Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

20.3 C° Pécel 2021. május 9. vasárnap
Pecel 01
Szemet
2021 április 12.

Tájékoztató a hulladéktörvényről


Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az engedély nélküli hulladékgazdálkodási tevékenység, valamint az illegális hulladéklerakás szigorúbb szankcionálása érdekében 2021. március 1. napjától a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény is jelentősen módosult.

A módosítások alapján hulladékgazdálkodási ügyekben már nem a környezetvédelmi hatóságként eljáró jegyző, hanem a hulladékgazdálkodási hatóság jár el. A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet szerint a hulladékgazdálkodási hatósági jogkört a területi hulladékgazdálkodási hatóság – Pécel Város esetében a Pest Megyei Kormányhivatal – gyakorolja.

A hatályos jogszabályi rendelkezések a hulladékkal kapcsolatos jogellenes tevékenységeket a következők szerint szabályozzák.

Aki hulladékot jogellenesen elhelyez, illetve elhagy, köteles annak felszámolására, a felmerülő költségek és a hulladékgazdálkodási hatóság által kiszabott bírság megfizetésére.

Aki a közterületet, a közforgalom céljait szolgáló épületet, vagy a közforgalmú közlekedési eszközt beszennyezi, illetve a felügyelete alatt lévő állat által az említett helyeken okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, szabálysértést követ el.

Aki nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve végez hulladékgazdálkodási tevékenységet, vagy a hulladékkal más jogellenes tevékenységet végez, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A hulladékgazdálkodási hatóság mellett a hulladékgazdálkodási bírságot helyszíni bírságként a rendőr, a közterület-felügyelő, valamint a mezőőr továbbra is kiszabhatja.

Ha a hulladék tulajdonosa vagy a korábbi birtokosa ismeretlen, az elhagyott hulladék felszámolásának kötelezettsége - ellenkező bizonyításig - az ingatlantulajdonost terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták. Az ingatlan tulajdonosa mentesül a felelősség alól, ha megtett minden tőle elvárható intézkedést, hogy a hulladék elhelyezését vagy elhagyását megakadályozza és a hulladékgazdálkodási hatóság eljárása során bizonyítja a hulladék korábbi birtokosának vagy az ingatlan tényleges használójának személyét.

Amennyiben illegálisan lerakott hulladékot észlel, bejelentését az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Pest Megyei Kormányhivatal
Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.
E-mail: pest@pest.gov.hu
Ügyfélszolgálat telefon: (1) 328-5812, (1) 485-6957, (1) 485-6926

Bejelentését mobil eszköz használatával is megteheti a „Tisztítsuk meg az Országot!” program keretein belül fejlesztett HulladékRadar mobil alkalmazás segítségével, amely a beérkezett bejelentéseket az illetékes hatósághoz továbbítja. További információk az applikációról a https://hulladekradar.hu/ oldalon érhetőek el.