Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

21.5 C° Pécel 2022. július 6. szerda
Kt Ules
2022 június 22.

Képviselő-testületi ülés - 2022. június 30.


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30. napján (csütörtök) 8.00 órai kezdettel rendes képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Kúria rendezvényház (2119 Pécel, Kossuth tér 5.)

Napirendi javaslat:

Nyilvános ülés keretében:

01. Javaslat Pécel Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 01. Módosító indítvány a Javaslat Pécel Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatalára előterjesztéshez 02. Javaslat a Pécel Kft.-vel megkötött fenntartói-támogatói megállapodás módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 02. Módosító indítvány a Javaslat a Pécel Kft.-vel megkötött fenntartói-támogatói megállapodás módosítására előterjesztéshez 03. Javaslat a Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási tervének módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 03. Javaslat a Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási tervének módosítására - melléklet 03.Módosító indítvány a Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási tervének módosítására -előterjesztéshez 04. Javaslat a Pécel Kft. felügyelőbizottságának 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóval összefüggő döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 05. Javaslat a Pécel Város Környezetvédelmi Alapjában lévő összeg 2021. évben történő felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 06. Javaslat a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséből származó 2020. évi bevételek 2021. évben való felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 07. Javaslat a Városfejlesztési Bizottság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Városfejlesztési Bizottság 08. Javaslat a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 09. Javaslat a helyi autóbusz közlekedést érintő döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 10. Javaslat a Pécel, 02/148 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásával összefüggő döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 11. Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 12. Javaslat a 6. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 13. Javaslat a Péceli Napsugár Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 14. Javaslat a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 15. Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság 16. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Pénzügyi bizottság 2022 06 27 határozatok.pdf Szociális bizottság 2022 06 27 határozatok.pdf Városfejlesztési bizottság 2022 06 27 határozatok.pdf meghívó képviselő testület 2022 06 30.pdf

Zárt ülés keretében:

18. Javaslat bölcsődei felvétel elutasításával kapcsolatos kérelmek elbírálására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság

19. Javaslat a Pécel Város Díszpolgára és a Pécelért Díj kitüntető címek adományozására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

20. Javaslat a Pro Talentum Díj kitüntető cím adományozására - Előterjesztő: Kulturális Bizottság

Horváth Tibor polgármester