Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

14.9 C° Pécel 2023. szeptember 29. péntek
Kt Ules
2023 április 19.

Képviselő-testületi ülés - 2023. április 27.


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. április 27. napján (csütörtök) 8.00 órai kezdettel rendes képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helyszíne: Kúria rendezvényház (2119 Pécel, Kossuth tér 5.)

Napirendi javaslat:

Nyilvános ülés keretében:

00 meghívó képviselő testület 2023 04 27.pdf 01. Javaslat az étkeztetésért, a gyermekétkeztetésért, a gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló rendelet megalkotására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság 02. Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság 03. Javaslat az egészségügyi alapellátással kapcsolatos 2022. évi beszámolók elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 04. Javaslat a 6. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 05. Javaslat a Péceli Napsugár Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 06. Javaslat a Pécel Kft. 2023. évi feladat-ellátási tervének jóváhagyására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 07. Javaslat a helyi autóbusz közlekedéssel és a gyalogos átkelők tervezésével kapcsolatos pénzügyi fedezet biztosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 08. Javaslat adatvédelmi tisztviselő megbízásához és a városi gyermeknap megrendezéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 09. Javaslat a polgármester által a 2023. I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 10. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 10. Módosító indítvány a Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára című előterjesztéshez 10. Módosító indítvány a Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára című előterjesztéshez Javaslat a BMVIS/55-1/2022 iktatószámú vis maior támogatással és fénymásoló bérlésével kapcsolatos pénzügyi fedezet biztosítására Javaslat civil szervezet támogatásával kapcsolatos döntés meghozatalára Sürgősségi indítvány A 19 1 hrsz ingatlannal kapcsolatos.pdf

Zárt ülés keretében:

12. Javaslat a Pécel Gyermekeiért és Ifjúságáért Díj adományozására - Előterjesztő: Kulturális Bizottság

13. Javaslat peres eljárással kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Horváth Tibor polgármester