Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

27.6 C° Pécel 2024. július 15. hétfő
Kt Ules
2023 szeptember 20.

Képviselő-testületi ülés - 2023. szeptember 28.


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. szeptember 28. napján (csütörtök) 8.00 órai kezdettel rendes képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helyszíne: Kúria rendezvényház (2119 Pécel, Kossuth tér 5.)

Napirendi javaslat:

Nyilvános ülés keretében:

00 Meghívó kepviselo testulet 2023 09 28.pdf 01. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 02. Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 03. Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól szóló 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 04. Javaslat a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 05. Javaslat törvényességi felhívással kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 06. Javaslat a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosítása érdekében készítendő gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 06 Módosító indítvány Gördülő Fejlesztési terv.pdf 07. Javaslat parkolók tervezéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 08. Javaslat a helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 09. Javaslat Pécel Város felülvizsgált vízkár-elhárítási tervének jóváhagyására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 10. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 11. Javaslat ingatlan elnevezésével kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 13. Javaslat rendezvény megtartásával kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 14 Javaslat az óvodai férőhelyek bővítésével kapcsolatban.pdf 14 Javaslat az óvodai férőhelyek bővítésével kapcsolatban melléklet.pdf 15. Javaslat a Péceli Napsugár Bölcsődével kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 16. Javaslat egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 17. Javaslat a Petőfi Sándor Férfikórus Alapítvány támogatására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 18. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához való csatlakozással kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Szociális Bizottság 19. Javaslat a közmeghallgatás időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 20. Javaslat a polgármester által a 2023. II. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 21. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 22. Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2023. I. félévi helyzetéről - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 23. Tájékoztató a Pécel Város Önkormányzata tulajdonában lévő és vagyonkezelésbe vagy használatba adott vagyontárgyak ellenőrzésének tapasztalatairól - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság

Zárt ülés keretében:

25. Javaslat a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím adományozására - Előterjesztő: Városfejlesztési Bizottság

26. Javaslat címképzéssel kapcsolatos határozat ellen benyújtott fellebbezések elbírálására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Horváth Tibor polgármester