Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

11.2 C° Pécel 2021. április 17. szombat
Pecel 01
Allas

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Péceli Napsugár Bölcsőde intézményvezetői beosztásának ellátására. Határidő: 2021. április 30.

Elektronikus Ugyintezes
2021 március 22.

Ügyintézés a Péceli Polgármesteri Hivatalban a védelmi intézkedések szigorításával összefüggésben


Magyarország Kormánya 2021. február 8. napjától ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével.

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendeletnek a 12. §-ával a közigazgatás működésére vonatkozó ideiglenes védelmi intézkedések kerültek bevezetésre, melyek szerint a közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik. Munkahelyen történő munkavégzés azok számára rendelhető el, akiknek esetében ez feltétlenül szükséges.

A fenti jogszabályi rendelkezések következtében a Péceli Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) dolgozóinak a megszokottnál eltérő munkavégzése miatt a Hivatalba érkező telefonhívások fogadása során fennakadások tapasztalhatók, ezért kérjük, hogy az ügyintézés során az alábbiak szerint járjanak el:

A Hivatalban ügyintézésre az alábbi módokon van lehetőség:

a) Papíralapú ügyintézés esetén a kérelemnyomtatványok a www.pecel.hu honlap nyitólapjáról letölthetőek vagy elektronikus úton igényelhetőek a hivatal@pecel.hu elektronikus levelezési címen, majd a kérelmek kitöltése, aláírása után postai úton feladhatóak, vagy a hivatal mind a két épületében a bejárati előtérben elhelyezett gyűjtőládákba bedobhatók.

b) Ügyfélkapu használatával.

c) Ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek elektronikus úton, a hivatal@pecel.hu elérhetőségen, vagy amennyiben ismert a keresett személy, úgy az alábbi elérhetőségen:

Péceli Polgármesteri Hivatal

Hivatali irányítás és vezetés, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Horváth Tibor polgármester polgarmester@pecel.hu

Sarlós Imre alpolgármester sarlos.imre@pecel.hu

Oláh János jegyző jegyzo@pecel.hu

dr. Szolnoki Imre aljegyző dr.szolnoki.imre@pecel.hu; aljegyzo@pecel.hu

Önkormányzati Iroda, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Jeney Erzsébet önkormányzati irodavezető jeney.erzsebet@pecel.hu

Bene Krisztina mb. személyügyi referens I. bene.krisztina@pecel.hu

D. Nagyné Turjányi Adrienn egészségügyi referens d.nagyne@pecel.hu

Imre Gabriella személyügyi referens II. imre.gabriella@pecel.hu

Kalmárné Molnár Katalin iratkezelési ügyintéző molnar.katalin@pecel.hu - Irattár: Szemere P. u. 27.

Mikes Dóra szervezési ügyintéző mikes.dora@pecel.hu

Vadon Ibolya iktatási ügyintéző vadon.ibolya@pecel.hu

Adó- és Pénzügyi Iroda, 2119 Pécel, Petőfi u. 1. - penzugy@pecel.hu

Szabó Attila adó- és pénzügyi irodavezető szabo.attila@pecel.hu

Adó- és Pénzügyi Iroda – Pénzügyi Csoport, 2119 Pécel, Petőfi u. 1.

Hegedűs Péter pénzügyi csoportvezető hegedus.peter@pecel.hu

Deák Sarolta pénzügyi ügyintéző I. deak.sarolta@pecel.hu - pénztár

Erdős Adrienn pénzügyi ügyintéző III. erdos.adrienn@pecel.hu

Molnárné Pataki Dóra koordinációs ügyintéző I. pataki.dora@pecel.hu

Prókay Anikó pénzügyi ügyintéző IV. prokay.aniko@pecel.hu

Véberné Mándó Rita könyvelő mando.rita@pecel.hu

Zilahi Éva pénzügyi ügyintéző II. zilahi.eva@pecel.hu

Adó- és Pénzügyi Iroda – Adócsoport, 2119 Pécel, Petőfi u. 1.

Domján-Szenk Andrea csoportvezető domjan-szenk.andrea@pecel.hu

Györe Éva ügykezelő gyore.eva@pecel.hu

Kazinczy Bálint adóügyi ügyintéző IV. kazinczy.balint@pecel.hu

Pölczman Hajnalka adóügyi ügyintéző II. polczman.hajnalka@pecel.hu

Tarcsa Angéla adóügyi ügyintéző III. tarcsa.angela@pecel.hu

Műszaki és Beruházási Iroda, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Bene Attila műszaki és beruházási irodavezető bene.attila@pecel.hu

Kerlang József településüzemeltetési ügyintéző kerlang.jozsef@pecel.hu

Lepesi Eszter Judit műszaki ügyintéző II. lepesi.eszter@pecel.hu

Mihályné Zana Nikolett településrendezési ügyintéző zana.nikolett@pecel.hu

Samók-Dobos Anikó pályázati ügyintéző dobos.aniko@pecel.hu

Veszeli-Kállai Ibolya műszaki ügyintéző I. kallai.ibolya@pecel.hu

Igazgatási Iroda, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

dr. Herbály-Hámori Krisztina igazgatási irodavezető hamori.krisztina@pecel.hu

Balogh Katalin közterület-felügyelő II. balogh.katalin@pecel.hu - Petőfi u. 1.

Barczi István mezőőr barczi.istvan@pecel.hu - Petőfi u. 1.

Csibrik Enikő környezetvédelmi és mezőgazdasági ügyintéző csibrik.eniko@pecel.hu

dr. Fuith-Kocsis Barbara hatósági ügyintéző III. fuith-kocsis.barbara@pecel.hu

Laukó György mezőőr lauko.gyorgy@pecel.hu - Petőfi u. 1.

Paksa Katalin hatósági ügyintéző II. paksa.katalin@pecel.hu

Talabér Györgyi hatósági ügyintéző I. talaber.gyorgyi@pecel.hu

Tóthné Lehoczky Ágnes anyakönyvvezető lehoczky.agnes@pecel.hu

Kérünk mindenkit, hogy ne telefonon, hanem e-mailben keresse a Hivatal ügyintézőit.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Oláh János jegyző