Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

14.8 C° Pécel 2024. május 23. csütörtök
Kt Ules
2024 április 18.

Képviselő-testületi ülés - 2024. április 25.


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. április 25. napján (csütörtök) 8.00 órai kezdettel rendes képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helyszíne: Kúria rendezvényház (2119 Pécel, Kossuth tér 5.)

Napirendi javaslat:

Nyilvános ülés keretében:

00 Meghívó Képviselő-testület 2024 04 25.pdf 01. Javaslat a közüzemi ivóvízellátás és közüzemi szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevételéről, valamint az ezzel összefüggő egyes díjakról és fizetési kötelezettségekről szóló 13/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 02. Javaslat a tanyagondnoki szolgálat bevezetéséhez szükséges döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester, Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság 03. Javaslat a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál végzett kormányhivatali ellenőrzéssel kapcsolatos döntés meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester, Tárgyalja: Szociális Bizottság 04. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester, Tárgyalja: Szociális Bizottság 05. Javaslat az 1. és a 6. számú háziorvosi körzet betöltésére kiírt pályázat elbírálására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester, Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 06. Javaslat az egészségügyi alapellátással kapcsolatos tevékenységekről szóló 2023. évi beszámolók elfogadására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Szociális Bizottság 07. Javaslat a helyi sportról szóló 10/2009. (IV. 23.) számú rendelet felülvizsgálatára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Kulturális Bizottság 08. Javaslat a Péceli Települési Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatának módosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Kulturális Bizottság 09. Javaslat a Péceli Túrakerékpáros Egylet támogatására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 10. Javaslat pályázat beadását érintő döntés meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 11. Javaslat a polgármester 2024. I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 12. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Módosító indítvány - A Túrakerékpáros Egylet támogatás.pdf Sürgősségi indítvány - Fáy András Alapítvány támogatás.pdf Sürgősségi indítvány - Pécel Kft. felügyelőbizottság ügyrend.pdf Sürgősségi indítvány - Településrendezéssel kapcsolatos döntés.pdf

Zárt ülés keretében:

14. Javaslat a Pécel Gyermekeiért és Ifjúságáért Díj adományozására – Előterjesztő: Kulturális Bizottság

Horváth Tibor polgármester