Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

21.1 C° Pécel 2020. augusztus 14. péntek
Pecel 01
Kt Ules
2020 július 07.

Képviselő-testületi ülés - 2020. július 9.


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 9. napján (csütörtök) 8.00 órai kezdettel rendkívüli képviselő-testületi ülést tart. Az ülés helyszíne: Kúria rendezvényház (2119 Pécel, Kossuth tér 5.)

Napirendi javaslat:

Nyilvános ülés keretében:

1. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

2. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

3. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséből származó bevételek felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

4. Javaslat a Pécel Város Környezetvédelmi Alapjába a 2018. évben befolyt összegek felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

5. Javaslat a 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására
Előterjesztő: Oláh János jegyző

6. Javaslat a Pécel Kft. 2020. évi feladat-ellátási terve módosításának elfogadására
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

7. Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester


8. Javaslat Pécel Város Önkormányzata és intézményei földgáz beszerzésére a 2020-2023 közötti időszakra vonatkozóan 
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

9. Javaslat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

10. Javaslat a Pécel Fejlődéséért Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

11. Javaslat közművelődési feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

Zárt ülés keretében:

12. Javaslat bölcsődei felvétel elutasításával kapcsolatos kérelem elbírálására
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

Pécel, 2020. július 7.

Horváth Tibor polgármester