Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

-0.1 C° Pécel 2023. december 6. szerda
Alap Szen
2022 szeptember 22.

Tájékoztató a lakossági barnakőszén igényekkel kapcsolatos állami felmérésről


A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A fentiekre tekintettel a Kormány az önkormányzat közreműködését kérte a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező háztartások számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) bejelentse az önkormányzaton keresztül az állam felé.

Lakossági igénybejelentés feltételei:

  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakóhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás,

  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

(háztartás: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége)

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást.

Az igényfelméréshez szükséges nyomtatvány megtalálható a www.pecel.hu honlapon, valamint a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál (2119 Pécel, Isaszegi út 3.).

Benyújtási határidő: 2022. szeptember 28.

Benyújtás helye: Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat.