Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

2 C° Pécel 2021. január 26. kedd
Paskom
2020 december 02.

Páskomvölgye objektíven


A Páskomvölgye lakópark körüli problémák miatt az országos média fókuszába került Pécel. Szükségesnek tartom a megszólalást, mivel a vasárnap (november 29.) leadott televíziós riport igen egyoldalúan mutatta be a problémát, és előnytelen színben tüntette fel a jelenlegi önkormányzatot, és személy szerint engem is. Kezdem azzal, hogy azért nem vehettem részt a felvételen, mert koronavírusos voltam.

A riportban felvetett probléma nem új keletű, mi is rendszeresen foglalkozunk vele, a lakosságot is több ízben informáltuk már ezzel kapcsolatosan, éppen ezért, most csak röviden vázolnám a helyzetet: a Páskom elnevezésű terület tulajdonosainak egy része alapított egy kft.-t. A Páskomvölgye Kft.-nek és az önkormányzatnak 2012-ben megállapodást kellett volna kötnie, mely szerint a kft. vállalja a lakóparkhoz szükséges valamennyi infrastruktúra kiépítését. Ez a megállapodás az önkormányzat és a kft. hibájából nem jött létre.

Az önkormányzat jelenleg is arra vár, hogy az ígért beruházások megvalósuljanak. Ennek érdekében egy évvel ezelőtt felvettük a kapcsolatot a kft. vezetőjével, de érdemi változás azóta sem történt. Tulajdonképpen nem is tárgyalni kell, hanem nekilátni a munkának, hiszen a kft. is tisztában van azzal, mit kell tenni.

Teljesen megértem az új ingatlanok tulajdonosait, akik be szeretnének költözni a kész házakba. Túlzottnak tartom azt, ahogyan a riport személyemet teszi felelőssé a kialakult helyzetért, holott ez nem a polgármester személyes ügye, hanem Pécel Város Önkormányzatáé. Ha csupán empátia alapján lehetne dönteni, akkor javasolnám az önkormányzatnak, hogy adjuk meg a szükséges engedélyeket.

Azonban polgármesterként vezető társaimmal együtt olyan döntéseket kell hoznunk, illetve ezekre javaslatot tennünk, amelyek nem csupán a jelenleg érintett családoknak és vállalkozóknak kedveznek, hanem az egész városnak. Nem akarjuk, hogy a hátralévő, több száz (kb. 700) millió forintra becsült munkálatok (út, járda, közvilágítás stb.) megvalósításának költsége az önkormányzatot, és ezáltal a város minden lakóját terhelje.

Kihangsúlyoznám, hogy az új ingatlantulajdonosok az önkormányzatnak nem fizettek be semmilyen összeget. Tisztában vagyok vele, hogy ez egy áldatlan állapot, és a nehéz helyzetbe került családok számára minél előbb megoldást kell találni. Kérem őket, hogy gondolják át, mi a célravezető. Megértem, hogy bíznak a nyilvánosság erejében, de én arra biztatnám őket, hogy minél előbb tegyenek hivatalos, jogi lépéseket a nekik telkeket eladó, illetve részükre házat építő személyek irányába.

Döntsék el, ki a hibás: a Páskomvölgye Kft. és az eredeti ingatlantulajdonosok, akik az elmúlt 8 évben nem teljesítették maradéktalanul vállalásaikat, az építési vállalkozók, akik megvásárolták a telkeket, és felépítették a házakat tudva, hogy az önkormányzati tulajdonú víziközmű rendszer hiányában nem szerezhető használatba vételi engedély az elkészülő épületekre, vagy az  önkormányzat, aki 16.000 lakó érdekeit védve nem kíván közpénzeket felhasználni a kizárólag a Páskom elnevezésű területben érintett tulajdonosok  és vállalkozók hasznának növelése érdekében.

Horváth Tibor polgármester