Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

30.8 C° Pécel 2024. június 18. kedd
Ajanlat
2024 június 03.

Árajánlatkérés – Közbeszerzési szakértői szolgáltatás tárgyában (M/26-21/2024)


Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Várom megtisztelő ajánlatát a csatolmányok alapján.

Szeretném felhívni figyelmét, hogy:

9.1. Az ajánlathoz csatolandó benyújtandó dokumentumok jegyzéke:

A jelen ajánlatkérés mellékletét képező Ajánlati adatlap és felolvasólap, valamint Nyilatkozat kizáró okokról és alkalmassági követelményekről iratminta kitöltve cégszerűen aláírva, valamint az Árazott költségvetés kitöltve és -cégszerű- aláírással ellátva.

9.2. Az ajánlat benyújtásának módja:

Az ajánlatot papír alapon (személyesen vagy postai úton vagy futár útján) kell benyújtani az alábbi elérhetőségeken:

Személyesen vagy postai úton: 2119 Pécel, Kossuth tér 1. 1 emelet jegyzői iroda

Az árajánlatot a képviseletre jogosult által cégszerűen aláírva, 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban személyesen vagy postaiúton vagy futár útján kell megküldeni az ajánlattételi határidőig a fent megadott címre. Az egyéni vállalkozó ajánlattevőnek egyéni vállalkozó minőségében kell az ajánlatot aláírnia és adott esetben pecséttel ellátnia.

A borítékra rá kell írni: AJÁNLAT- „Közbeszerzési szakértői szolgáltatás –Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig!

9.3. Az ajánlattételi határidő mely időpontig az ajánlatnak be kell érkeznie:

2024. június 11. napja 15 óra 00 perc

Üdvözlettel: Szedő Gyulapályázati ügyintéző