Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

15.1 C° Pécel 2021. május 12. szerda
Pecel 01
Terv
2020 szeptember 08.

Meghívás a helyi építési szabályzat módosításáról 2020. szeptember 18-án tartandó lakossági fórumra.


Pécel Város Önkormányzata módosítani kívánja településszerkezeti tervét és helyi építési szabályzatát az egykori szovjet laktanya területén, azaz a 0148/2 helyrajzi számú ingatlanon a meglévő településrendezési eszközökben fennálló ’elírás javítása' miatt. A csatolt dokumentumokban e módosítás tartalmát Ön megtekintheti és észrevételeit írásban és a tervezett lakossági fórumon szóban is megteheti, illetve azokra a fórumon választ kaphat.

Tisztelt péceli Lakosok! Tisztelt Partnereink!

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 268/2020. (IX. 4.) számú képviselő testületi határozatában döntött arról, hogy az egykori szovjet laktanya területén, azaz a 0148/2 helyrajzi számú ingatlanon – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3/B. § b) pontja szerinti ’elírás javítása’ keretében rendeletmódosítással visszaállítja a Pécel Város közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2002. (V. 15.) számú rendeletének módosításáról szóló 28/2008. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete szerint KG-SZ-6 jelű, Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági övezet beépítési határértékeit és azt a Pécel Város helyi építési szabályzatáról szóló Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 33/2014. (X. 10.) önkormányzati rendeletében és a településszerkezeti tervében átvezeti.

Pécel Város Önkormányzata a Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat készítésétől eltekintett és a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása alapján Pécel Város településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosításának eljárási formájaként az állami főépítészi eljárást választotta.

Az eljárás lefolytatására a Kormányrendelet 42/A. §-a az irányadó. Az elkészült munkaanyaggal kapcsolatban a Kormányrendelet 29/A. §, valamint a településfejlesztéssel és a településrendezéssel, valamint a településkép érvényesítésével összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló, Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 92/2017. (III. 30.) számú képviselő testületi határozata alapján lakossági tájékoztató fórumot tartunk.

A fórum időpontja 2020. szeptember 18. 8:00 óra

Helye: Kúria rendezvényház (2119 Pécel, Kossuth tér 5.)

A munkaanyag szeptember 10. – 18. között az önkormányzat honlapján és a jegyzői hivatalban tekinthető meg. A módosítással kapcsolatban észrevételeiket 2020. szeptember 17. 24:00 óráig elektronikusan küldhetik meg a foepitesz@pecel.hu email címre, vagy leadhatják írásban a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán.

Az észrevételekre választ a tájékoztató fórumon kapnak az érdekeltek.

Horváth Tibor polgármester

Javaslat Pécel Város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára