Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

31.6 C° Pécel 2024. június 18. kedd
Adoberfizetes
2022 január 21.

Önkormányzati adóhatósági tájékoztató egyéni vállalkozók és vállalkozások részére


Tisztelt Adózók!

A kisadózó vállalkozások tételes adója adóalap-megállapítást választó adózónak (a továbbiakban: KATA adóalany), amennyiben helyi iparűzési adó vonatkozásában is ezt az adóalap-megállapítási módot kívánja választani, arról február 15. napjáig – év közben kezdő adózónak a kezdéstől, székhelyét áthelyező vagy új telephelyet létesítő adózónak a székhely/telephely létesítéstől számított 45 napon belül – változásbejelentést kell tennie. Az változásbejelentés kizárólag elektronikus formában nyújtható be az E-önkormányzat portálon található „Bejelentkezés, változásbejelentés” nyomtatványon.

Amennyiben a KATA adóalany tevékenysége az adóévben nem szünetelt, de adófizetési-kötelezettsége nem állt fenn a teljes adóévben, úgy helyi iparűzési adófizetési-kötelezettsége csökkentése érdekében az adóévet követően éves bevallást kell benyújtania. Tevékenység szüneteltetése esetén azonban záró bevallást kell benyújtania az adókötelezettség megszüntetése érdekében. A tevékenység újraindítását követően – ha a KATA adóalanyiságot továbbra is fenn kívánja tartani – 45 napon belül kell változásbejelentést tennie.

A Kormány 639/2020. (XII.22) számú rendeletében meghatározott, a mikro-, kis- és középvállalkozások részére a 2021. évben végződő adóévre vonatkozó helyi iparűzési adómérték- és adóelőleg-csökkentés lehetőségét immáron a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény tartalmazza azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelkezés a 2022. évben végződő adóévben is alkalmazható azon vállalkozó részére, amely továbbra is megfelel annak a feltételnek, hogy nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 4 milliárd forintot.

A tavalyi évben határidőben nyilatkozott adózónak nem kell újra nyilatkoznia, feltéve, hogy nincs olyan székhelye vagy telephelye, amelyet a nyilatkozattételt követően létesített.

Az a vállalkozó, amely a nyilatkozattételt vagy 2021.02.25. napját követően helyezte át székhelyét vagy létesített telephelyet, 2021.02.25. napját követően kezdte meg tevékenységét, vagy 2021. évben elmulasztotta a határidőt és a 2022. adóévben élni kíván a kedvezménnyel, 2022.02.25. napjáig nyilatkozhat a „22NYHIPA” nyomtatvány Nemzeti Adó- és Vámhatósághoz elektronikus úton történő megküldésével.

Nem változott az a szabály, hogy az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott KATA adóalanynak nem kell nyilatkoznia, részére a kedvezmény automatikusan elszámolásra kerül.  

A határidőben benyújtott nyilatkozat feldolgozását követően az adóhatóság a meg nem fizetendő iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.
Adózó az adófolyószámlája egyenlegét az E-önkormányzat portálon – ügyfélkapus bejelentkezést követően – ellenőrizheti.

Fenti ügyekben, illetve valamennyi helyi adóval kapcsolatos kérdéseikkel kapcsolatban az adócsoport munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken, illetve személyesen a Petőfi utca 1. szám alatti irodában ügyfélfogadási időben (hétfő: 8:30-12:00 és 13:00-17:30, szerda: 8:30-12:00 és 13:00-15:30). Telefon: 06-28-452-751, e-mail: ado@pecel.hu

Oláh János jegyző