Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

31 C° Pécel 2024. június 18. kedd
Uzletkozpont
2022 május 13.

Zöld út az üzletközpont megépítéséhez


A tegnapi napon aláírásra került a beruházó, az érintett tulajdonosok és az Önkormányzat között kötendő településrendezési szerződés, ez egy újabb lépcsője a régóta áhított üzletközpont megvalósulásának, melynek megvalósulása érdekében a jelenlegi képviselő-testület mindent elkövetett.

Baralla1

Ennek értelmében az új felüljáró Rákóczi utcai torkolata és a Damjanich utca közötti területen épülhet ki egy kereskedelmi központ. A tavalyi évben a BARALLA Korlátolt Felelősségű Társaság (az az a Fejlesztő) elkészíttette és benyújtotta az önkormányzat részére a telepítési tanulmánytervet, amely alapjául szolgál a beruházó és az önkormányzat között kötött településrendezési szerződésnek és a szükséges szabályozási tervmódosításnak is. A tervek szerint egy 7000 m2-es objektum fog megépülni.

A BARALLA Korlátolt Felelősségű Társaság, a településrendezési szerződésben vállalta, hogy:

  • az Ingatlanok vízellátásához kiépít egy új vezetéket a Szondi utcától a tervezési területig. Az Önkormányzat részére közel 100 millió forint fejlesztési hozzájárulást biztosít melyből a vízellátáshoz is szükséges kettő darab vízvételi kutat létesít, továbbá szennyvíztisztító kapacitásának javítása valósul meg.

  • az Ingatlanok szennyvízelvezetéséhez egy DN300-as vezetéket épít ki a projekt telkétől a Damjanich utcánál lévő aknáig, valamint az ott lévő aknát újra építi.

  • a csapadékvíz elvezetés tekintetében az Ingatlanokon az épületekről és a burkolt felületekről lefolyó csapadékvizet telken belüli záportározóba és vízelvezető árkokba vezetik szikkasztás céljából.

  • továbbá az épületvillamossági ellátás és a gázellátás költségét a fejlesztő köteles viselni.

A Fejlesztő vállalja, hogy a közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális beruházásokat olyan időben és módon építi meg, hogy a fejlesztési területen kialakítandó utak és járda építésével összefüggésben és az építési forgalom lebonyolítására is alkalmas legyen, és biztosítsa egyben az egyéb forgalom zavartalan lebonyolítását.

Örüljünk a hírnek, de tudni kell, hogy ez nem megy egyik napról a másikra, az építkezés leghamarabb 2023-ban kezdődhet el. Az önkormányzat minden segítséget és támogatást megad annak érdekében, hogy ez az egész várost pozitívan érintő beruházás sikeresen megvalósulhasson.

Baralla3