Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

27.2 C° Pécel 2024. július 15. hétfő
Kt Ules
2023 október 18.

Képviselő-testületi ülés - 2023. október 26.


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. október 26. napján (csütörtök) 8.00 órai kezdettel rendes képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Kúria rendezvényház (2119 Pécel, Kossuth tér 5.)

Napirendi javaslat:

Nyilvános ülés keretében:

00 Meghívó képviselő testület 2023 10 26.pdf 01. Javaslat a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 02. Javaslat a Pécel Város helyi építési szabályzatáról szóló 12/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 03. Javaslat a Pécel Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 04. Javaslat a Pécel Kft. ügyvezetőjével kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 05. Javaslat a Pécel 344/2 és 0124/3 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes tulajdonba vételével kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 06. Javaslat a Pécel Város területén lévő egyes közutak átadásával és átvételével kapcsolatos elvi döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 07. Javaslat a Pécel, Üdülő utca 8/A szám alatti ingatlan elidegenítésére - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 08. Javaslat Pécel Város integrált települési vízgazdálkodási tervének elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 09. Javaslat a VEKOP-6.2.2-15-2016-00005 számú, Szociális rehabilitáció a péceli Újtelepen című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 10. Javaslat a Pécel Város közigazgatási területén található egyes közterületek elnevezésére - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 11. Javaslat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 12. Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 13. Javaslat energia beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 14. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 15. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság sürgősségi indítvány településrendezési eszköz mód.pdf

Zárt ülés keretében:

17. Javaslat Az Év Szociális Dolgozója Díj kitüntető cím adományozására - Előterjesztő: Szociális Bizottság

18. Javaslat Pest Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése részére egyes díjak adományozása tárgyában - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság

Horváth Tibor polgármester