Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

Vizkorlatozas
2021 június 28.

Tájékoztató a péceli vízhiányról - Dpmv Zrt.


Tájékoztatjuk a Tisztelt péceli Felhasználókat,

hogy Pécel város ivóvízellátása jelenleg 12 db kúttal kerül biztosításra. A tapasztalatok szerint a felhasználói korlátozott vízfelhasználással jelenleg vízhiány nélkül tud üzemelni a rendszer, ugyanakkor még mindig rendkívül „sérülékeny” az egyensúly. Ezért jelenleg még indokoltnak tartjuk az elrendelt vízkorlátozás fenntartását a nem létfenntartási (locsolási, medencetöltési, stb.) vízigények csökkentése érdekében.

Előzetes terveink szerint 2021. június 30. napján (szerdán) – amennyiben a laboreredmények is alátámasztják – beüzemelésre kerülhet a 9. számú vízműkút. Így a vízellátásban már 13 db kút tud majd részt venni, mely már elegendő tartalékot biztosít ahhoz, hogy a korábban elrendelet vízkorlátozás enyhíthető, akár vissza is vonható legyen.

Jelenleg folyamatban van a szűrőhibás kút felújítási munkálatainak előkészítése, az azonban már várhatóan csak hónapok múlva készülhet el. Egyúttal folyamatban van a jövőre nézve az Önkormányzat által korábban megrendelet fejlesztési terv ütemezése és előkészítése is.

Tájékoztatásul közöljük a felhasználókkal, hogy a kutak tartós leállítása, illetve megbontással történő javítása esetén kötelező bizonyos laborvizsgálatok elvégzése az üzembeállítást megelőzően mely vizsgálat időtartam 5 nap. Számos lakossági felszólítás érkezett mind az Önkormányzat, mind Társaságunk részére, az azonnali üzembehelyezésre szólóan, ennek azonban az előzőekben foglalt ellátásbiztonsági okok miatt nem tehetünk eleget szükséges vízminta eredmények hiányában!

További tájékoztatást – a laboreredmények birtokában – leghamarabb szerdán tudunk adni.

Ezúton köszönjük az érintett felhasználók közreműködését a vízkorlátozás betartása kapcsán, mely eredménye, hogy jelenleg is biztosított a vízellátás a magasabban fekvő zónákban is!