Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

13.9 C° Pécel 2023. április 2. vasárnap
Uzletkozpont
2022 október 25.

Kereskedelmi park - hirdetmény


PÉCEL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK (TRE) MÓDOSÍTÁSA KIEMELT FEJLESZTÉSI RÉSZTERÜLETRE „Stop Shop Pécel gazdasági terület fejlesztése”

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve Partnereket, hogy PÉCEL Város Önkormányzata megkezdte „PÉCEL Város Településrendezési Eszközeinek (TRE) módosítása Stop Shop Pécel gazdasági terület fejlesztése” című terv partnerségi és államigazgatási egyeztetését.

A jelen tervmódosítással érintett részterületeket az Önkormányzat Képviselő-testülete ún. kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja annak érdekében, hogy a tervmódosítás államigazgatási egyeztetése a „településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 42.§ szerinti ún. tárgyalásos eljárással legyen lefolytatható. Ez azt jelenti, hogy a terv államigazgatási szervekkel történő egyeztetését nem az önkormányzat, hanem az állami főépítész hívja össze és vezeti le.

Ezt megelőzően kerül lefolytatásra a tervmódosítással kapcsolatos partnerségi és lakossági egyeztetés Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 3/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete szerint.

Levelezés: Péceli Polgármesteri Hivatal, 2119 Pécel, Kossuth tér 1., illetve e-mailen: foepitesz@pecel.hu

 A tervvel kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel az érintett ingatlantulajdonosok; a település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgármesterhez bejelentkező, a módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek élhetnek.

Az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez kizárólag e tervmódosítással kapcsolatban 2022. november 2-án, 17.00 órától, a Kúria Rendezvényházban (2119 Pécel, Kossuth tér 5.).

Javaslatot, észrevételt tenni, véleményt nyilvánítani a lakossági fórumon szóban vagy azt követően 8 napon belül, azaz 2022. november 10. napjáig a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet (polgarmester@pecel.hu).

HorváthTibor polgármester