Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

31.5 C° Pécel 2024. június 18. kedd
Ovi
2023 augusztus 21.

Tájékoztató óvodáztatási támogatásról


Pécel Város Önkormányzata támogatásban részesíti a gyermeke óvodáztatásával kapcsolatban azon péceli lakóhelyű vagy tartózkodási helyű gyermek szülőjét vagy törvényes képviselőjét (a továbbiakban együttesen: szülő), aki a 2023/2024. nevelési évre az óvodaköteles korú gyermeke felvételét kérte a Pécel Város Óvodái intézménybe (a továbbiakban: PVO), azonban gyermeke felvétele férőhely hiányában elutasításra került, és a szülő gyermeke felvételt nyert a 2023/2024. nevelési évre a PVO-n kívüli óvodába.

Az óvodáztatási támogatás összege gyermekenként havonta 10.000 Ft.

Az óvodáztatási támogatásra a szülő kérelem benyújtása alapján jogosult. A kérelmet gyermekenként kell benyújtani. A kérelmet egy eredeti példányban papír alapon kell benyújtani személyesen vagy postai úton a Péceli Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelemhez csatolni kell a gyermek óvodai jogviszonyának a PVO-n kívüli óvodában való fennállását vagy 2023. szeptember 1. napjától való fennállását igazoló, az intézményvezető által kiállított igazolás eredeti példányát papír alapon.

Az óvodáztatási támogatás összege a szülőt a kérelem Péceli Polgármesteri Hivatalhoz való beérkezését követő hónap első napjától illeti meg.

Az óvodáztatási támogatásról szóló rendelet, illetve a kérelem benyújtására vonatkozó nyomtatvány, valamint az adatvédelmi tájékoztató a jelen tájékoztató végén megtekinthető és letölthető.

Az óvodáztatási támogatással kapcsolatban további információ dr. Németh Ágnes Linda önkormányzati referenstől kérhető a 06-28-662-156 telefonszámon, illetve a dr.nemeth.agnes@pecel.hu levelezési címen.