Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

14.5 C° Pécel 2024. május 23. csütörtök
Kt Ules
2024 március 21.

Képviselő-testületi ülés - 2024. március 28.


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. március 28. napján (csütörtök) 8.00 órai kezdettel rendes képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helyszíne: Kúria rendezvényház (2119 Pécel, Kossuth tér 5.)

Napirendi javaslat:

Zárt ülés keretében:

01. Javaslat a Péceli Napsugár Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Szociális Bizottság

Nyilvános ülés keretében:

00 Meghívó képviselő-testület 2024 03 28.pdf 02. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 03. Javaslat a település rendjéről szóló 19/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelet módosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 04. Javaslat a Pécel Város Környezetvédelmi Alapjának létrehozásáról szóló 13/2010. (III. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 05. Javaslat a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 13/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 06. Javaslat településrendezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 07. Javaslat a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosítása érdekében készített gördülő fejlesztési terv elfogadására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 09 Javaslat a Pécel, külterület 03765 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos döntés.pdf 10. Javaslat a Pécel Kft. 2024. évi üzleti tervével és a Pécel Kft. mérlegbeszámolóinak könyvvizsgálatával kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 10 előterjesztés 5 melleklet Pécel Kft 2024 üzleti terv.pdf 11. Javaslat a Pécel Kft. ügyvezetőjének javadalmazásával kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 11 előterjesztés 5 mell Pécel Kft ügyvezető javadalmazás 47feb.pdf 11 előterjesztés 5 mell Pécel Kft ügyvezető javadalmazás 48feb.pdf 12. Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 13. Javaslat a képviselő-testületi ülések közvetítésével kapcsolatos döntés meghozatalára – Előterjesztő: Tóthné Szentandrássy Csilla helyi önkormányzati képviselő – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 14. Javaslat temetkezéssel kapcsolatos támogatással összefüggő döntés meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 15. Javaslat pénzügyi támogatással kapcsolatos kérelem elbírálására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság 16. Javaslat civil szervezetek támogatására pályázat kiírására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 17. Javaslat az étkeztetésért, a gyermekétkeztetésért, a gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 11/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 18. Javaslat Pécel Város Óvodái igazgatója illetményének megállapítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 19. Javaslat a Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium átszervezésére vonatkozó javaslat véleményezésére – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Kulturális Bizottság 20. Javaslat a Kulturális Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására – Előterjesztő: Kulturális Bizottság 21. Javaslat a Pénzügyi Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására – Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság 22. Javaslat a Szociális Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására – Előterjesztő: Szociális Bizottság 23. Javaslat a Városfejlesztési Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására – Előterjesztő: Városfejlesztési Bizottság 24. Javaslat a Péceli Polgármesteri Hivatal 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására – Előterjesztő: Oláh János jegyző – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 25. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Módosító indítvány - Polgármesteri Hivatal 2023. évi beszámoló.pdf Módosító indítvány - Pécel, 0376 5 hrsz.pdf Sürgősségi indítvány - Javaslat a Pécel Kft. működésével kapcs.pdf Sürgősségi indítvány - Javsalat alapítványi forrás átvételére.pdf

Horváth Tibor polgármester