Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

2 C° Pécel 2021. január 26. kedd
Bursa3
2020 december 07.

Tájékoztató a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat péceli bírálatáról


A 2021. évi fordulóra összesen 8 fő nyújtott be pályázatot, mind a 8 fő „A” típusú pályázó volt, és mind a 8 pályázat érvényes volt.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel hozott 372/2020. (XI. 27.) számú határozatában

5 főt részesített támogatásban. 3 fő támogatási kérelmét elutasította, mert a becsatolt dokumentumok alapján az egy főre jutó jövedelem meghaladta a 292/2020. (IX.24.) Kt. határozatban meghatározott összeget.

Az 5 fő támogatott pályázó részére 17 000 Ft/fő/hó ösztöndíj került megállapításra.

Valamennyi pályázót az EPER-BURSA webes felületen az általuk regisztrált e-mail címen értesítjük a döntésről.

Eredményes tanulást kívánunk felsőfokú tanulmányaikkal összefüggésben.

Pécel Város Önkormányzata