálózatra csatlakozzanak, de ezt mégsem teszik meg.

A talajterhelési díj mértéke az elfogyasztott vízmennyiség után: 1800 Ft/m³. A talajterhelési díj alapja csökkenthető a számlákkal igazolt – szerződött partner által – elszállított szennyvíz mennyiségével. A talajterhelési díj bevallási és befizetési kötelezettség határideje a tárgyévet követő év március 31. napja. A bevallási nyomtatvány Pécel Város Önkormányzata honlapján (www.pecel.hu) elérhető.

MAGÁNFŐZÉS

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást, az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A magánfőző ezt követően igényelhet pártlat adójegyet a NAV-tól.

Jelen tájékoztató nem teljes körű, részletesebb információt Pécel Város Önkormányzata honlapján találhatnak, illetve az Adócsoport munkatársaitól kaphatnak.

Eljáró hatóság neve, címe, telefonszáma:

Péceli Polgármesteri Hivatal Adócsoport
2119 Pécel, Petőfi utca 1.
Központi telefonszám: 28/452-751
E-mail cím: ado@pecel.hu
A Péceli Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 08:30 – 12:00 és 13:00 – 17:30
Szerda: 08:30 – 12:00 és 13:00 – 15:30

Domján-Szenk Andrea csoportvezető