Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

35.3 C° Pécel 2021. június 23. szerda
Mezo
2020 november 06.

Tájékoztató földügyi szerződések hirdetményi úton történő közléséről


Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Gazdálkodók!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2020. július 1. napján hatályba lépett a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény (a továbbiakban: Módtv.) amely - többek között – módosította a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.), illetve a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó szabályait.

A Módtv. által módosított Földforgalmi tv. 21. § (2) bekezdése, illetve a 49. § (2) bekezdése alapján az adásvételi, illetve haszonbérleti szerződések önkormányzati hirdetőtáblán való kifüggesztése 2020. július 1. napjától már csak tájékoztató jelleggel történhet, azok hirdetőtáblán való kifüggesztése már nem kötelező. A szerződések hirdetményi úton történő joghatályos közlésének a kormányzati portálon (Magyarország.hu - https://hirdetmenyek.magyarorszag.hu/) történő közzététel minősül.

A fentiekre figyelemmel a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földekre vonatkozó adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetőtáblán történő kifüggesztése 2020. november 30. napjával megszüntetésre kerül, a továbbiakban azok csak a kormányzati portálon (Magyarország.hu - https://hirdetmenyek.magyarorszag.hu/) lesznek elérhetőek.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Földügyi szabályok változása című, a részarány-tulajdon megszüntetésére vonatkozó eljárást és a földügyi szabályozásban bekövetkezett változásokat ismertető tájékoztató kiadványa az alábbi linken érhető el.

https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/3416-foldugyi-szabalyok-valtozasa

Oláh János jegyző