Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

11.6 C° Pécel 2024. április 17. szerda
Vizelvezeto Arok
2023 május 30.

A vízelvezető árkok, átereszek tisztítására, karbantartásának fontossága


A csapadékos időjárást követően több településen gondot okoz, vagy gondot okozhat a megnövekedett belvíz, összegyülemlett esővíz. A nagyobb vízkárok megelőzése érdekében különös gondot kell fordítani vízelvezető árkok, átereszek meglétére, tisztítására, karbantartására. 

A talaj vízbefogadó-képessége egyre inkább csökken, a belvíz-gondok elkerülése érdekében nagyon fontos a vízelvezetők karbantartása, tisztítása. A belterületi vízelvezető árokrendszerek karbantartása az év minden időszakában kiemelt fontosságú - az állampolgárok feladata is. 

A jelentős mennyiségű csapadék miatt kialakulhatnak belvizes elöntések, ezért kérjük, hogy: a lakosok biztosítsák az ingatlanjaik előtti közterületi csapadékelvezető árkokban a szabad vízlefolyást, a tulajdonosok gondoskodjanak az ingatlanuk területén felgyülemlett csapadék belvízelvezető rendszerbe történő kivezetéséről. A települések árokrendszerei csak akkor tudják hatékonyan elvezetni a felgyülemlő és lefolyó vizet, ha karbantartásuk folyamatos. A tisztítással elérhető, hogy a kialakított rendszerek a lehető legtöbb vizet elvezessék. 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988.(IV.21.) MT rendelet 33.§(1) bekezdésében foglaltak szerint a közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az ingatlanáról a közútra vagy az árokba hordalék és csapadékvíz ne kerülhessen.  

PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 
GÖDÖLLŐ KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG