Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

35 C° Pécel 2021. június 23. szerda
Kommunalis Ado
2020 október 29.

A kommunális adó éves mértékének módosítása


Tisztelt Adózók!

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. október 29-i ülésén módosította Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 22/2017. (XI.2.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet). A módosítások 2021. január 1. napján lépnek hatályba. A módosított Rendelet több dologban is újdonságot tartalmaz a hatályos helyi adórendelethez képest, amelyről tájékoztatni szeretnénk a Tisztelt Adózókat.

A magánszemély kommunális adója adónemben pontosításra kerültek az igénybe vehető 50%-os kedvezmény feltételei, illetőleg a Képviselő-testület szélesítette az élethelyzeteknek azon körét, amelyre vonatkozóan a kedvezmény igénybe vehető. Újdonság, hogy 2021. január 1. napjától azon 65. életévüket betöltött személyek is külön jogcímen jogosultak a kedvezményt igénybe venni, akiknek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét.

A három vagy több gyermeket nevelő családok magánszemély kommunális adója kedvezménye pontosításra került annyiban, hogy a Rendelet hatályba lépését követően a hatósági bizonyítványok beszerzése már Hivatalból történik, azonban a háztartásban együtt élő személyek jövedelemigazolása elengedhetetlen lesz, tekintettel arra, hogy az 50%-os kedvezménnyel a továbbiakban csak akkor tudnak élni, ha a három vagy több kiskorú, vagy közép- vagy felsőfokú oktatási intézményi nappali tagozatán tanuló gyermekek nevelése mellett a háztartásban együtt élő személyek egy főre eső nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. Felhívnánk azonban az Adózók szíves figyelmét arra, hogy abban nem történt változás, hogy ezt a kedvezményt az adóalanynak minden évben kérnie kell a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével és a kötelező mellékletek benyújtásával.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat arról, hogy a Rendelet egyik legfontosabb módosítása az, hogy a jelenlegi 17.000 Ft-os mértékről 2021. január 1. napjától 24.000 Ft-ra emelkedik a magánszemély kommunális adójának az éves mértéke. Erre az emelésre azért van szükség, mert a gépjárműadónak a Járvány Elleni Védekezési Alapba történő irányításával évente kb. 50.000.000 Ft-tól esik el Pécel Város Önkormányzatának a költségvetése, valamint az ugrásszerűen megnövekedett lakosságszámot ellátó infrastruktúra-fejlesztéseknek is fedezni szükséges az anyagi erőforrás-igényét.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, az egyes adónemekre, kedvezményekre, mentességekre vonatkozó részletszabályokat a Rendeletből ismerhetik meg a Tisztelt Adózók, ezen kívül tájékoztatást kérhetnek az Adócsoport munkatársaitól személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő 08:30 – 12:00 és 13:00 – 17:30, szerda: 08:30 – 12: 00 és 13:00 – 15:30) vagy telefonon a 06-28-452-751-es telefonszámon.

Oláh János jegyző