Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

28.2 C° Pécel 2024. július 20. szombat
Kt Ules
2023 november 22.

Képviselő-testületi ülés - 2023. november 30.


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. november 30. napján (csütörtök) 8.00 órai kezdettel rendes képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helyszíne: Kúria rendezvényház (2119 Pécel, Kossuth tér 5.)

Napirendi javaslat:

Nyilvános ülés keretében:

00 Meghívó képviselő-testület 20231130.pdf 01. Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 02. Javaslat a talajterhelési díjról szóló 23/2017. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 03. Javaslat a Pécel Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 04. Javaslat a Pécel Kft. ügyvezetőjével kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 05. Javaslat a piaci helyhasználati díjak felülvizsgálatára vonatkozó döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 06. Javaslat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjainak felülvizsgálatára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 07. Javaslat elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 08. Javaslat a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosítása érdekében készített gördülő fejlesztési terv elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 09. Javaslat a VEKOP-6.2.2-15-2016-00005 számú, Szociális rehabilitáció a péceli Újtelepen című pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 10. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata fenntartásában működő egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság 11. Javaslat a Péceli Spartacus Sportegyesület támogatására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 12. Javaslat közforgalmú gyógyszertárral kapcsolatos pályázat kiírásának kezdeményezésére - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 13. Javaslat egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság 14. Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2024. évi ellenőrzési tervének jóváhagyására - Előterjesztő: Oláh János jegyző - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 15. Javaslat Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évi munkatervének elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 16. Javaslat a polgármester által 2023. III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 17. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 18. Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2023. III. negyedévi helyzetéről - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság modositó inditvány - Spartacus SE tamogatasa.pdf modosíto inditvány - gordulo fejlesztesi terv elfogadasa.pdf módosító indítvány - Pecel Kft-vel kapcsolatos dontes.pdf módosító indítvány - Pécel Kft. ügyvezetőjével kapcs.pdf sürgősségi indítvány - koltsegvetest érinto dontes.pdf sűrgösségi indítvány - A Pécel Kft működésével kapcs.pdf

Zárt ülés keretében:

20. Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására - Előterjesztő: Oláh János jegyző - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

21. Javaslat címképzéssel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására - Előterjesztő: Oláh János jegyző - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

22. Javaslat közterület-használattal kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság

Horváth Tibor polgármester