Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

27.3 C° Pécel 2024. július 15. hétfő
Adoellenorzes
2023 június 06.

Pécel Város Önkormányzati adóhatóságának 2023. évi adóellenőrzési terve


Az Önkormányzati adóhatóság célja a költségvetési bevételek védelme, az igazságos adóztatás megteremtése, valamint az önkéntes jogkövetésre való ösztönzés szankciók alkalmazása nélkül, amelynek érdekében a 2023. adóév vonatkozásában az alább felsorolt ellenőrzési feladatok ellátását tűzöm ki célul.

1. Helyi iparűzési adó

  • adóbevallási kötelezettség határidőben történő teljesítésének elmulasztása esetén az adózók hiánypót-lásra történő felhívása

  • az adózó bevallásában alkalmazott adómentességek vizsgálata

  • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint 2023. adóévtől alkalmazható egyszerűsített adóalap-megállapítási módszer alkalmazása esetén a fizetendő adóelőlegek vizsgálata

2. Magánszemélyek kommunális adója

  • a magánszemély kommunális adója hatálya alá tartozó, adatbejelentést be nem nyújtott adóalanyok felderítése, adóztatásba vonása a Gödöllői Járási Földhivatal adatszolgáltatása és a jegyzői adóhatóság nyilvántartásában szereplő adatok összevetésével,

  • annak ellenőrzése, hogy az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanok esetén megfelelő lakásszámra tették-e meg az adózók az adatbejelentést

3. Talajterhelési díj

  • a talajterhelési díj hatálya alá tartozó, bevallást be nem nyújtó adóalanyok felderítése, adóztatásba vonása

Az ellenőrzés időszaka: adózók adóköteles évei elévülési időn belül

Az ellenőrzés ütemezése: 2023. évben folyamatosan

Az ellenőrzés eszköze: a rendelkezésre álló adatok vizsgálata, adatszolgáltatás, tájékoztatás kérése, helyszíni ellenőrzés

Az ellenőrzést szabályozó, az ellenőrzéshez kapcsolódó legfontosabb jogszabályok:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, a helyi adókról 1990. évi C. törvény, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet, Pécel Város Önkormányzata Képviselő- testületének a helyi adókról szóló 22/2017. (XI. 2.) önkormányzati rendelete, Pécel Város Önkormányzata Képviselő- testületének a talajterhelési díjról szóló 23/2017. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

Oláh János jegyző