Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

23 C° Pécel 2024. április 12. péntek
Gyereknap
2023 január 18.

Felhívás - A Pécel Gyermekeiért és Ifjúságáért Díj kitüntető címre vonatkozó javaslattételre


Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete szerint a Pécel Gyermekeiért és Ifjúságáért Díj alapításával Pécel Város Önkormányzata elismerését fejezi ki azon kisgyermeknevelőknek, dajkáknak, pedagógusoknak, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás területén dolgozó szakembereknek és a szakmai munkát segítő dolgozóknak, akik munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak Pécel Város gyermekeinek, ifjúságának gondozásához, neveléséhez, valamint az e területek szakmai tevékenységét biztosító háttér megteremtéséhez.

A díjazott személyre javaslatot tehetnek:

a) a közművelődési, a köznevelési és a gyermekvédelmi intézmények vezetői,

b) a köznevelési intézmények szülői szervezetei,

c) a polgármester,

d) a Képviselő-testület tagjai.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a javaslattevő nevét, elérhetőségét,

b) a javasolt személyre vonatkozó szakmai indokolást.

A kitüntető címre vonatkozó javaslatok 2023. február 28. napjáig nyújthatók be a Képviselő-testület Kulturális Bizottsága részére (2119 Pécel, Kossuth tér 1.)

A javaslatokat a Képviselő-testület Kulturális Bizottsága véleményezi, majd véleményével együtt a 2023. április havi rendes képviselő-testületi ülésre előterjesztés benyújtásával tesz javaslatot a kitüntető cím adományozására.

A Pécel Gyermekeiért és Ifjúságáért Díj évente legfeljebb három személy részére adományozható.

A Pécel Gyermekeiért és Ifjúságáért Díj a városi pedagógusnapi ünnepség keretében kerül átadásra.

A kitüntető címmel díszoklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom mértéke a 2023. évben 120.000 Ft.

Horváth Tibor polgármester