Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

22.7 C° Pécel 2024. április 12. péntek
Lakossagi Forum
2023 április 19.

HIRDETMÉNY - Lakossági fórum


Értesítem a Tisztelt Lakosokat, illetve Partnereket, hogy Pécel Helyi Építési Szabályzatának részleges módosítása tárgyában, lakossági fórumot hívunk össze a Pesti út menti 1424 hrsz-ú területre vonatkozóan.

Pécel Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 31/2023.(II.23.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy módosítja Pécel Város Helyi építési szabályzatát és mellékletét képező szabályozási tervét a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet eljárási szabályai szerint.

A módosítás tárgya: A Pécel belterület 1424 hrsz-ú telek és épülete, melyet jelenleg a Tesland bemutató teremként bérel. A telken tervezett új Vt övezet létrehozásával a beépítés mértékének növelésével, a zöldfelületi arány csökkentésével és az előkert méretének módosításával, valamint a terepviszonyokból adódó szükséges övezeti szabályozásokkal rendezhető az épület jogállása a kialakult területhasználatnak megfelelően.

2023. április 28. 17:00 óra.

A Lakossági Fórum helye:

Kúria Rendezvényház (2119 Pécel, Kossuth tér 5.)

Várjuk azon lakosok személyes megjelenését, akiknek a témával kapcsolatban véleménye van.

 A tervanyag Pécel Város honlapján, a www.pecel.hu elérhetőségen megtekinthető.

 A Lakossági Fórum (Partnerségi egyeztetés) témája:

1. Főépítészi köszöntő

2. Tájékoztató a tervezés menetéről.

3. A Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat módosult elemeinek bemutatása, a főbb változások ismertetése.

A tervmódosítás véleményezése a 419/2021. (VII. 15.) Korm.rendelet 65.§ -a és a helyi partnerségi rendelet szerint zajlik.

A partner az észrevételét és javaslatát:

a) lakossági fórumon szóban adja elő, amelyet a lakossági fórumról készült jegyzőkönyvbe foglalnak, és az észrevételt, javaslatot az önkormányzat feltölti az E-TÉR felületre,

b) a lakossági fórumot követő 5 napon belül írásban teszi meg (elektronikus levélben a (polgarmester@pecel.hu címre küldve, vagy az Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. címére levélben), amelyet a lakossági fórumról készült jegyzőkönyvhöz csatolunk, és az észrevételt, javaslatot az önkormányzat feltölti az E-TÉR felületre, vagy

c) közvetlenül az E-TÉR felületre tölti fel, amire a lakossági fórumot követő naptól számított 10 napon belül tehet meg.

Az E-Tér felületen történő véleménynyilvánítás folyamata a következő:

Partner az IDM-ben legalább Magányszemélyként regisztrált legyen és a rendszerbe bejelentkezzen. A regisztrációhoz segédletet az OÉNY regisztrációs segédlet oldalon talál. (https://www.eepites.hu/sites/default/files/csatolmanyok/utmutato_az_oeny_regisztraciohoz_2.pdf)

A fenti leírást részletesebben és ábrákkal kiegészítve a Felhasználói kézikönyv – E-TÉR című mellékelt dokumentum 5. és 7. fejezetében talál.

Fontos, hogy a véleményezési szakaszban csak a partner ad véleményt, a véleményezési szakasz kezdetétől számított 10 napon belül a 419/2021. (VII. 15.) Korm.rendelet 68.§ (2) a) pontja értelmében!

Horváth Tibor polgármester