Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

17.7 C° Pécel 2020. szeptember 18. péntek
Kommunalis Ado
2020 augusztus 13.

Helyi adók befizetése


Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a helyi adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó) és a gépjárműadó 2020. II. félévi befizetési határideje 2020. szeptember 15. napja.

A befizetéseket a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adóalanyok banki átutalással, a számlanyitásra nem kötelezettek csekken vagy átutalással teljesíthetik az alábbiakban részletezett számlaszámokra.

A korábbi évekhez hasonlóan a II. féléves csekkeket is az év elején kiküldött adószámlájukhoz mellékelve kapták meg a természetes személyek.

  •  Építményadó: 10400494-50505156-57531051

  • Gépjárműadó: 10400494-50505156-57531147

  • Helyi iparűzési adó: 10400494-50505156-57531082

  • Magánszemélyek kommunális adója: 10400494-50505156-57531068

  • Talajterhelési díj: 10400494-50505156-57531116

  • Késedelmi pótlék: 10400494-50505156-57531109

  • Bírság: 10400494-50505156-57531099

  • Idegen bevételek: 10400494-50505156-57531123

  • Egyéb bevételek: 10400494-50505156-57531130

 

Adószámla egyenlegük a https://ohp.asp.lgov.hu oldalról (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatali Portál) is elérhető ügyfélkapus vagy cégkapus bejelentkezést követően az ,,adóegyenleg lekérdezés" menüpontban.

Az idei évtől kezdődően a Tisztelt Adózók az Önkormányzati Hivatali Portálon elektronikusan, bankkártyájuk segítségével is eleget tehetnek az I. fokú adóhatóság felé fennálló fizetési kötelezettségeiknek az ,,Adók, díjak, illetékek befizetése” menüpont kiválasztásával. Az Adócsoporton személyesen - ügyfélfogadási időben - is tudnak bankkártyájuk segítségével (POS terminállal) adót, díjat, illetéket befizetni. A fizetési módokról szóló részletes tájékoztató az önkormányzati adóhatóság honlapján érhető el.

Köszönjük együttműködésüket a fizetési határidő betartásával kapcsolatban.

Az Adócsoport munkatársaival az Önkormányzat hivatalos honlapján az Adó- és Pénzügyi Iroda/Adócsoport ügyintézőinek neve melletti telefonos és e-mail elérhetőségeken vehetik fel a közvetlen kapcsolatot.

Az Adócsoport ügyfélfogadásának helyszíne: 2119 Pécel, Petőfi u. 1.

Az Adócsoport ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 08.30-12.00 és 13.00-17.30
szerda: 08.30-12.00 és 13.00-15.30

dr. Horváth Anett csoportvezető