Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

30.9 C° Pécel 2024. június 18. kedd
Kt Ules
2024 május 22.

Képviselő-testületi ülés - 2024. május 30.


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. május 30. napján (csütörtök) 8.00 órai kezdettel rendes képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Kúria rendezvényház (2119 Pécel, Kossuth tér 5.)

Napirendi javaslat:

Nyilvános ülés keretében:

00 Meghívó Képviselő-testület rendes ülés 2024 05 30.pdf 01. Javaslat Pécel Város Önkormányzata vagyonáról és az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 17/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 02. Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 03. Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének jóváhagyására - Előterjesztő: Oláh János jegyző - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 04. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 05. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 06. Javaslat a Pécel Város Környezetvédelmi Alapjában lévő összeg 2023. évben történő felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság,Városfejlesztési Bizottság 07. Javaslat a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséből származó bevételek 2023. évben való felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 08. Javaslat az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének felülvizsgálatára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 09. Javaslat a Pécel Kft. alapító okiratának módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 10. Javaslat a Pécel Kft. szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 11. Javaslat a Pécel Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 12 Javaslat településrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatalára.pdf 13. Javaslat a hiányzó közterületi névtáblák kihelyezésére vonatkozó ütemterv elfogadására, illetve az azzal összefüggő pénzügyi fedezet biztosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 14. Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 15. Javaslat a civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 16. Javaslat a Péceli Spartacus Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 17. Javaslat ingó vagyontárgyak tulajdonjogának ajándékozás útján történő megszerzésére - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 18. Javaslat az igazgatási szünet elrendeléséről szóló döntés módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 19. Javaslat Pécel Város Óvodái 2024/2025. nevelési évre vonatkozó csoportszámának és álláshelyei számának, valamint a felvehető gyermeklétszámának meghatározására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 20. Javaslat köztéri szobor állításával kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Sarlós Imre alpolgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 21. Javaslat a Humán Sztráda Nonprofit Kft. 2023. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 22. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Kiegészítés Környezetvédelmi Alap beszámoló.pdf Kiegészítés Pécel Kft. alapító okirat mód.pdf Módosító indítvány - Költségvetést érintő döntés.pdf Módosító indítvány - Településrendezéssel kapcs döntések.pdf Módosító indítvány - civil szervezetek támogatása.pdf Módosító indítvány 2023. évi zárszámadás.pdf Sürgősségi indítvány - A Pénzügyi támogatás.pdf Sürgősségi indítvány - Gyömrő és Környéke Társuláshoz csatl.pdf

Zárt ülés keretében:

24. Javaslat Az Év Egészségügyi Dolgozója Díj adományozására - Előterjesztő: Szociális Bizottság

Horváth Tibor polgármester