Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

15 C° Pécel 2024. május 23. csütörtök
2024 április 16.

Építsünk együtt szebb jövőt!


H Tibor

Kedves Péceliek!

Talán már önök is észrevehették, hogy városunkban idő előtt beindult a kampányidőszak, apróbb posztokkal, ígéretekkel, megjegyzésekkel.

Elnézést, ha úgy érzik, én nem járom körbe a várost hibákat keresve. Viszont bármennyire is úgy látják, hogy nem foglalkozom a problémákkal, ez nem igaz. Sajnos van, amire az általam elérhető lehetőségek nem nyújtanak megoldást, de igenis minden hívással, levéllel, e-maillel, üzenettel foglalkozom. Kollégáim segítségével és személyesen is igyekszem a megoldásokhoz vezető utat kitaposni. Bevallom, már nincs iskoláskorú gyermekem, így ritkábban fordulok meg a Márvány Istálló parkolójában, de amint megkeresést kaptam a parkoló leromlott állapotával kapcsolatban, azonnal intézkedtem. A helyszínen tapasztalt állapotokból úgy ítéltem meg, hogy a helyzet nem tűr halasztást, és a Pécel Kft. munkatársainak közreműködésével haladéktalanul rendbe tettük a nagyobb hibákat.

Kérem, bármilyen fórumon továbbra is jelezzék nekem, ha probléma adódik a városban. Sajnos a költségvetésünk szűkös, ezért valóban csak „tűzoltást” tudok alkalmazni. Ígérgetni, hitegetni továbbra sem fogok, de az égető problémákat minden esetben igyekszem megoldani.

Most pedig engedjék meg, hogy a tisztánlátás érdekében egy picit, a kampány hevében olykor saját érdekeket szolgáló torzításokat helyre tegyek néhány megjelent információ­val kapcsolatban.

Városunk valóban szerencsés, hisz a katolikus egyház egy újabb óvodával ajándékozza meg a lakosokat. Ezt a hírt meglovagolva néhány képviselő és az alpolgármester úr is megragadta az alkalmat, hogy kampánycélra használjon fel egy olyan eredményt, amihez vajmi kevés közük van. Ezekhez a posztokhoz kommentek is születtek. Úgy tűnhet, nem követem mindig nyomon a közösségi médiát, mivel nem szólok hozzá mindenhez, de látom ezeket a megmozdulásokat, és most úgy érzem, muszáj tisztáznom néhány dolgot. A katolikus óvoda története nagyjából egy éve kezdődött, amikor megkeresett a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola igazgatónője, Almási Zsuzsanna. Jelezte, hogy az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága úgy döntött, Pécelen szeretnének óvodafejlesztésbe fogni, mert úgy érzik, nekik is és nekünk is, szükségünk van a fejlődésre. Az igazgatónő a helyszín megjelölésében kérte a segítségem. Beszélgetésünk alkalmával két jó adottságú helyszínt jelöltem meg számukra, tekintettel arra, hogy sajnos az önkormányzat tulajdonában jelenleg nincs erre a célra megfelelő terület. Az egyik az északi oldalon lévő volt Járó vendéglő épülete volt, melyet már önkormányzatunk is több alkalommal próbált megvásárolni ugyanerre a célra. Sajnos a tulajdonosok a katolikus egyháznak sem engedtek, így itt nem valósulhatott meg a beruházás. A másik helyszín pedig a Topolyosban található, amelynek a tulajdonosával megszerveztem az egyház számára egy találkozót. Ebben az esetben a „kereslet” találkozott a „kínálattal”, így kezdetét vette a mintegy egy évig tartó egyeztetési folyamat. Először a jelenlegi tulajdonos és az iskola között zajlottak tárgyalások, ezt követték az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságával folytatott megbeszélések. Utána jöttek a tervezők és gazdasági szakemberek, és ezt követően tudtam újra bekapcsolódni én, a jegyzőnk és önkormányzatunk jogi képviselője, valamint a műszaki és beruházási irodánk. Amikor ezek az egyeztetések lezajlottak, akkor tudtunk bevonni településtervezőt a folyamatokba, akinek újra az ügyvédünkkel és a jelenlegi tulajdonossal kellett kidolgoznia egy stratégiát a terület besorolásának megváltoztatása érdekében, hogy az épület és környezetének jelenlegi besorolása mi módon tud változni annak érdekében, hogy itt a gyermekek biztonságban játszhassanak. Ezen együttes munkák, sok-sok munkaóra és közel egy év kutató- és elkötelezett munka eredménye, hogy megszülethetett az a településrendezési szerződés, melyről kollégáim előterjesztést készíthettek, és amiről már szavazhattak a képviselők. Pusztán ennyi volt az ő közreműködésük a történésekben. És itt még nem ért véget a folyamat. Itt kezdődik igazán a katolikus egyház munkája, legfőképp a tervezéssel és a tervek engedélyeztetésével, a kivitelezéssel, és önkormányzatunknak, ügyintéző kollégáimnak, jogászunknak, és nekem is lesz még ezzel nem kevés dolgunk. De a jó cél érdekében cselekszünk, töretlenül. És pusztán azért, mert nem posztolom percenként, hatékony és elkötelezett munkát végzünk. Az épület, a játszóudvarok és parkolók kialakítását követően, várhatóan 2025 januárjában tudja megnyitni kapuit az új katolikus óvoda.

Engedjék meg, hogy egy kicsit frissítsem a folyamatban lévő pályázatainkkal kapcsolatos korábbi információkat.

A Péceli Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésével kapcsolatban – a közbeszerzés sikeres és eredményes lezárását követően – hamarosan szerződést kötünk a nyertes vállalkozóval. A munkafolyamatok megszervezése azonban komoly odafigyelést igényel, mert biztosítanunk kell hivatalunk dolgozóinak zavartalan munkavégzését. Természetesen erre az időszakra sem szünetel a városért folytatott munkánk.

Folyamatban van még a „Komplex csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése Pécelen” II. üteme. Az önkormányzattal szerződött tervező az illetékes hatóságnak a „Vizek Keretrendszeren” keresztül 2023. október 3. napján benyújtotta engedélyeztetésre a terveket, azok jóváhagyását követően tudjuk elindítani a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást.

Sokunkat érint még a Rákóczi út úttest- és járdafelújítása. A felújítás esetében a tervek elkészültek, azonban az érintett útszakaszra mindenképp szeretnék két gyalogátkelőhelyet létesíteni. Talán kampány szempontjából jobban mutatott volna, ha sürgetem a felújítást, és a választásig fel tudok mutatni egy elkészült útszakaszt, azonban sokkal fontosabb számomra a lakosok biztonságos közlekedése, így nem fogom kihagyni ezeket a közlekedés szempontjából nagyon fontos és hasznos elemeket csak azért, hogy gyorsabban tudjak eredményt felmutatni.

A gyalogátkelőhelyek terveinek jóváhagyása zajlik éppen, egészen pontosan azok fénytechnikájának a tervezése és jóváhagyása van folyamatban. Ezt követően indulhat el a közbeszerzési eljárás a kivitelezés vonatkozásában.

Reményeink szerint a konténer óvoda sem várat már sokáig magára. A szükséges pénzügyi fedezetet előteremtettük, így hamarosan elindulhat a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás.

Uzletkozpont

Végezetül egy hír, amire mindenki vár. Több alkalommal felvettem a kapcsolatot azzal a befektetővel, aki megvette a felüljáró északi oldalán lévő területet kereskedelmi park létesítésének céljára. A vállalkozó megnyugtatott, hogy továbbra is szívügye megépíteni a pécelieknek ezt a bevásárlóközpontot. Megvalósításának azonban elengedhetetlen feltétele a ,,plázaengedély” megszerzése, amellyel kapcsolatosan a Baralla Kft. megkezdte az egyeztetéseket. A vállalkozó előreláthatólag 2024 nyarán tud végleges tájékoztatást adni a projekt várható lezárásának üteméről, illetve a megvalósítás pontos tartalmáról.

Talán úgy érezhetik, hogy ebben a kampányhangulatban nem vagyok olyan „hangos”, mint a többi jelölt. De fontosabbnak érzem, hogy az energiámat továbbra is a városunk jövőjéért folytatott munkámba fektessem. Felelőtlen ígéreteket nem teszek. A városban jelenleg „tűzoltás” zajlik. Öt évvel ezelőtt egy nagyon megnehezített „takarítói” munkát kezdtem el, amit nem adtam fel. Végig kitartottam az elveim mellett, és csak olyan fejlesztésekbe kezdtem bele, melyeket végig tudtam csinálni a lehetőségeinkhez mért anyagi keretek között. Nem vágtam bele kivitelezhetetlen beruházásokba, befejezhetetlen pályázatokba, sőt igyekeztem rendbe tenni az ilyen jellegű „örökségeket”.

Legfontosabb küldetésem, hogy megbízható polgármesterként stabil alapokat építsek városunk számára. Építsünk együtt szebb jövőt!

Üdvözlettel, Horváth Tibor polgármester