Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

14.9 C° Pécel 2023. szeptember 30. szombat
Dij
2022 március 30.

Pályázati felhívás - Pro Talentum Díj kitüntető címre


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Pro Talentum Díj kitüntető címre vonatkozó javaslattételre

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 11/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete szerint a Pro Talentum Díj kitüntető cím elnyerése pályázat útján történik.

Pályázatot kizárólag a 2021. vagy 2022. évben megyei vagy országos tanulmányi, szakmai, alkotói, előadó-művészeti, sport, egyéb tehetségkutató versenyen országos I-III. helyezést vagy megyei I. helyezést elérő gyermek vagy fiatal, vagy azok szülője vagy a versenyre felkészítő személy nyújthat be.

A pályázati korhatár a pályázat benyújtásának évében betöltött legalább 12 és legfeljebb 22 év.

A beadott pályázat formailag akkor elfogadható, ha tartalmazza a kitöltött és aláírt űrlapot (a felhívás melléklete) és a következő dokumentumokat:

a) a pályázó eredményeit igazoló oklevél másolatát, vagy amennyiben oklevél adományozására nem került sor, a versenyszervező írásos igazolását az elért eredményről,

b) a pályázó intézménye (iskola, sportkör, egyéb intézmény, szervezet) szöveges ajánlását.

A pályázatok 2022. április 30-ig nyújthatók be a Képviselő-testület Kulturális Bizottsága részére (2119 Pécel, Kossuth tér 1.)

A Képviselő-testület Kulturális Bizottsága szakmai szempontból értékeli a pályázatokat, kialakítja véleményét, és a 2022. június havi rendes képviselő-testületi ülésre előterjesztés benyújtásával tesz javaslatot a Pro Talentum Díj kitüntető cím adományozására.

A Pro Talentum Díj évente legfeljebb 2 főnek adományozható.

A Pro Talentum Díj egy személynek csak egy alkalommal adományozható.

A Pro Talentum Díj a 2022. augusztus 20-i városi ünnepség keretében kerül átadásra. A Pro Talentum Díj kitüntető címmel díszoklevél, emlékplakett és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összege a 2022. évben nettó 120.000 Ft.

Díszoklevélben részesül a Pro Talentum Díjjal kitüntetett gyermeket vagy fiatalt felkészítő személy is.

Horváth Tibor polgármester