Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

27.3 C° Pécel 2024. július 20. szombat
Szocialis Dolgozo
2024 július 08.

Felhívás - Az Év Szociális Dolgozója Díj kitüntető címre vonatkozó javaslattételre


Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 11/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete szerint Az Év Szociális Dolgozója Díj (a továbbiakban: kitüntető cím) alapításával Pécel Város Önkormányzata kifejezi elismerését azon szociális munkások – szociális gondozók, ápolók, asszisztensek és segítők, családgondozók – iránt, akik munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy Pécel Város polgárainak szociális ellátása magasabb színvonalú legyen. A kitüntető cím annak a személynek adományozható, aki Pécel Városában a szociális ellátás területén, magas színvonalon végzi szakmai tevékenységét.

A díjazott személyére javaslatot tehetnek:

a) legalább 50 péceli választópolgár, közös akarattal,

b) bármelyik helyi civil szervezet,

c) a szociális intézmények vezetői, munkahelyi közösségei,

d) a polgármester,

e) a Képviselő-testület tagjai.

 

A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a javaslattevő nevét, elérhetőségét,

b) a javasolt személyre vonatkozó szakmai indokolást.

 

A kitüntető címre vonatkozó javaslatok 2024. augusztus 31. napjáig nyújthatók be a Képviselő-testület Szociális Bizottsága részére (2119 Pécel, Kossuth tér 1.).

A javaslatot a Szociális Bizottság véleményezi, majd véleményével együtt a 2024. október havi rendes képviselő-testületi ülésre előterjesztés benyújtásával tesz javaslatot a kitüntető cím adományozására.

A kitüntető cím évente egy személy részére adományozható.

A kitüntető cím a Szociális Munka Napjával kapcsolatos, köszöntés alkalmával kerül átadásra. A kitüntető címmel díszoklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összege nettó 158 000 Ft.

Horváth Tibor polgármester