Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

14.8 C° Pécel 2024. május 23. csütörtök
Pecel Onkormanyzat
2024 március 21.

Felhívás a Pécel Város Díszpolgára kitüntető címre vonatkozó javaslattételre


Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete szerint a Pécel Város Díszpolgára kitüntető cím alapításával Pécel Város Önkormányzata elismerését fejezi ki azon magyar vagy külföldi állampolgárságú személynek, aki életművével, kiemelkedő teljesítményével hozzájárult Pécel fejlődéséhez, kulturális és anyagi gyarapodásához, vagy Pécel Város számára országosan vagy nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett és példamutató emberi magtartása alapján köztiszteletben áll.

A díszpolgári cím nem adományozható tisztségük ideje alatt és a megbízás lejártát követő öt éven belül a város polgármesterének, önkormányzati képviselőinek.

A díjazott személyre javaslatot tehetnek:

a) a képviselő-testület tagjai,

b) bármelyik helyi civil szervezet,

c) legalább 100 péceli választópolgár, közös akarattal.

A javaslatnak tartalmazni a kell:

a) a javaslattevő nevét, elérhetőségét,

b) a javasolt személyre vonatkozó indokolást.

A kitüntető címre vonatkozó javaslatok 2024. április 30. napjáig nyújthatók be Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére (2119 Pécel, Kossuth tér 1.).

A javasolt személyek közül a polgármester a 2024. június havi rendes képviselő-testületi ülésre előterjesztés benyújtásával tesz javaslatot a díszpolgári cím adományozására.

A díszpolgári cím évente két, egy élő és egy elhunyt (posztumusz) személy részére adományozható.

A Pécel Város Díszpolgára kitüntető cím adományozásáról szóló díszoklevél és emlékplakett a 2024. augusztus 20-i városi ünnepség keretében kerül átadásra.

Horváth Tibor polgármester