Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

26.2 C° Pécel 2021. június 15. kedd
Kt Ules
2021 május 20.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztéshez


2021. május 20.

01. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.4.) önkormányzati rendelet módosítására 02. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására 03. Javaslat a 2021. évi költségvetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára 04. Javaslat a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséből származó 2019. évben befolyt bevételek 2020. évben történő felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására 05. Javaslat a Pécel Város Környezetvédelmi Alapjába a 2019. évben befolyt összegek felhasználásáról szóló beszámoló 06. Javaslat a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással kapcsolatos beszámoló elfogadására 07. Javaslat a Pécel Város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára 09. Javaslat a Maglódi út 12. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára10. Javaslat a Pécel Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára 10. Javaslat a Pécel Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára 11. Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására 12. Javaslat a 2020. évi egészségügyi alapellátással kapcsolatos tevékenységről szóló beszámolók elfogadására 13. Javaslat az 5. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára 14. Javaslat Pécel Város Óvodái 2021/2022. nevelési évre vonatkozó csoportszámának és álláshelyei számának, valamint a felvehető gyermeklétszámának meghatározására 15. Javaslat Pécel Város Óvodái alapító okiratának módosítására 16. Javaslat Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi munkatervének módosítására

17. Javaslat Az Év Egészségügyi Dolgozója Díj adományozására